9. KİMYA ENDÜSTRİSİ GELİŞİM ŞURASI

Şubat 16, 2018
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

Plastik Sanayicileri Derneği’nin (PAGDER) dönem başkanlığını yürüttüğü ve aralarında Derneğimizin de bulunduğu 36 kuruluştan temsilcilerin yer aldığı Kimya Sektör Platformu’nun (KSP) öncülüğünde gerçekleştirilen 9. Kimya Endüstrisi Gelişim Şurası 14-15 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.

14 Şubat 2018 tarihinde Ankara Anemon Hotel Balo Salonu’nda saat 10:00’da başlayan Şura’nın açılış konuşmalarını Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında sırasıyla Sn. Reha GÜR (Kimya Sektör Platformu Başkanı), Sn. Arda ERMUT (Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı) ve Sn. Hasan Ali ÇELİK (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yrd.) yapmışlardır.

Öğleden önce gerçekleştirilen ilk Panel’de PETROKİMYA YATIRIMININ EKONOMİK ANALİZİ başlığında Moderatör Sn. Murat Akyüz yönetiminde Sn. Mehmet Dündar (Ekonomi Bakanlığı – Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü Daire Başkanı), Sn. Çağatay Emrah ÖNGÜT (Kalkınma Bakanlığı – İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Daire Başkanı), Sn. Hayati ÖZTÜRK (Sanayici Danışmanı) ve Sn. Muammer ÖZBEK (Sanayici- Bayegan Yatırım Koordinatörü) birer sunum gerçekleştirmişler ve sorulan soruları cevaplandırmışlardır.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 2. panelde PETROKİMYA YATIRIMININ, KÜMELENME YER TESPİTİ VE LOJİSTİK AÇISINDAN DEĞERLENDİRLMESİ başlığında moderatör Sn. Timur Erk (TKSD Yönetim Kurulu Başkanı) yönetiminde Sn. Ramazan YILDIRIM (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı – Müsteşar Yrd.), Sn. Hayati Öztürk (Sanayici Danışmanı), Sn. Batu AKSOY (Sanayici – Aksoy Holding CEO) ve Sn. Haluk ERCEBER (Sanayici – Organik Kimya ve Chemport) birer sunum gerçekleştirerek soruları cevaplandırmışlardır.

Öğleden sonra gerçekleştirilen 3. panelde PETROKİMYA YATIRIMININ FİNANSMANI VE BÜROKRATİK YAPTIRIMLARI başlığında moderatör Sn. Furkan KARAKAYA (Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkan Yrd.) yönetiminde Sn. Haluk ERCEBER (Chemport Kimya Sanayicileri Derneği Başkanı), Sn. Selçuk DENİZLİGİL (Sanayici – BASF Yönetici) ve Sn. Eren Ziya DİK (Sanayici – Akdeniz Kimya) birer sunum gerçekleştirerek sorulara cevap vermişlerdir.

Şuranın 2. günü olan 15 Şubat 2018 tarihinde saat 10.00’da başlayan panelde ŞURA PANELLERİ RAPORLARININ SUNUMU VE DEĞERLENDİRLMESİ gerçekleştirilmiştir. Sn. Timur ERK (TKSD Yönetim Kurulu Başkanı) moderatörlüğünde 1. panelin rapor sunumu Sn. Tufan ÇINARSOY (BOSAD Genel Sekreteri), 2. panelin rapor sunumu Sn. Mustafa BAĞAN (TKSD Danışmanı) ve 3. panelin rapor sunumu Sn. İsmail Hakkı Hacıalioğlu (Kompozit Sanayicileri Derneği Genel Sekreteri) tarafından gerçekleştirilerek katılımcıların değerlendirmelerine geçilmiştir.

Özellikle aşağıda sıralanan başlıklar dikkat çekmiştir:

1.      Yatırımın yeri konusu bir an önce çözülmelidir. Alternatifler arası fizibilite çalışmalarının nihayete kavuşturulması çok önemlidir.

2.      Altyapı yatırımı devlet tarafından yapılmalıdır.

3.      Uluslararası bir limana sahip endüstri kompleksi meydana getirmeliyiz. Özel yönetime sahip olacak şekilde landlord modelini uygulayabiliriz.

4.      Finansman için mevcut teşvik sistemi uygun değil. Petrokimya yatırımı milli bir proje ve milli projelerin finansman modeli de özel olmalıdır. 

5.      Finansman için Türkiye Varlık Fonu, halka arz, kalkınma bankası ortaklığı, yerli ortaklı yabancı yatırımcı gibi kaynaklar devreye alınabilir.

6.      Yatırımcıyı çekecek sihir, mükemmel altyapıya sahip olunmasıdır. Petrokimya yatırımlarında belirleyici olan fiziki, hukuki, vergisel ve sosyal altyapının mükemmelliğidir. Yoksa hammaddeye sahip olmak değildir.

7.      Yatırımı engelleyen ÖTV’de düzenleme yapılmalıdır.

8.      Türkiye’nin petrokimya yatırımının farkı lojistik erişimi olmalıdır.

9.      Petrokimya yatırımı projesinde kümelenme modeli esas alınmalıdır. Ara girdi kimyasalları da üretebilmelidir.   

Şura sonuçlarının düzenlenecek bir basın toplantısı ile açıklanması konusunda görüş birliğine varılarak şura sona erdirilmiştir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X