Sunu1-20-1200x675.jpg

Şubat 29, 2020
Kompozit Sanayicileri Derneğinin 5. üye toplantısı 27 Şubat 2020 tarihinde üyemiz Kordsa Teknik Tekstil A.Ş. Firmasının ev sahipliğinde 50’ye yakın sektör mensubunun katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Üye toplantısının ana konusu “Katmanlı Üretim” olmuştur.
Derneğimizin Genel Sekreteri Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu ve Derneğimizin Başkanı Sayın Barış Pakiş’in açış konuşmaları ile başlayan Toplantı, Prof. Dr. Bahattin Koç’un “Katmanlı Üretim” konulu sunusu ile devam etmiştir. Sayın Koç’un sunu sonunda sorulan soruları cevaplaması ile ilk bölümü tamamlanan üye toplantısının ikinci bölümünde ise Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Sayın İsmail Hakkı Hacıalioğlu’nun teşekkürü ile kapanan Toplantı katılımcılarına katılımlarından dolayı, Kordsa Teknik Tekstil A.Ş.’ye işbirliği ve katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunarız.
Görsel-Template-12-1200x675.jpg

Şubat 29, 2020
CompositesWorld Dergisinin Ocak-Şubat 2020 sayısında yayınlanan bir makalenin Türkçe çevirisi aşağıda yer almaktadır.
DÜNYA HAVACILIK VE UZAY PAZARI
Havacılık ve uzay sektörü, kompozit malzemelerin birincil kullanıcılarından biri olmaya devam etmektedir. Pazar araştırmaları ve danışmanlık şirketi olan Morder Intelligence’ın raporuna göre, 2018 yılında, karbon elyaf pazarındaki gelir payının yaklaşık %50’sini havacılık ve uzay ile savunma sektörleri oluşturdu; bu rakam yaklaşık olarak otomotiv, alternatif enerji, inşaat, altyapı ve spor malzemeleri sektörlerinin toplamı kadardır. Raporda, uçakta karbon elyaf kullanımının artması ile birlikte her yıl piyasaya sürülen uçak sayısının da artmasının 2019 – 2024 yılları arasında karbon elyaf pazarı için muazzam bir büyüme fırsatı sağlaması beklendiği belirtilmektedir.
Geçen yıl, Boeing tarafından yayınlanan 2019-2038 Ticari Piyasaların Görünümü Raporu (Commercial Market Outlook 2019-2038) da Morder Intelligence’ın uçak teslimatlarında görülecek artış hakkındaki iddiasını desteklemektedir. Boeing’e göre, havayoluyla seyahat pazarında 20 yıl içinde 2,5 kat daha büyüme olacağı öngörülmektedir. Bu büyümeyi karşılamak üzere, 2038 yılına kadar küresel ticari jet filosu iki katına çıkacak ve 44.000’den fazla jet üretilecek ve teslim edilecektir. Boeing tarafından hazırlanan raporda ayrıca, mevcut filonun %75’inden fazlasının önümüzdeki 20 yıl içinde (yaklaşık 19.000 jet) değiştirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Kompozit sektörünün, havacılık ve uzay sektöründeki agresif şekilde artan talebi karşılamak üzere, malzeme geliştirme ve tedarikten daha fazlasını düşünmesi gerekmektedir. Üretim süreçlerinde önemli teknolojik gelişmeler sağlanmalı ve geleceğin mühendislerinin artan bu karmaşıklığa uyum sağlayabilmeleri için gelişmiş hibrid, ölçeklenebilir, esnek ve genişletilebilir araçlarla donatılmaları gerekmektedir. Küresel uçak üreticileri, üretim teknolojilerini otomasyon ve üretim oranlarını ve verimliliği artıran yenilikçi malzemeler/süreçlerini kullanarak geliştirmek için aktif olarak yeni yöntemler araştırmaktadır. Küresel uçak üreticileri, bilgi teknolojisinin ve operasyonel teknolojinin birleşiği, Endüstri 4.0 veya akıllı üretim olarak da adlandırılan “Geleceğin Fabrikası”na göz dikmiş durumdalar.
Sensör teknolojilerinin ve manipülatörlerin ilerlemesiyle birlikte, artık özel özen ve eğitimli teknisyen gerektiren emek yoğun gelişmiş kompozit yerleştirme gibi rutin olmayan karmaşık işlevler endüstriyel robotlar tarafından yerine getirilebilmektedir. Otomatik elyaf yerleştirme (AFP) ile birlikte, katmanlı imalat teknolojileri ile hızlı araç geliştirme konseptleri, daha az kesinti yaşanması ve tutarlılık oranının iyileştirilmesi sayesinde, termin süresini önemli ölçüde kısaltma ve malzeme verimini ve üretim oranlarını artırma potansiyeline sahiptir. Kesintilerin en aza indirilmesi ve parça kalitesinin önemli ölçüde artırılması maksadıyla gelişmiş sensörler, proses simülasyon yazılımı ve proses-içi denetim sistemleri kullanılarak, kalite güvencesi için emek yoğun tahribatsız muayene otomatik olarak yürütülebilir. Üretim hatalarının otomatik olarak belirlenmesi ve makine öğrenme algoritmalarına dijital bilgilerin sağlanması için gelişmiş sensörlerle donatılmış proses içi denetim sistemleri kullanılabilir; bu bilgiler parça kalitesini artırmak maksadıyla sonraki üretim aşamalarında düzeltici önlemler almak için kullanılabilir. İdame faaliyetlerini desteklemek üzere dijital imalat ikizini geliştiren bu yaklaşım, Geleceğin Fabrikası konseptine oldukça uymaktadır ve dolayısıyla ticari ve savunma maksatlı uçakların üretim miktarlarının artmasına yardımcı olacaktır.
İmalat mühendisliği eğitim programları, geleceğin mühendislerini geleneksel tasarım ve üretim süreçlerini gelişmiş yeni teknolojilerle başarılı bir şekilde bütünleştirmek maksadıyla geliştirilmelidir. Geleceğin mühendisleri, üretim sırasında bilimsel, matematik ve mühendislik ilkelerini uygulayabilmeleri için gereken araçlar ve uygulamalı öğrenme deneyimi ile yetiştirilmelidir. Wichita State Üniversitesi (WSU) Ulusal Havacılık Arastırmaları Enstitüsü (The National Institute for Aviation Research, NIAR), endüstri ile ilgili gelişmiş üretim teknolojilerine yatırım yaparak inovasyonu hızlandırmak için çaba gösteren çeşitli kuruluşlardan biridir. NIAR Havacılık ve Uzay Sistemleri İleri Teknoloji Laboratuvarı (Advanced Technology Laboratory for Aerospace Systems, ATLAS), üretim sürecinin tüm yönlerini etkin bir şekilde bütünleştirmek maksadıyla, tasarım ve üretim öğelerini birbirine bağlayan bir dijital iş parçacığı oluşturmak üzere teknolojileri kapsülleyecek çesitli stratejik ortaklıklar kurmuştur.
Isıtma teknolojileri ve otomatik imalat teknolojilerindeki son gelişmeler, otomatik imalat süreçlerinde termoplastiklerin kullanılmasını sağlamıştır. Yerinde konsolidasyon yöntemi, vakum torbalama ve otoklav/fırında kürleme gibi ikincil işlemleri ortadan kaldırarak üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürmekte ve üretim rakamlarını artırmaktadır. Ayrıca, son derece uyarlanabilir otomatik takımsız imalat teknolojisi kullanılarak, 3B kompozit parça imalatı otoklav yöntemi kullanılmadan robot hareketleri ile koordine edilmektedir. Bu yöntem, yapısal uygulama için sürekli liflerin eklendiği katmanlı imalata benzemektedir. Bu teknoloji ile parçalar, idame desteği sağlamak üzere dijital ikizle hızlı imalat yöntemiyle 3D CAD çizimlerinden nihai çizimin kopyası olarak üretilebilmektedirler.
Havacılık sektöründe kullanılan kompozit malzemelerin gelecekteki durumu parlak görünmekte, ancak, artan uçak talebini karşılayabilecek modern teknolojiler ve üretim süreçlerinin geliştirilmesinin yanı sıra doğru malzemelerin geliştirilmesini sağlamak için devlet kurumları, uçak üreticileri, ekipman tedarikçileri, malzeme tedarikçileri ve üniversiteler arasında işbirliği yapılması da gerekmektedir.
Görsel-Template-12-1200x675.jpg

