Sunu1-6-1200x675.jpg

Temmuz 19, 2021

İSO – AB ve Uluslararası İlişkiler Şubesi tarafından 3 Ağustos tarihinde düzenlenen “E-Ticaret ve E-İhracatta Fırsatlar Paneli” hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

E-Ticaret ve E-İhracatta Fırsatlar Paneli

3 Ağustos 2021, Salı (Çevirim İçi Etkinlik)

Sayın Üyemiz,

Ülkemizdeki e-ticaret potansiyelinin değerlendirilmesi ve e-ticaret imkanlarını e-ihracata dönüştürerek yerelde olduğu gibi uluslararası pazarlarda firmalarımızın rekabetçiliğinin artırılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede, firmalarımızın e-ticaret ve e-ihracat konusunda bilgi sahibi olmaları ve ihracatlarını artırmalarına katkı sağlamak amacıyla 3 Ağustos 2021, Salı günü, Ticaret Bakan Yardımcısı Sayın Rıza Tuna Turagay’ın katılımlarıyla, aşağıda yer alan program çerçevesinde çevrim içi olarak “E-Ticaret ve E-İhracatta Fırsatlar” konulu panel düzenlenecektir.

Panelde, Dünya’da ve Türkiye’de e-ticaret ve e-ihracatın gelişimi, e-pazaryeri tedarikçi ve müşteri ilişkileri yönetimi, e-ihracatta lojistik, gümrük, ödeme şekilleri ve firmalarının bu konudaki deneyimleri ele alınacaktır.

Etkinliğin detaylarını öğrenmek ve kayıt yaptırmak için lütfen tıklayınız.

Zoom linkleri etkinlikten 1 gün önce kayıt esnasında kullanılan e-posta adreslerine gönderilecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İstanbul Sanayi Odası
AB ve Uluslararası İlişkiler Şubesi

PROGRAM

13:00 – 13:30   Açılış Konuşmaları

  • Erdal Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı
  • Rıza Tuna Turagay, T.C. Ticaret Bakan Yardımcısı

13:30 – 14:30     Panel: E-TİCARET ve E-İHRACATTA FIRSATLAR

  • Dünya’da ve Türkiye’de E-Ticaret ve E-İhracatın Gelişimi
  • E-Pazaryeri Tedarikçi ve Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • E-İhracatta Lojistik, Gümrük ve Ödeme Şekilleri

PANELİSTLER

Moderatör: Şükrü Andaç, Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü

  • T.C. Ticaret Bakanlığı E-İhracat ve Dijital Pazarlama Dairesi Başkanlığı *
  • Ömer Arıkan, Tekrom Teknoloji CEO’su
  • Emre Cevdet Çizmecioğlu, Easy Point Yönetici Ortağı
  • Hakan Çevikoğlu, PttAVM.com CEO’su

14:30 – 15:00     Soru – Cevap

*Teyit Bekleniyor

Sunu1-6-1200x675.jpg

Temmuz 19, 2021

İSO Akademi tarafından 4 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenen “Kurum Karnesi Oluşturma ve Kurumsal Check Up Online Eğitimi” hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Eğitimde operasyonların nasıl yönettildiği, eksikleri, organizasyonların ne kadar etkin olduğu, yönetimin doğru, yerinde veya hatalı hamleleri, değerlendirme ve kontrol süreçleri hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim İçerik
1.    Organizasyonel check up
2.    Operasyonel check up
3.    Departman bazlı check up
4.    Check-up sonucu puanlama


Eğitime katılım ücretsizdir.   

Program detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Eğitmenimizle tanışın

Nevzat Şakım
Danışman

1985 İTÜ Makine Mühendisi eğitiminden sonra, Aachen TH Almanya’da (1985-1988) akademik çalışmalar yapmıştır. KAIZEN Institute Almanya’da İnsan Kaynakları, Organizasyonel Gelişim ve Endüstriyel İlişkiler programını tamamlamıştır. Siemens, Organik Kimya, Günsan, Taşar Grup şirketleri ve Netlog Grup şirketlerinde, İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim, Kalite Yönetimi, Kurumsal Kimlik ve Kurumsallaşma konularında Üst Düzey Yönetici görevlerini üstlenmiştir. İnsan Kaynakları, Değişim Yönetimi, Kurumsal Kimlik ve Kurumsallaşma, Hedeflerle Yönetim, Stratejik Yönetim, Personel Seçme ve Yerleştirme, Mülakat Teknikleri, Ücret Yönetimi, İletişim Becerileri ve Çatışma Yönetimi, Eğiticinin Eğitimi, Kalite Yönetimi ( ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22001, ISO 27001, ISO 50001) Süreç Yönetimi ve Yeniden Yapılanma, Aile Anayasası Kurma ve Yönetme, Operasyonel Risk Yönetimi, Kurumsal Check Up Uygulama, Yetkilendirilmiş Yükümlü Statüsü konularında Eğitmenlik ve Danışmanlık yapmaktadır.

