Çeşitli Yönetmelikler Hakkında

Ekim 11, 2017
Gorsel-Template-17-1200x675.jpg

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen yazıda;

– 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.Maddesinin (u) Bendine Göre Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Sanayi İşbirliği Programı Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik ile

– Sanayi İşbirliği Projelerinin Uygulanması İlişkin Usul ve Esaslar’a dair taslaklar Ek-1 ve Ek-2’de bilgilerinize sunulmuştur.

Söz konusu taslaklara ilişkin görüşlerinizin, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik gereğince, Ek-3’te yer alan forma işlenerek en geç 20 Ekim 2017 tarihine kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr ) adresine iletilmesinden memnuniyet duyulacaktır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X