ÇİN KOMPOZİT PAZARI HAKKINDA

Şubat 24, 2020
Görsel-Template-12-1200x675.jpg
CompositesWorld Dergisinin Ocak-Şubat 2020 sayısında yayınlanan bir makalenin Türkçe çevirisi aşağıda yer almaktadır.
ÇİN KOMPOZİT PAZARI
Dünyadaki toplam cam elyaf üretiminin %60’ından fazlasını gerçekleştiren Çin, cam elyaf ve kompozit üretimi konusunda son birkaç yıldır dünyaya öncülük etmektedir. Yıllık cam elyaf üretim kapasitesi son birkaç yılda 5,5 milyon tonu aşan Çin kompozit sektörünün yıllık kompozit sevkiyatı ise 4 milyon tondan fazla gerçekleşti. Ancak, son birkaç yıldır rakamlarda düşme yaşanmaktadır. 2018 yılında toplam kompozit ürün sevkiyatı, 2017’ye kıyasla %3,15 düşüşle 4,3 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu düşüş 2019 yılında da devam etti ve kompozit ürünlerin toplam üretimi Ocak ayından Eylül ayına kadar 2018’e göre %8,5 azaldı.
Bu düşüş eğilimine öncelikle Çin hükümeti ve kompozit sektörünün 2017 yılından bu yana çevre koruma ve diğer sektör standartları ile ilgili çeşitli düzenlemeleri uygulamaya koyması neden olmuştur; bu durum çok sayıda kompozit üretim tesisi ve şirketinin kapanmasına yol açmıştır. Çin kompozit sektörünün tamamı, daha fazla yenilik, daha yüksek üretkenlik, çevre dostu işlemler, daha düşük atık oranı, daha fazla optimize edilmiş işlemler ve daha verimli yönetim anlayışını teşvik etmek amacıyla dönüşüm geçirmektedir.
Bununla birlikte, toplam sevkiyat biraz azalsa da, önde gelen Çinli kompozit şirketler daha fazla sipariş almakta, karlarını artırmakta ve hızla büyümeye devam etmektedirler; bu da sektör çapında yeniden yapılandırma ve optimizasyon girişimlerinin doğrudan faydası ve sonucu olarak görülmektedir.
Cam elyaf takviyeli polimer (GFRP)’nin Çin’deki başlıca pazarları arasında rüzgar enerjisi, petrol ve gaz sektöründe kullanılan kaplar ve tanklar, yeni kırsal alan inşaatları ve hafif yapı malzemeleri bulunmaktadır. Rüzgar türbini, güneş panelleri ve çerçeveleri, otomotiv, demiryolu geçişleri, modüler ve taşınabilir konutlar, modern tarım ve hayvancılık, akıllı lojistik, 5G iletişim ve diğer alanlar gibi alt pazar segmentlerinin hızlı gelişimi, cam elyaf takviyeli polimer (GFRP) ve karbon elyaf takviyeli polimer (CFRP) kompozit pazarının sağlıklı büyümesine katkıda bulunmaktadırlar.
Çin karbon elyaf kompozit sektörü geçtiğimiz birkaç yıl içinde istikrarlı bir şekilde büyümüştür. Yıllık 1.000 tondan fazla karbon elyaf üretebilen altı şirket bulunmaktadır. Şu anda, yerli karbon elyaf üretimi yaklaşık 8.000 ton iken, toplam karbon elyaf tüketimi 30.000 tondur; bu durum, ulusal pazarın ihtiyaçlarının karşılanması için yılda 22.000 tonluk ithalat yapıldığını yansıtmaktadır. Çin karbon elyaf sektörü hala başlangıç aşamasındadır ve yeni gelişen sektörün olgunlaşması zaman alacaktır.
Karbon elyaf kullanıcılarının çoğu, kalite ve performans tutarlılıkları nedeniyle hala ithal karbon elyaf ürünlerine daha fazla güvenmektedir. Bu nedenle, Çin’de karbon elyaf sektörünün büyümesini sınırlayan üretim kapasitesi, ekipman veya süreçler değildir. Asıl sebep, pazardaki kabulün Çin karbon elyaf sektörü için darboğaz oluşturmasıdır. Birçok uygulama için, yurt içinde üretilen karbon elyafın yeniden sertifikalandırılması gerekmektedir. Çin karbon elyaf sektöründe 2025 yılına kadar bir kırılma noktasına ulaşması ve yurt içinde üretilen karbon elyaf kompozitlerin ithal edilen miktarı aşması bekleniyor.
Cam elyafı gibi, karbon elyaf sektörü de yeniden yapılanma ve optimizasyona uğramış ve birkaç karbon elyaf şirketi geçen yıl iflas ettiğini açıklamıştır. Çinde CFRP’yi sürükleyen uygulamalar ise rüzgar enerjisi sektörü, elektrik iletimi, elektrikli araçlar, 3C’ler (5G dahil, bilgisayarlar, cep telefonları, iletişim), spor ve şehir içi ulaşımdır.
Genel olarak, Çin’deki kompozit sanayi sıkı çevre düzenlemeleri, kimyasal ve hammaddelerdeki fiyat artışları, işgücü maliyetlerindeki artış ve artan enerji maliyetleri ile karşı karşıyadır. Rekabet edebilirliğe inovasyon yoluyla ulaşılması çok önemlidir. Örneğin, Çin’de geleneksel elle yerleştirme yöntemiyle üretim aşamalı olarak kaldırılmıştır. Şu anda, kapalı kalıp teknolojileri de dahil olmak üzere gelişmiş üretim ekipmanlarına ihtiyaç vardır. Aynı zamanda, otomasyon da işlemleri daha rekabetçi hale getirmek için bir gereklilik haline gelecektir.
2019 yılında daha kötüye giden ABD/Çin ticaret savaşının yakında bitmeyebileceği anlaşılmakta. Çin-AB ticareti de dahil olmak üzere çok taraflı ticaret bundan etkilenmekte ve küresel ticarette gerilim yükselmektedir. Şu anda, cam elyafı, karbon elyaf, bazalt elyaf ve tüm kompozit ürünler ABD’deki %25 daha fazla gümrük vergisine tabi ürünler listesine dahil edilmiştir. Küresel ticaretteki bu belirsizlikler Çin kompozit sektörünü iç pazarları genişletmeye zorladı.
Sonuç olarak, Çin kompozit sektörünün gelecekteki sağlıklı büyümesi, kaynaklara, düşük maliyetli iş gücüne ve genişleyen üretim kapasitesine değil, bilimsel ve teknolojik yeniliklere ve ürün kalitesinin iyileştirilmesine bağlı olacaktır. Hükümetin kırsal alan inşaatı, modern tarım ve çiftçilik ve 5G iletişimi ile ilgili yeni girişimleri mevcut uygulamaları genişletecek ve kompozit malzemeler ve yapılar için yeni uygulamalara yol açacaktır. İleriye baktığımızda, kompozit malzemelerin Çin’de parlak bir geleceği olduğu görülmektedir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X