Kayıt Ol!
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Temmuz 19, 2021

Yeşil Mutabakat Eylem Planı konulu 2021/15 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi bugün Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Genelgede, Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı’nın yayımlandığı belirtilmekte olup; söz konusu Eylem Planı kapsamındaki tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmesi, eylem planının uygulanması sürecinde her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca sağlanması beklenmektedir.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Yeşil Mutabakat Eylem Planı ekte iletilmektedir.

Sunu1-6-1200x675.jpg

Temmuz 18, 2021

İSO Akademi tarafından 2 Ağustos – 17 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenen “AR-GE ve İnovasyon Mini MBA – Online” eğitimi hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

AR-GE Yönetimi Mini MBA Programı; firmalarda AR-GE yönetimi altyapısını güçlendirmeyi, daha sistematik bir hale getirmeyi, AR-GE ve inovasyon alanlarındaki gelişmeleri izleyebilme, uygulama ve liderlik yapabilme yeteneğini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Program; AR-GE, İnovasyon ve Teknoloji Yönetimi alanlarında çalışan veya çalışmak isteyen orta ve üst düzey yöneticilere yönelik olarak tasarlanmış olup, AR-GE, inovasyon ve yaratıcı fikir geliştirme konularının yanında agile proje yönetimi, pazarlama ve marka yönetimi gibi temel konuları da içermektedir.

Program İçeriği:
1. Açık İnovasyon
2. Yaratacı Fikir Geliştirme
3. İnovasyonun Dinamikleri
4. Teknoloji ve Ürün Geliştirme Süreci
5. Tasarım Hata Türü ve Etkileri Analizi
6. Fikri Haklar Yönetimi
7. Girişimciliğin Kültürü
8. Pazarlama ve Marka Yönetimi
9. Ulusal ve Uluslararası ARGE Proje Destekleri
10. Deneyim Paylaşımı
11. Agile Proje Yönetimi

Eğitime katılım ücretsizdir.   

Program detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Kayıt Ol!
Sunu1-6-1200x675.jpg

Temmuz 14, 2021

İSO Akademi tarafından 16 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen “Uluslararası Anlaşmazlıkların Çözümü Online Eğitimi” hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Eğitimde uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıklar ve çözüm yolları hakkında bilgilendirme yapılacaktır.

Eğitim içerik
•    Uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması
•    Uluslararası ticari sözleşmelerin ifası
•    Uluslararası ticari sözleşmelerin sona erdirilmesi
•    Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların
•    Ulusal mahkemelerde çözümü
•    Uluslararası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların
•    Tahkim yoluyla çözülmesi

Eğitime katılım ücretsizdir.   

Program detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Eğitmenimizle tanışın

Prof. Dr. Nuray Ekşi, lisans öğrenimini, 1987 yılında tamamladıktan sonra, 1989 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Bölümünde “Akitten Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkında AT Konvansiyonu” adlı tezi ile yüksek lisansını tamamlamıştır. 1995 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisi” adlı tezi ile doktora derecesini elde etmiştir. 1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde “Yabancı Gemilerin İhtiyati Haczi” adlı çalışması ile doçentliğe atanmıştır. Halen, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde olarak görevini sürdürmekte olan Prof. Ekşi aynı zamanda Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, Devletler Özel Hukuku dersini vermektedir. Prof. Dr. Nuray Ekşi’nin ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış çok sayıda makale ve tebliğleri ve Milletlerarası Özel Hukuk, Uluslararası Ticaret Hukuku ve diğer alanlarda yayımlanmış çok sayıda kitabı bulunmaktadır.

Kayıt Ol!
Sunu1-6-1200x675.jpg

Temmuz 13, 2021

İstanbul Sanayi Odası Avrupa İşletmeler Ağı tarafından 29 temmuz 2021 tarihinde düzenlenen “Gümrük mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi” hakkındaki bilgiler aşağıda byer almaktadır.

