Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Tüzüğü

Mart 4, 2019
Görsel-Template-19-1200x675.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yazısında, taraflarınca yürütülen ‘’TR 2013/0327.06.01-02’’ numaralı ‘’Türkiye’de Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Konusunda Kapasite Artırımı İçin Teknik Yardım Projesini’’nin çıktılarından biri olarak, EC 166 2006 sayılı Avrupa Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (E- PRTR) Tüzüğüne uyumlu ulusal mevzuat taslağını hazırladıkları ifade edilmektedir.

Söz konusu taslak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) web sitesinde yer almakta olup, Yönetmeliğin ekinde yer alan ‘’Görüş Bildirme’’ Formuna işlenmiş olarak 18.03.2019 tarihine kadar TOBB’nden Sn. Hande Mertyürek’in (hande.mertyurek@tobb.org.tr) adresine iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Konuyla ilgili yazı aşağıda yer almaktadır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X