Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi Yön.

Nisan 17, 2018
Gorsel-Template-12-1200x675.jpg

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından “Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkındaki Yönetmelik Taslağı” hazırlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) görüşleri talep edilmektedir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gönderilecek TOBB görüşlerinin hazırlanmasında değerlendirilmek üzere Taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in Ek-2’sinde yer alan “Taslaklar Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form”a işlenerek 24/04/2018 tarihine kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine “word” formatında gönderilmesi hususunu rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X