Şubat 29, 2020
CompositesWorld Dergisinin Ocak-Şubat 2020 sayısında yayınlanan bir makalenin Türkçe çevirisi aşağıda yer almaktadır.
DÜNYA OTOMOTİV PAZARI
Dünya genelinde, hafif araç kategorisinde (brüt araç ağırlığı 8.500 librenin [yaklaşık 3.855 kilogram] altındaki araçlar) yıllık bazda yaklaşık 5 milyar libre (yaklaşık 2,3 milyon ton) kompozit malzeme tüketilmektedir. Bu hacmin büyük bir kısmını termoplastik matriks kompozitler oluşturmaktadır. Kompozitler ve diğer hafif malzemeler son zamanlarda kaydedilen güçlü büyümeden oldukça faydalanmıştır, ancak önümüzdeki yıl otomotiv uygulamalarında kullanılan kompozitlerin karşı yönden esen rüzgarlardan etkileneceği beklenmektedir. Hafif araçlar kategorisinde dünya çapında nispeten yatay bir pazar beklentisi ve ABD’de yakıt ekonomisi standartlarının gevşetilmesi büyümeyi geciktiren asıl etkenler olacaktır. Bununla birlikte, OEM’lerin küresel araç platformlarında araç ağırlığını azaltmaya devam etmesiyle büyüme fırsatları da olacaktır.
Otomotiv sektörü malzeme tedarikçilerinin 2020 yılında büyümeleri için pazardan pay elde etmeleri gerekecek; çünkü, yıldan yıla üretim artış rakamlarının düşmesi beklenmektedir. Avrupa’da yatay bir seyir beklenmekte ve Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesinde (NAFTA) de hafif bir düşüş beklenmektedir. Çin’de ise, son zamanlarda gözlenen olağanüstü yıllık büyümeye kıyasla çok mütevazı bir şekilde düşük seviyelerde tek haneli büyüme rakamları beklenmektedir. 2025 yılına kadar küresel imalat görünümünün yıllık %2 ila %3 arasında olması sebebiyle, kompozit tedarikçilerinin anlamlı büyüme rakamlarına ulaşmak için pazardaki yerleşik malzemeler üzerinde pazar payı elde etmeleri gerekecektir.
Piyasadaki genel durgunluğu ek olarak, ABD’de kurumsal ortalama yakıt ekonomisi standartlarının gevşetilmesi, kompozitlerin otomotiv sektöründe büyümesini etkileyecektir. Sürekli artan yakıt ekonomisi ve karbondioksit emisyon düzenlemelerini karşılamak maksadıyla ağırlığın azaltılması OEM’lerin stratejilerinden birisi olmuştur. Bu düzenlemeler, otomobillerde hafif malzemelerin kullanılmasının son on yılda artan şekilde benimsenmesinin temel itici gücü olmuştur.
ABD’nin 2026 yılına kadar yakıt ekonomisi düzenlemelerini sabit tutmayı önermesiyle, OEM’lerin kompozitler gibi ağırlıktan tasarruf sağlayan malzemelere yatırım konusunda daha az teşvik sunacakları beklenmektedir. Bu, özellikle ABD’de satılan kamyonet ve büyük spor tipi arazi araçları (SUV) için geçerlidir. Kompozit ve diğer hafif malzeme tedarikçilerinin, mevcut düzenleyici ortam göz önüne alındığında, ABD’ye özgü platformlardan daha az ilgi görmesi beklenmektedir.
Küresel olarak düşünüldüğünde, ABD’de yakıt ekonomisi standartları konusundaki geri dönüşler, otomobillerde hafif malzemelerin benimsenmesinde sadece küçük bir engel teşkil etmektedir. Karbondioksit emisyonları konusundaki düzenlemelerin ABD haricinde daha sıkı olması, küresel araç platformlarında araç ağırlığının düşürülmesi gereksinimini artırmaya devam edecektir. Ağırlığın düşürülmesi ayrıca, akülü elektrikli araçların kapsamının genişletilmesi açısından da kritik öneme sahiptir ve hafif malzemeler bu küçük ancak büyüyen segment için takip edilmeye devam edecektir. ABD yakıt ekonomisi düzenlemelerindeki “duraklamaya” rağmen, araç ağırlığının azaltılması için kompozitlere ilgi devam edecektir.
Bu ilgiden yarar sağlamak için, kompozit parça tedarikçileri değer tekliflerini alternatif tekliflere göre daha keskin hale getirmek zorunda kalacaklardır. OEM’in Kuzey Amerika’da son on yıldaki ağırlık düşürme çabalarından en fazla yüksek mukavemetli çelik ve alüminyum faydalanmıştır ve araç kütlesinde sırasıyla %6 ve %3 kazanım sağlanmıştır. Bu pay öncelikle maliyet, üretilebilirlik ve mukavemet/ağırlık oranı bakımından temel otomotiv sınıfı çelik olan yumuşak çelikten alınmıştır.
Veriler normalleştirildiğinde ve özgül ağırlıktaki farklılıklar dikkate alındığında, yüksek mukavemetli çelik ve alüminyum hacminin bu süre zarfında plastik ve kompozit reçinelere göre sırasıyla kabaca 2 ve 3 kat büyüdüğünü göstermektedir. Açıkçası, kompozitlerin otomotivde ağırlığın düşürülmesi çabalarında ana akım tercih edilen seçenek haline gelmesi için yapılacak daha çok is var.
Yakın gelecekte, otomotiv uygulamalarında kompozitler için hem zorluklar hem de fırsatlar görülmektedir. Küresel olarak nispeten yatay bir üretim görünümü ve Kuzey Amerika’da hafif malzemeler konusundaki düzenleyici faktörlerde geri adım atılması da dahil olmak üzere karşıdan esen rüzgarlar büyümenin önündeki engeller olarak görülecektir. Hafif otomotiv malzemelerine yönelik talep devam edecek ve alüminyum ve diğer alternatiflere karşı maliyet etkin bir performans gösterebilen kompozit malzeme tedarikçileri ise bu zorlu bir ortamda kendilerini yeni uygulamalar kazanmak üzere konumlandırabilirler.
Görsel-Template-12-1200x675.jpg

