Çerez YönetimiÇerez Nedir?

Çerez, ziyaret ettiğiniz web sitesi tarafından tarayıcınıza gönderilen küçük bir metin parçasıdır. Web sitesinin ziyaretinizle ilgili bilgileri hatırlamasına yardımcı olur. Bu da siteyi tekrar ziyaret ettiğinizde size kolaylık sağlayabilir ve siteyi daha kullanışlı hale getirebilir.

Örneğin, tercih ettiğiniz dili hatırlamak veya bir sayfaya kaç ziyaretçi geldiğini belirlemek için çerezleri kullanırız.

Çerez Kullanım Ayarları

Bu internet sitesinde kullanıcı deneyimini geliştirmek adına bir takım çerezler kullanılmaktadır. Kullanılan çerezler, işlevlerine göre kategorizelendirilmiştir. Gerekli olarak kategorilendirilen çerezler internet sitesinin çalışması için zorunlu çerezlerdir. Ayrıca, istatistiksel amaçlarla kullandığımız çerezler bulunmaktadır. İstatiksel çerezler tarafımıza istatistiksel amaçlı bilgiler sağlamaktadır. Bu çerezler, hali hazırda aktif değildir. Ancak dilerseniz aktif edebilirsiniz.

– Gerekli

Çerez İsmi Çerez Tanımı
pll_language Dil ayarlarını yönetmek ve dil seçimini hatırlamak için kullanılır.

– İstatistiksel

Çerez İsmi Çerez Tanımı
_ga Google Analytics Çerezi (Sağlayıcı: Google)

Ziyaretçinin web sitesini nasıl kullandığı hakkında istatistiksel veriler oluşturmak için kullanılan benzersiz bir kimliği kaydeder.

_gat_gtag Google Analytics Çerezi (Sağlayıcı: Google)

İnternet sitesine yapılan yönlendirmeleri sınırlandırmak için kullanılmaktadır.

_gid Google Analytics Çerezi (Sağlayıcı: Google)

Ziyaret edilen her bir sayfa özelinde benzersiz bir değer atamak amacıyla kullanılmaktadır.

ÇEREZLER ARACILIĞIYLA TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİNİZ

Kim Sorumludur?

Kompozit Sanayicileri Derneği olarak bize verdiğiniz tüm kişisel verilerinizin güvenliğinden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla sorumluyuz. Kompozit Sanayicileri Derneği 5253 sayılı Dernekler Kanunu uyarınca kurulmuş olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yerleşiktir.

Kompozit Sanayicileri Derneği
Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL
+90 (216) 685 12 68
info@kompozit.org.tr
www.kompozit.org.tr/tr/bize-ulasin
www.kompozit.org.tr

Hangi Amaçlarla İşlenir?

Çerezleri internet sitesinin işlevlerini yerine getirebilmesi ve/veya internet sitesine ilişkin istatiksel bilgiler tutmak amacıyla kullanılmaktadır.

Kimlere, Hangi Amaçlarla Aktarılır?

İnternet sitemizde kullandığımız çerezlerin bir kısmı üçüncü kişiler (Sağlayıcı) tarafından sağlanmaktadır. Üçüncü kişiler tarafından sağlanan bu çerezler aracılığıyla toplanan veriler ilgili sağlayıcının sunucularında tutulabilir ya da bu verilere ilgili sağlayıcı tarafından erişim sağlanabilir. Bu gibi aktarımlar, ilgili çerezin kullanılabilmesi için zorunlu olarak yapılmaktadır.

Hangi Yöntemlerle ve Hangi Hukuki Sebeplere Dayanılarak Toplanır?

Kişisel verileriniz, çerezler aracılığıyla toplanır. Çerez ayarlarında Gerekli kategorisi altında yer alan çerezler, siz tarayıcı ayarlarınızla ya da sair yöntemlerle engellemediğiniz sürece, internet sitesinin doğru bir şekilde çalışabilmesi için aktif olur. Bu çerezler, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması sebebiyle işlenir. İstatiksel kategorisi altında yer alan çerezler için dayanılan hukuki sebep açık rızanızdır. Bu çerezler, sizin rızanız olmaksızın çalışmaz.

Sahip Olduğunuz Haklar Nelerdir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca her gerçek kişi veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Bu haklarınızı kullanmak için https://www.kompozit.org.tr/wp-content/uploads/2021/01/KSD_Ilgili_Kisi_Basvuru_Formu.docx adresinde yer alan başvuru formumuzu doldurarak talebinizi Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM., A-Blok, Kat:6, Daire:24 Kurtköy-Pendik/İSTANBUL adresine ıslak imzalı olarak elden teslim edebilir veya kompozitsanayicileridernegi@hs01.kep.tr kayıtlı e-posta adresine güvenli elektronik imzalı olarak gönderebilirsiniz.

Ayrıca tarafınızca tarafımıza daha önce bir e-posta adresi bildirilmiş ve Kompozit Sanayicileri Derneği sistemine kaydedilmiş ise bu kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle info@kompozit.org.tr adresine de başvuru formunu iletebilirsiniz. Ancak bu şekilde yapılan başvurularda yalnızca daha önce Kompozit Sanayicileri Derneği sistemlerine kaydedilmiş olan e-posta adresinizle ilişkilendirilebilen bilgiler verilebilir.

Talebinizde kimlik bilgilerinizle birlikte kullanmak istediğiniz hak/talep açıkça belirtilmeli ve talebinize konu tüm bilgi ve belgeyi de ekleyerek gerekli açıklamalar yapılmalıdır.

Tarafımıza iletilen ve gerekli nitelikleri taşıyan talepler, talebin niteliğine göre 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacak ve sonucu tarafınıza talebinizde seçmiş olduğunuz geri bildirim usulüne uygun olarak yazılı veya elektronik ortamda bildirilecektir.

Kompozit Sanayicileri Derneği


2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X