15. ICC Türkiye Tahkim Günü

Aralık 31, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

24 Ocak 2020 ‘de İstanbul Fairmont Quasar İstanbul Otel(Büyükdere Caddesi, 76, Mecidiyeköy, İstanbul)’de  Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Milletlerarası Tahkim Divanı ve ICC Türkiye Milli Komitesi, TOBB ile işbirliğinde İstanbul’da bir tahkim konferansı düzenlemektedir. Bu konferansın amacı; Türkiye’de milletlerarası ticari ve yatırım tahkiminin gelişimine katkıda bulunmak, İstanbul’u tahkim ve alternatif uyuşmazlık çözüm merkezi olarak öne çıkarmak ve Türk tahkim camiasının hem ulusal hem de uluslararası seviyede tanıtımını yapmaktır.

Bu konferans katılımcılara, Türk tahkim topluluğu ile bağlantı kurma fırsatı ile birlikte, ICC tahkimindeki güncel gelişmeler hakkında bilgi edinme imkânını sağlayacaktır.

Konferans kayıt formunun http://icc.tobb.org.tr/icctahkim2020  adresinden en geç 20 Ocak 2020 tarihine kadar doldurulması gerekmektedir.

Kimler Katılmalı

Avukatlar

Hakemler

Hâkimler

Mühendisler

Akademisyenler

Hukuk müşavirleri

Oda/Borsa Hukuk Müşavirleri

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri

Kayıt Bilgileri

Konferans kayıt formunun http://icc.tobb.org.tr/icctahkim2020 adresinden en geç 20 Ocak 2020 tarihine kadar doldurulması ve kaydın tamamlanmasını teminen kayıt ücretinin belirtildiği şekilde ödenerek dekontunun Komiteye bildirilmesi (faks/e-posta ile) gerekmektedir.

Kayıt ücretine; tüm gün toplantı paketi, tüm dokümanlar, öğle yemeği ve ICC Tahkim Kurallarının Türkçe baskısı dâhildir.

İngilizce – Türkçe simültane tercüme mevcuttur. 

Program

Taslak program ekte sunulmaktadır. Detaylı program bilahare iletilecektir. 

Daha fazla bilgi için

ICC Türkiye Milli Komitesi

Tel: +90 312 219 4254 (55-56-57) / Faks: 0.312.219 42 58

E-posta: icc-tr@tobb.org.tr  l Web: http://icc.tobb.org.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X