Şubat 24, 2020
CompositesWorld Dergisinin Ocak-Şubat 2020 sayısında yayınlanan bir makalenin Türkçe çevirisi aşağıda yer almaktadır.
AVRUPA KOMPOZİT PAZARI
Altı yıllık mütevazı büyümenin ardından, Avrupa’daki cam elyaf takviyeli polimer (GFRP) üretim hacmi 2019 yılında toplamda 1,14 milyon tonda sabit kaldı. Durgunluk tüm alanlarda eşit şekilde etkili olmamıştır. Termoplastik işlemler, takaka kalıp bileşeni (SMC)/hacimli kalıp bileşeni (BMC), reçine transfer kalıplama (RTM) ve pultrüzyon alanlarında bir miktar büyüme gerçekleşmiştir. Buna ek olarak, bazı doğu Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de 2019 yılında büyüme beklenmiştir. Genel olarak, hakim malzeme konumunda cam elyaf kalmış, toplam kompozit üretim hacminin %95’inden fazlasında takviye maksadıyla bu malzeme kullanılmıştır. Karbon elyaf takviyeli polimere (CFRP) olan küresel talebin 2019 yılında 141.500 ton yani, pazar hacminin %1 ila %2’si civarında olduğu tahmin ediliyor.

 

Cam elyaf takviyeli polimerin (GFRP) Avrupa’daki iki ana segmenti inşaat/altyapı ve ulaştırma pazarları olmaya devam ediyor; bu iki pazardan her biri toplam üretim hacminin yaklaşık üçte birine karşılık gelmektedir. Uzun yıllar aradan sonra ilk kez, inşaat/altyapı pazarı segmenti toplamda %36’lık payıyla ulaştırma sektörünün (%34) önüne geçerek Avrupa pazarındaki en büyük tüketici konumuna yükseldi. 2019 yılında önemli pazar payına sahip diğer iki alan ise %15’lik payı ile elektrik/elektronik ve %14’lük payı ile spor/eğlence sektörleridir.