İSO Gümrük Masası – Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi

Sayın Üyemiz,

İstanbul Sanayi Odası, Avrupa İşletmeler Ağı tarafından “Gümrük Masası” kapsamında 29 Temmuz 2021 Perşembe günü 13:30-16:00 saatleri arasında “Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimi” düzenlenecektir. Etkinlik Zoom uygulaması üzerinden online olarak gerçekleştirilecektir.

Zoom linkleri etkinlikten 1 gün önce kayıt esnasında kullanılan e-posta adreslerine gönderilecektir.

Etkinlik programı için lütfen tıklayınız.
Söz konusu etkinliğimize kayıt olmak için lütfen tıklayınız.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

İstanbul Sanayi Odası
AB ve Uluslararası İlişkiler Şubesi

Sunu1-6-1200x675.jpg

Temmuz 13, 2021

İSO Akademi tarafından 30 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenen “Çevik Organizasyon Online Eğitimi” hakkındaki bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Eğitimde katılımcılara çevik organizasyonların özelliklerini ve örneklerine ilişkin bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği

– Çevikliğin tanımı
– Geleneksel ve çevik organizasyonların aralarındaki farklar
– Çevik organizasyonun boyutları


Eğitime katılım ücretsizdir.   

Program detaylarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.


Eğitmenimizle tanışın

Dr. Selçuk Alimdar
MBA, PSM III, PSPO I, ACC

1977’de Almanya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji, Yeditepe MBA ve İTÜ Müzikoloji ve Müzik Teorisi doktora programlarını tamamladı. Yapı Kredi, Aria, Avea, Türk Telekom ve Tofaş’ta müşteri hizmetleri, pazarlama-satış, insan kaynakları alanlarında görev aldı. Yirmi yıllık profesyonel hayatında çağrı merkezi, süreç geliştirme, denetim, organizasyon tasarımı, bütçe yönetimi, ücretlendirme, eğitim, İK stratejileri, IK BT program yönetimi, deneyim tasarımı, oyunlaştırma, çeviklik danışmanlığı olmak üzere 15 yıl liderlik rolleri aldı. En son liderlik ettiği Tofaş Akademi, 2018’de dünyanın en prestijli kurumsal üniversite ödülü olan ATD BEST listesinde Türkiye’den ilk dünya birincisi unvanını kazandı. Liderlik ettiği çeviklik ve eğitim-gelişim projeleri 40’a yakın uluslararası ödülle taçlandırıldı. Alimdar 2019’da Stevie for Great Employers tarafından Chief Learning Officer of the Year seçildi.

2014’te yine Avea’da kurduğu ve liderlik ettiği Türkiye’nin ilk çeviklik mükemmellik merkezi olan Agile Studio, BT yazılım, BT operasyon, AR-GE, satış, pazarlama, müşteri hizmetleri ve insan kaynaklarında onlarca çevik takıma danışmanlık, eğitmenlik ve koçluk hizmeti verdi. 2015 ve 2016’da çevik dönüşüm inisiyatifi Stevie IBA ve ATD tarafından ödüllendirildi. Alimdar dünyada en üst seviye sertifika olarak görülen PSM III (Professional Scrum Master) ve PSPO I’e (Professional Scrum Product Owner) sahiptir.

Alimdar son 15 yılda müşteri deneyimi, inovasyon, problem çözme, mülakat teknikleri, kişisel verimlilik, fasilitasyon, ROI, değişim yönetimi, koçluk ve çeviklik alanlarında çok sayıda eğitim tasarlayıp verdi. Ayrıca bir süredir bu başlıklardan birkaçında mentorluk hizmeti veriyor. Aynı zamanda 8 yıldır inovasyon, strateji ve işbirliği temalı çalıştaylar tasarlayıp fasilite ediyor.

Adler International’ın Profesyonel Koçluk, CRR Global’ın ORSC, Erickson’un Takım Koçluğu, AoEC’in Sistemik Takım Koçluğu, Lewis Deep Democracy’nin Derin Demokrasi ve Transaksiyonel Analiz Enstitüsü’nün TA eğitim programlarını tamamlayan Alimdar ACC unvanına sahiptir.

Alimdar’ın Prens Dimitrie Cantemir, Karmaşıklık Dünyasında Organizasyon ve Scrum Kılavuzu başlıklı çeviri eserlerinin yanı sıra Osmanlı’da Batı Müziği başlıklı telif eseri bulunuyor. Alimdar aynı zamanda ney üflüyor, çello çalıyor ve ok atıyor. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Kayıt Ol!