Deniz Yoluyla Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi

Mart 21, 2018
Gorsel-Template-3-1200x675.jpg

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanlığından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen yazıda Deniz Yoluyla Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Denetimine ilişkin olarak İç Denetçilikleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında; deniz yoluyla serbest dolaşıma giriş rejiminin uygulamasında verimsizliğe neden olan unsurların (maliyet, süre vb.)  tespit edilmesi ve buna ilişkin sorunların çözümüne yönelik inceleme yapılmasının amaçlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla özet beyanın tescilinden, gümrük beyannamesinin kapatılması aşamasına kadar olan süreçte, deniz yoluyla serbest dolaşıma giriş rejimine ilişkin Bakanlıklarının görev alanındaki mevzuatın geliştirilmesi, emniyet, güvenlik ve mali amaçlı kontrollerde herhangi bir zafiyete yol açmadan bürokratik süreç ve işlemlerin basitleştirilmesi ve hızlandırılması ve sistemsel sorunların giderilmesi vasıtasıyla söz konusu rejime ilişkin maliyetin ve sürenin kamu ve özel sektör için azaltılmasına yönelik tespitlerin yapılması ve önerilerde bulunulmasının hedeflendiği ifade edilmektedir.

Bakanlık, denetim kaynaklarının etkin ve verimli bir şekilde tahsisini teminen yüksek işlem hacmine sahip bölgelerde, toplam değer itibarıyla nisbi önem arz eden eşyalara ilişkin serbest dolaşıma giriş rejimi iş süreçlerinin önceliklendirilmesinin planlandığı belirtilmekte ve Birliğimiz görüşü talep edilmektedir.

Bu kapsamda konuya ilişkin görüşlerinizi (bilgi belge ve doküman ile birlikte) 22 Mart 2018 tarihine kadar TOBB’nden (eda.guneysu@tobb.org.tr; adresine) iletmenizi rica ederiz..

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X