Son yıllarda, cam elyaf takviyeli polimer (GFRP) üretimi Avrupa’da Amerika ve Asya’ya kıyasla daha yavaş bir büyüme gösterdi. Bu durgun büyümenin nedenleri arasında, belirli üretim süreçleri ve yöntemlerine geçişin yanı sıra, genellikle düşük kâr marjlı emtia üretiminin dış kaynak kullanarak gerçekleştirilmesi yer almaktadır. Buna ek olarak, otomotiv gibi bazı özel uygulamalar ve müşteri sektörleri, dünyanın diğer bölgelerinde Avrupa’dan daha dinamik bir şekilde büyümektedir.

Kompozit sektörünün temel direklerinden biri olan otomotiv sektörü, değişen malzeme gereksinimleri, itici teknoloji ve yapımdaki yeni zorluklar ve otonom sürüş sistemleri gibi yeniliklerle büyük bir dönüşüm geçirmektedir. Bu sektörde, piyasadaki herhangi bir yavaşlamadan en fazla etkilenen ülkeler Almanya gibi büyük ihracat fazlası veren ülkelerdir. Bu sadece OEM’leri değil, kompozit imalatçıları ve malzeme tedarikçileri de dâhil olmak üzere tüm tedarik zincirini etkilemektedir.

Avrupa’daki pazar eğilimlerinin ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterdiğine dikkat edilmesi de önemli bir konudur. Toplam pazar hacmi bir önceki yıla göre 1,14 milyon tonda sabit kalırken, Avrupa’daki büyüme oranları %-2,55 ila %+ 4,35 arasında değişiklik göstermiştir. GFRP/kompozit pazarında en büyük Avrupa ülkesi, 225.000 tonluk (2018 yılına göre %1,75 düşüş görülmüştür) toplam üretim hacmiyle Almanya olmaya devam etmektedir. Geçen yıl sadece Doğu Avrupa ülkeleri büyüme göstermiştir. İngiltere, İrlanda, Avusturya ve İsviçre’de üretim sabit kaldı. Diğer tüm ülkelerde, 2019 yılı üretim rakamlarında düşüş bekleniyor.

Borsalardaki artan belirsizlik, azalan yatırım oranları ve genel olarak çalkantılı bir ekonomik iklimin etkisiyle kompozit sektöründeki genel durum durağandır. Avrupa’nın tamamı ve ulusal ekonomilerinin çoğu için gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) göstergeleri şu anda aşağı yönlü harekete başlamış durumdadır. Pazar ayrıca, Avrupa Birliği ve uluslararası ticaret konusundaki artan politik belirsizliklerden de olumsuz etkilenmektedir. Brexit, ABD ve Çin arasındaki ticaret anlaşmazlıkları ve çeşitli ülkelerin korumacı politikaları piyasada güvensizliğe neden olmaktadır.

Bu zorluklara rağmen, Avrupa kompozit sektörü gelecek vaat etmektedir. 5G ağının kurulumu ile köprü ve binaların yenilenmesi gibi bazı alanlarda muazzam bir potansiyel gözlenmektedir. Bununla birlikte, son kullanıcı karar vericilerinin kompozit malzemeler hakkındaki farkındalıkları henüz bu malzemelerin yaygın şekilde değerlendirilebileceği kadar yüksek değildir. Bu durumun değişmesi gerekmektedir çünkü kompozitler birçok uygulama için en iyisi olmasa da iyi bir seçenektir. Eğer müşteriler bu malzemeleri yeniden değerlendirebilir ve kompozitler de standartlara/normlara tâbi hale gelirse, pazarda gelecek yıllarda büyüme gözlenebilir.

