e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Lojistik Süreç Dokümantasyonu Anketi

Nisan 9, 2017
anket-1200x800.jpg

Değerli Sektör Mensupları;

Malumları olduğu üzere firmaların ithalat ve ihracat sırasında belge teminini etkileyen unsurların ve iyileştirme yapılabilecek alanlar varsa bunların tespit edilmesi amacıyla sizlerle daha önce paylaşılan anketin süresinin bir hafta daha uzatıldığını belirtir konunun önemine istinaden anketin firmalarınızda ilgili kişiler veya gümrük müşavirlerinizce sizin adınıza doldurulmasının temin edilmesini diler ilginiz için teşekkür ederim.

Lojistik Koordinasyon Kurulu’nun Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan 5 no’lu eylem kapsamında dokümantasyonun azaltılmasına yönelik bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu karara istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından bir soru formu oluşturulmuş olup Lojistik Koordinasyon Kurulu’na sunulacak çalışmada kullanılmak üzere katkınıza ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamda, soru formunun en geç 14 Nisan 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar doldurulmasını rica ederiz.

Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı

Soru Formu

  1. İhracat Soru Formu
  2. İthalat Soru Formu

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X