Depo Sorumlusu Seviye 4 Meslek Standardı

Haziran 22, 2018
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası KİPLAS, Mesleki Yeterlilik Kurumu ile işbirliği içerisinde Kimya Sektörü başta olmak üzere çeşitli sektörlerde ve alanlarda Meslek Standardı ve Mesleki Yeterlilik geliştirmektedir. Meslek standartları eğitim müfredatına, yeterlilikler ise belgelendirmeye kaynak teşkil etmektedir. Hazırlanan standartların bazıları sadece bağlı olduğu sektörle ilgili iken bazı standartlar yatay meslek tabir edilmekte ve çok sayıda sektörü ilgilendirmektedir.

Bu yatay mesleklerden biri olan 16.10.2012 – 28443 sayılı resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 12UMS0257-4 Referans Kodlu Depo Sorumlusu Seviye 4 meslek standardı Sendika tarafından güncellenmiştir.

Bu standart her tür malın depolama işlemlerinin hangi normlara göre yapılacağı bilgilerini içeren bir standarttır. Bu bağlamda bütün sektörlere hitap eden standart yayımlandığında ilgili müfredata çıktı teşkil edecektir. 

Taslak standart ile ilgili görüşlerinizi ekte yer alan görüş formunu doldurarak 3 Temmuz 2018 tarihine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine göndermenizden memnuniyet duyulacaktır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X