Görsel-Template-12-1200x675.jpg

Şubat 24, 2020
CompositesWorld Dergisinin Ocak-Şubat 2020 sayısında yayınlanan bir makalenin Türkçe çevirisi aşağıda yer almaktadır.
ÇİN KOMPOZİT PAZARI
Dünyadaki toplam cam elyaf üretiminin %60’ından fazlasını gerçekleştiren Çin, cam elyaf ve kompozit üretimi konusunda son birkaç yıldır dünyaya öncülük etmektedir. Yıllık cam elyaf üretim kapasitesi son birkaç yılda 5,5 milyon tonu aşan Çin kompozit sektörünün yıllık kompozit sevkiyatı ise 4 milyon tondan fazla gerçekleşti. Ancak, son birkaç yıldır rakamlarda düşme yaşanmaktadır. 2018 yılında toplam kompozit ürün sevkiyatı, 2017’ye kıyasla %3,15 düşüşle 4,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu düşüş 2019 yılında da devam etti ve kompozit ürünlerin toplam üretimi Ocak ayından Eylül ayına kadar 2018’e göre %8,5 azaldı.
Bu düşüş eğilimine öncelikle Çin hükümeti ve kompozit sektörünün 2017 yılından bu yana çevre koruma ve diğer sektör standartları ile ilgili çeşitli düzenlemeleri uygulamaya koyması neden olmuştur; bu durum çok sayıda kompozit üretim tesisi ve şirketinin kapanmasına yol açmıştır. Çin kompozit sektörünün tamamı, daha fazla yenilik, daha yüksek üretkenlik, çevre dostu işlemler, daha düşük atık oranı, daha fazla optimize edilmiş işlemler ve daha verimli yönetim anlayışını teşvik etmek amacıyla dönüşüm geçirmektedir.
Bununla birlikte, toplam sevkiyat biraz azalsa da, önde gelen Çinli kompozit şirketler daha fazla sipariş almakta, karlarını artırmakta ve hızla büyümeye devam etmektedirler; bu da sektör çapında yeniden yapılandırma ve optimizasyon girişimlerinin doğrudan faydası ve sonucu olarak görülmektedir.
Cam elyaf takviyeli polimer (GFRP)’nin Çin’deki başlıca pazarları arasında rüzgar enerjisi, petrol ve gaz sektöründe kullanılan kaplar ve tanklar, yeni kırsal alan inşaatları ve hafif yapı malzemeleri bulunmaktadır. Rüzgar türbini, güneş panelleri ve çerçeveleri, otomotiv, demiryolu geçişleri, modüler ve taşınabilir konutlar, modern tarım ve hayvancılık, akıllı lojistik, 5G iletişim ve diğer alanlar gibi alt pazar segmentlerinin hızlı gelişimi, cam elyaf takviyeli polimer (GFRP) ve karbon elyaf takviyeli polimer (CFRP) kompozit pazarının sağlıklı büyümesine katkıda bulunmaktadırlar.
Çin karbon elyaf kompozit sektörü geçtiğimiz birkaç yıl içinde istikrarlı bir şekilde büyümüştür. Yıllık 1.000 tondan fazla karbon elyaf üretebilen altı şirket bulunmaktadır. Şu anda, yerli karbon elyaf üretimi yaklaşık 8.000 ton iken, toplam karbon elyaf tüketimi 30.000 tondur; bu durum, ulusal pazarın ihtiyaçlarının karşılanması için yılda 22.000 tonluk ithalat yapıldığını yansıtmaktadır. Çin karbon elyaf sektörü hala başlangıç aşamasındadır ve yeni gelişen sektörün olgunlaşması zaman alacaktır.
Karbon elyaf kullanıcılarının çoğu, kalite ve performans tutarlılıkları nedeniyle hala ithal karbon elyaf ürünlerine daha fazla güvenmektedir. Bu nedenle, Çin’de karbon elyaf sektörünün büyümesini sınırlayan üretim kapasitesi, ekipman veya süreçler değildir. Asıl sebep, pazardaki kabulün Çin karbon elyaf sektörü için darboğaz oluşturmasıdır. Birçok uygulama için, yurt içinde üretilen karbon elyafın yeniden sertifikalandırılması gerekmektedir. Çin karbon elyaf sektöründe 2025 yılına kadar bir kırılma noktasına ulaşması ve yurt içinde üretilen karbon elyaf kompozitlerin ithal edilen miktarı aşması bekleniyor.
Cam elyafı gibi, karbon elyaf sektörü de yeniden yapılanma ve optimizasyona uğramış ve birkaç karbon elyaf şirketi geçen yıl iflas ettiğini açıklamıştır. Çinde CFRP’yi sürükleyen uygulamalar ise rüzgar enerjisi sektörü, elektrik iletimi, elektrikli araçlar, 3C’ler (5G dahil, bilgisayarlar, cep telefonları, iletişim), spor ve şehir içi ulaşımdır.
Genel olarak, Çin’deki kompozit sanayi sıkı çevre düzenlemeleri, kimyasal ve hammaddelerdeki fiyat artışları, işgücü maliyetlerindeki artış ve artan enerji maliyetleri ile karşı karşıyadır. Rekabet edebilirliğe inovasyon yoluyla ulaşılması çok önemlidir. Örneğin, Çin’de geleneksel elle yerleştirme yöntemiyle üretim aşamalı olarak kaldırılmıştır. Şu anda, kapalı kalıp teknolojileri de dahil olmak üzere gelişmiş üretim ekipmanlarına ihtiyaç vardır. Aynı zamanda, otomasyon da işlemleri daha rekabetçi hale getirmek için bir gereklilik haline gelecektir.
2019 yılında daha kötüye giden ABD/Çin ticaret savaşının yakında bitmeyebileceği anlaşılmakta. Çin-AB ticareti de dahil olmak üzere çok taraflı ticaret bundan etkilenmekte ve küresel ticarette gerilim yükselmektedir. Şu anda, cam elyafı, karbon elyaf, bazalt elyaf ve tüm kompozit ürünler ABD’deki %25 daha fazla gümrük vergisine tabi ürünler listesine dahil edilmiştir. Küresel ticaretteki bu belirsizlikler Çin kompozit sektörünü iç pazarları genişletmeye zorladı.
Sonuç olarak, Çin kompozit sektörünün gelecekteki sağlıklı büyümesi, kaynaklara, düşük maliyetli iş gücüne ve genişleyen üretim kapasitesine değil, bilimsel ve teknolojik yeniliklere ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine bağlı olacaktır. Hükümetin kırsal alan inşaatı, modern tarım ve çiftçilik ve 5G iletişimi ile ilgili yeni girişimleri mevcut uygulamaları genişletecek ve kompozit malzemeler ve yapılar için yeni uygulamalara yol açacaktır. İleriye baktığımızda, kompozit malzemelerin Çin’de parlak bir geleceği olduğu görülmektedir.
Görsel-Template-12-1200x675.jpg

