Atık İthalatı İşlemleri Hakkında

Şubat 15, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

2019/18 Sayılı Genelge kapsamında firmanıza 2020 yılında yapılacak atık ithalatı işlemlerinde kullanılmak üzere “Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi” ve “Kota Formu” düzenlendiği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilmiştir.

Bu doğrultuda 01.01.2020-31.03.2020 tarihleri arasında ithal edilen ve iç piyasadan toplanan atıklara ilişkin ilk 3 aylık faaliyet raporunun ekli tabloda belirtilen formatta hazırlanarak 15.04.2020 tarihine kadar halime.sezer@csb.gov.tr ve mtarik.durmus@csb.gov.tr; adreslerine gönderilmesi, ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığına resmi yazıyla iletilmesi, bununla birlikte 3’er aylık dönemleri kapsayacak şekilde hazırlanan faaliyet raporlarının düzenli olarak Bakanlığa hem resmi yazıyla hem de elektronik posta ile ulaştırılması hususları iletilmiştir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X