ABD Bakanlarına Yaptırım Uygulamaları

Kasım 15, 2018
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından 0431/12338 sayı ve 14.08.2018 tarihli yazı ile ABD Adalet Bakanı ve İç Güvenlik Bakanına Yaptırım Uygulamalarına ilişkin Ticaret Bakanlığından alınan 70422525-150.01-E.79835 sayı ve 06.08.2018 tarihli yazı bilgilerinize sunulmuştu.

Ticaret Bakanlığından alınan, aynı konuya ilişkin 31429883—E-00038571569 sayı ve 05.11.2018 tarihli yazıda aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

“İlgide kayıtlı yazımızda, Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atfen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hazine Bakanlığı’nın 1 Ağustos 2018 tarihinde, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararına, diplomatik teamüllerin esasını oluşturan mütekabiliyet ilkesinin gereği olarak, aynıyla mukabele edilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilerek ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e ilişkin olarak; diğer tedbirlerin yanında, Türkiye’deki gerçek ve tüzel kişilerin adı geçenlerle her türlü mali işlem gerçekleştirmesinin ve ticari ilişkide bulunmasının yasaklanması, bu itibarla, adı geçenlerin kendileri ve/veya sahibi, ortağı, yöneticisi olduğu şirketlerle hiçbir surette ticaret yapılmaması gerektiği bildirilmişti.”

“Bu defa, yine Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıda, ABD Hazine Bakanlığının İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’e yönelik yaptırım kararını kaldırmasına paralel olarak, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan yaptırımların 2 Kasım 2018 tarihi itibariyle kaldırılması talep edilmektedir.”

“Bu itibarla, ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile ABD İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e uygulanan ve ilgide kayıtlı yazımızda belirtilen yaptırımlar 2 Kasım 2018 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.”

Bilgilerinize sunarım.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X