Şubat 20, 2020
CompositesWorld Dergisinin Ocak-Şubat 2020 sayısında yayınlanan bir makalenin Türkçe çevirisi asağıda yer almaktadır.
ABD Cam Elyaf Pazarı
Çözülmeyen ABD/Çin ticaret anlasmazlıkları bağlamında, ABD kompozit sektöründe olumlu gelismeler devam ediyor ve özellikle rüzgar enerjisi, havacılık ve insaat sektörleri kaynaklı büyüme göstermeye devam ediyor. Genel olarak, ABD kompozit mamul pazarının 2019 yılında USD 26.7 milyar değerinde olduğu ve önümüzdeki bes yıl içinde %3,8 bilesik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) büyüyeceği ve pazarın 2025 yılında USD 33,4 milyara ulasacağı öngörülüyor. Cam elyaf esaslı kompozitler pazara hakim olup, bunu karbon elyaf esaslı kompozitler izlemektedir.
ABD’de cam elyaf, 2019 yılında %1,7 oranında büyüyerek hacim olarak 2,6 milyar libreye (yaklasık 1,2 milyon ton) ve değer olarak da USD 2,2 milyara ulasan önemli bir takviye malzemesidir. ABD’nin cam elyaf talebinin 2025 yılına kadar %2,4 bilesik yıllık büyüme oranıyla 3 milyar libreye (yaklasık 1.4 milyon ton) ulasması beklenmektedir.
Owens Corning, Jushi, Nippon Electric Glass, CPIC ve Johns Manville, ABD’deki en büyük cam elyaf tedarikçilerinden bazıları. Cam elyaf sektörü oldukça konsolide olmus durumda ve ilk üç sirket değer olarak toplam üretimin %50’sinden fazlasını gerçeklestiriyor.
ABD’de cam elyafın ana tüketicileri ulasım (otomotiv dahil), insaat, boru ve tank segmentleridir. Bu segmentlerin toplam kullanım içindeki payı ise %69. Gelecekteki eğilimler, bu kilit sektörlerin ABD kompozit sektörü için önemli bir büyüme potansiyeli sunduğunu göstermektedir. Artan konut ve ticari insaatları, petrol ve gaz faaliyetlerinde sürekli büyüme ve su/atık su altyapısı ve hafif araçlara yönelik artan talebin bu pazarı yönlendirmesi beklenmektedir.
Otobüs, tur otobüsü, ticari araç ve otomobilden olusan ulasım pazarının önümüzdeki bes ila on yıl içinde ABD’nin en büyük pazarlarından biri olması bekleniyor. Kilit araç üreticileri, araçları hafiflestirmek ve yasal karbon emisyonu düsürme hedeflerini karsılamak için kompozit malzeme teknolojisine yatırım yapıyor.
İnsaat sektöründe, yaygın cam elyaf takviyeli polimer uygulamaları arasında paneller, banyolar ve dus kabinleri, kapılar ve pencereler bulunmaktadır. İnsaat sektörünün cam elyafı talebi, değer sevkiyatı açısından 2019 yılında %1,5’lik bir büyüme kaydetti. Büyümenin nedeni sürekli istihdam artısı, düsük mortgage oranları ve konut fiyatlarındaki enflasyonun yavaslamasıdır.
Kredi alma standartlarındaki hafifletmenin devam etmesi ve devlet ve yerel insaat tedbirlerinin artan fon desteği ABD insaat piyasasındaki diğer önemli faktörlerdir.
İklim değisikliği ve doğal felaketlerin (depremler ve kasırgalar gibi) ortaya çıkması nedeniyle, ABD altyapısının karsılastığı baslıca zorluklar kapsamlı arastırma çabaları ile ileri teknoloji ve malzemelerin daha fazla kullanılmasını gerekli kılmaktadır. Kompozitler, diğer malzemelerle insa edilen yapıların onarımı ve güçlendirilmesinde giderek daha fazla kullanılmaktadır.
Meksika Körfezi’ndeki Barry Kasırgası sırasında yasanan aksama ve petrol talebindeki yavas büyüme nedeniyle petrol ve gaz faaliyetleri azaldığı için boru ve tank pazarı 2019 yılında yatay seyretti. Cam elyaf takviyeli plastik (FRP) boru ve tanklar sadece petrol ve gaz uygulamalarında kullanılmıyor, bu borular aynı zamanda kimyasal, endüstriyel, su/atık su ve kanalizasyon uygulamalarında da büyük fırsatlar sunmaktadır. Amerika Birlesik Devletleri Çevre Koruma Ajansı’na göre, su boru hatlarının %40’ından fazlası yasam kosulları için yetersiz ve düzeltilmeleri gerekiyor (eski boruların onarımı ve yeni boruların montajı), bu da talebi FRP borulara yönlendirecektir.
Arz ve talep açısından, küresel cam elyaf kapasitesi 2019 yılında 12,8 milyar libre (yaklasık 5,8 milyon ton) olarak gerçeklesmistir. Şu anda kapasite kullanım oranı %91 düzeyindedir. Lucintel, cam elyafı üreticileri yeni üretim kapasitesi ekledikçe cam elyaf üretiminde kapasite kullanım oranının 2020 yılında hafifçe yaklasık %90’a düseceğini tahmin ediyor.
Çesitli uygulamalarda artan cam elyaf talebini karsılamak için sirketler hem organik hem de inorganik olarak büyümeye çalısıyorlar. Jushi USA, 2019 yılında alkali içermeyen elyaf üretim hattını yıllık 96.000 ton kapasite ve toplam USD 350 milyon yatırımla faaliyete geçirirken, Nippon Electrical Glass 2017-2018 döneminde USD 550 milyon değerindeki kalan PPG ABD fiberglas operasyonlarını satın aldı.
Görsel-Template-12-1200x675.jpg

