Güney Afrika Görüş Talebi Hakkında

Ağustos 25, 2017
Gorsel-Template-1200x675.jpg

Ekonomi Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen yazıda Eşbaşkanlığı Milli Eğitim Bakanı Sayın İsmet Yılmaz tarafından  yapılan Türkiye- Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 3. Dönem Toplantısı’nın 3-5 Ekim 2017 tarihlerinde Pretorya’da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

Anılan toplantıda gündeme getirilmesi amacıyla, bahse konu ülke ile ticari ve ekonomik ilişkilerin arttırılmasına yönelik işbirliği imkanları, öncelik verilecek sektörler, ticaretin geliştirilmesi için öneriler, ikili ilişkilerde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ile söz konusu toplantı sonunda imzalanacak Tutanakta yer alması talep edilen metin önerilerinizin en geç 14 Eylül 2017 Perşembe gününe kadar TOBB’nden Sn. Mert Kuleoğlu’nun (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine iletilmesini rica ederim..

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X