Şubat 20, 2020
CompositesWorld Dergisinin Ocak-Şubat 2020 sayısında yayınlanan bir makalenin Türkçe çevirisi asağıda yer almaktadır.
Dünya Karbon Elyaf Pazarı
2019 yılında, dünya genelindeki karbon elyaf talebi yaklasık 100.000 tonu buldu. Havacılık, rüzgar türbini kanatları ve diğer birçok endüstriyel uygulamada karbon elyaf kullanımının yaygınlasmasıyla artan hacim desteğiyle pazar %10 ila %12 arasında büyümeye devam ediyor. Öngörülebilir gelecek açısından bu orandaki büyümenin devam etmesi beklenmektedir.
Karbon elyaf kullanımının pazar segmentine göre dağılımı yaklasık olarak asağıdaki gibidir:
  • Rüzgar enerjisi: %25
  • Uzay: %20
  • Spor malzemeleri: %10 ila %12
  • Otomotiv: %10 ila %12
  • Enjeksiyon kalıplı plastik bilesikleri: %5 ila %8
  • Basınçlı kaplar: %5 ila %8
  • İnsaat ve altyapı: %5 ila %8
  • Diğer pazar segmentleri: %15
Yeni uygulamalar ve yeni programlar gelistirildikçe tüm pazar segmentleri için önemli büyüme potansiyeli görülmektedir.
Karbon elyaf takviyeli polimerin (CFRP) herhangi bir uygulamada kabul görmesi için hem teknik hem de ekonomik fayda sunması gerekmektedir. Çoğu uygulama için karbon elyaf kullanmanın ana teknik yararı, malzemenin daha hafif olması, daha verimli yapılar sunmasını sağlayan yüksek mukavemet-ağırlık performansıdır. Örneğin, rüzgar türbini kanatlarına karbon elyaf katılması daha hafif, daha verimli aerodinamik sekillerin ve kanat tasarımlarının yapılmasını sağlamıstır. Otomobillerde, karbon elyaf takviyeli polimerden yapıldığında bazı parçaların ve montajların ağırlığı %50 ila %75 azaltılabilir, böylece yakıt tüketimi ve CO2 performansı iyilestirilebilir veya bataryayla çalısan elektrikli araçların sürüs menzili önemli ölçüde uzatılabilir. Gelisme ve benimseme mevcut hızda devam ederse, gelecekteki pazar segmenti senaryosu bugünkünden çok farklı görünebilir. (bkz. Şekil 2.)
Pazarı etkileyen bir diğer faktör de, sıkılasan karbon elyaf üretimi sanayi kapasitesidir. Tüm karbon elyaf sanayicileri bir araya getirildiğinde anma kapasitesi (nominal kapasite) 140.000 ton veya daha fazla olabilir. Bununla birlikte, üretilen ürünlerin karısımı ve çesitliliği ve sürecin doğasında bulunan yıkım etkileri göz önüne alındığında, etkin sektör net kapasitesi muhtemelen sadece 110.000 ton civarındadır. Sonuç olarak, Kuzey Amerika (Meksika ve ABD), Avrupa (Macaristan ve Türkiye) ve Asya (Çin) dahil olmak üzere dünyanın çesitli yerlerindeki üreticiler yeni tesis ve kapasite genislemesi duyurmuslardır.
Karbon elyafın genel kompozit pazarından daha fazla pay alması için hacim önemli bir faktördür. Yüksek hacimli uygulamalar ve karbon elyaf takviyeli polimerin (CFRP) daha genis sekilde benimsenmesi için maliyetlerin daha düsük olması gerekir; diğer bir deyisle, hem karbon elyaf malzemenin maliyeti hem de CFRP parçalarının üretim maliyeti düsmelidir. Günde bir adet uçak üretilirken, dakikada bir otomobiller üretilmektedir, bu süre rüzgar türbini kanatları, spor malzemeleri ile diğer uygulamalar için üretim hacmi ölçeğinde düsmektedir. Hacim ve maliyet meselesi “tavuk ve yumurta” problemine benzer: Hangisi önce gelir? Bununla birlikte, sektör uzmanlarının birlikte çalısması durumunda, yüksek hacimli uygulamaların gerçekleseceği ve sonuçta maliyetlerin düseceği ve kabul görme oranının artacağından eminiz.
Bu arada baska sorunlar da var. Örneğin, bir günde milyonlarca üretilen otomobillerde karbon elyaf takviyeli polimerin kitlesel olarak benimsenmesinin zorluğu, saf teknik ve ekonomik hususların ötesine geçmektedir. Sürdürülebilirlik ve geri dönüsümün de ele alınması gerekmektedir. Ancak bu sorunlar değer zincirinde asağı yukarı ele alınıyor.
Özetle, karbon elyaf malzeme ve karbon elyaf takviyeli polimer mamüllerin pazarı istikrarlı ve sağlam bir sekilde büyümektedir. Talep mevcut kapasiteyi yakalamıs durumda ve ek kapasite açıklandı ve zamanında isletmeye açılacak. Ancak, her zaman olduğu gibi, tüm son kullanım uygulamalarında karbon elyafa olan potansiyel talebin açılmaya devam etmenin sırrı, doğru malzemelerin doğru sekilde kullanılmasında yatmaktadır. Gelecek karbon elyaf açısından umut vericidir ve önümüzdeki birkaç yıl içinde ilginç gelismeler olacaktır.
Sunu1-4-1200x675.jpg

Şubat 20, 2020
JEC WORLD 2020 Fuarı 3-5 Mart 2020 tarihleri arasında Fransa’nın Paris şehrinde gerçekleştirilecektir.
Derneğimiz, İstanbul Ticaret Odası önderliğinde organize edilen Milli Katılım Şemsiyesi altında bu Fuara iştirak etmektedir. Standımız 6. Hall P 58 numaradadır.
Fuara katılımcı veya ziyaretçi olarak iştirak edecek olan tüm sektör mensuplarımızı standımıza bekleriz.
Fuar nedeniyle dernek ofisimiz 2-6 Mart 2020 tarihleri arasında kapalı olacaktır.
Bu yıl fuara 23’ü derneğimizin üyesi olan toplam 37 Türk firması katılmaktadır. Bu firmaların 14’i Derneğimizin desteği ile İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından düzenlenen “Milli İştirak Organizasyonu” çerçevesinde, 23’i ise bireysel olarak katılmaktadırlar.
Firmaların alfabetik listesi ve stand numaralarına ilişkin bilgiler aşağıdadır.
 
FİRMA ADI STAND NO
3DWOVENS KOMPOZIT LTD. STI. Hall 6 Booth P52
AGTEKS ORME VE TEKSTIL END.SAN.VE TIC.LTD.STI. Hall 6 Booth N58
AKAR MAKINA SAN. TIC. A.S. Hall 6 Booth N52
AKPA KIMYA AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. Hall 6 Booth K63
ARSAN KAUCUK PLASTIK MAKINE SAN. VE TIC A.S Hall 6 Booth P52
ARTKIM Hall 5 Booth B67
B PREG KOMPOZIT VE TEKSTIL MUH. DAN. SAN. TIC. A.S Hall 6 Booth P52
BOYTEK RECINE BOYA VE KIMYA SAN TIC Hall 5 Booth M56
CAMBRO OZAY PLASTIK SAN. VE TIC. A.S. Hall 6 Booth N58
CAN PLAST DAHILI TIC LTD STI Hall 6 Booth Q89
CARBOMID Hall 5 Booth M23
DOWAKSA ILERI KOMPOZIT MALZEMELER SAN. LTD STI Hall 5 Booth T40
DURATEK EPOXY AND POLYURETHANE SYSTEMS Hall 6 Booth M71
DURFOM IZOLASYON VE AMBALAJ SAN. TIC. A.S. Hall 6 Booth N58
ECE BOYA KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. Hall 5 Booth E27
ERMAKSAN MAKINE SAN. VE TIC. A.S. Hall 6 Booth N52
ESKIM KIMYA SAN. TIC. A.S. Hall 5 Booth M5
HIDROMODE HYDRAULIC MACHINERY INC Hall 6 Booth N58
ILKESTER Hall 6 Booth G40
ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE Hall 6 Booths N52,N58,P52,P58
KORD ENDUSTRIYEL IP VE IPLIK SAN. VE TIC. A.S. Hall 6 Booth N52
KORDSA Hall 6 Booths D32,G27
LITERATUR KIMYA SAN. TIC. LTD. STI. Hall 6 Booth P52
METYX COMPOSITES Hall 6 Booth J6
MITAS KOMPOZIT PLASTIK SANAYI VE TICARET AS Hall 5 Booth Q91
NEVKA COMPOSITE HOUSE Hall 6 Booth N58
OZKOC HIDROLIK MAKINA SAN TIC AS Hall 5 Booth Q48
POLIYA Hall 5 Booth Q40
POLRES POLYESTER BOYA VE KIMYA SAN.TIC.LTD. STI. Hall 5 Booth N15
SAHA ISTANBUL-DEFENCE,AVIATION AND SPACE CLUSTER Hall 6 Booth P58
SISECAM ELYAF SANAYI A.Ş. Hall 6 Booth N32
SITEKS DIS TICARET VE TEKSTIL SANAYI A.S. Hall 6 Booth G11
SPINTEKS TEKSTIL INSAAT SAN.TIC. A.S. Hall 6 Booth H64
SÖNMEZ A.S.F IPLIK DOKUMA BOYA A.Ş. Hall 5 Booth P24
TECHEL ADVANCE COMPOSITE REINFORCEMENTS Hall 5 Booth N5
TURKISH COMPOSITES MANUFACTURERS ASSOCIATION – TCMA Hall 6 Booth P58
TURKUAZ POLYESTER RECINE KIMYA SAN. TIC. LTD. STI. Hall 6 Booth M79
Sunu1-13-1200x675.jpg

Şubat 19, 2020
Poliset Kompozit Çöz. San. ve Tic. A.Ş.‘nin Şirket Yetkilisi Sn. Oğuz Karaoğlu, Yönetim Kurulumuzun 11 Şubat 2020 tarihinde yapılan 172. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.
1981 yılında kurulan Poliset, İstanbul’da bulunmaktadır.
Termoset elektrik yalıtım ürünleri ve oto aksesuarlarını Alman TÜV standartlarına uygun üretici olarak başlayan Poliset, hızlı bir şekilde pultruzyon, savunma pazarı için lamine levhalar, smc, bmc ve L-RTM üzerine yoğunlaşmıştır.
Poliset, GPO3, UPGM203 malzemeleri ve kritik malzeme gereksinimleri gibi ihtiyacınız olan çeşitli elektrik yalıtımları sunmaktadır. (1250 mm genişlik 2 mm’den 12 mm’ye kadar sonsuz uzunluk)
Poliset UL752 seviye 1,2,3 ve 4 ile balistik laminatlar üretme kapasitesine sahiptir.
Poliset ayrıca yapı ürünleri sınıfında Kompozit nervürlü inşaat demiri üretmektedir.
Poliset, su soğutma kuleleri şirketlerine kompozit malzemelerini de tedarik etmektedir.
Sektörde 35 yıllık deneyime sahip olan Poliset, demiryolu taşımacılığı sektöründe lider firmalarla çalışmıştır. Hafif raylı araçların sürücü ve yolcu bölümlerini ve dış bileşenlerin kompozit parçalarını başarıyla üretmiştir.
Poliset, 2006 yılında İstanbul ulaşım A.Ş firmasının hafif raylı taşıma araçlarının yedek parçalarını üretmiştir.
Demiryolu taşımacılığı sektörünün önde gelen firmaları ile temaslarını sürdüren Poliset, yurtiçi ve yurtdışı projelerinde çalışmalarını sürdürmektedir.
Poliset Kompozit Çöz. San. ve Tic. A.Ş.‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X