DERNEĞİMİZE YENİ ÜYE KATILIMI

Eylül 3, 2018
Görsel-Template-1-1200x675.jpg
İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPOTKAM)‘ nin Öğretim Üyesi Sn. Yeşim Müge Şahin, Yönetim Kurulumuzun 19 Mart 2018 tarihinde yapılan 147. Olağan Yönetim Kurulu Toplantısında oy birliği ile Kompozit Sanayicileri Derneği üyeliğine kabul edilmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPOTKAM), Arel Üniversitesi tarafından 2016 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı’na sunulan bir ” Yenilikçi ve Yaratıcı Mali Destek Programı” desteği ve Arel Üniversitesinin aynı katkıları ile 2017 yılının Ocak ayında kurulmuştur. Merkezin faaliyetlerini sürdürmesi amacıyla, Arel Üniversitesi Tepekent Yerleşkesinde merkez için bir villa tahsis edilmiş ve bu alanda içerisinde laboratuvar ve üretim ekipmanlarının da bulunduğu bir Ar-Ge merkezi inşa edilmiştir. Mayıs 2017 itibariyle YÖK tarafından onaylanarak kurumsal kimliğini kazanan ArelPOTKAM, Arel Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kurulan Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin genel amacı; gerek Türkiye’de gerekse Dünya’da oldukça güncel konulardan ve kullanım alanı her geçen gün artan ileri mühendislik malzemelerden fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemelerle ilgili ilaç, gıda, otomotiv, inşaat, biyomedikal, elektrik-elektronik, havacılık ve uzay, kimya, tıp, tekstil, deri ve kağıt sektörlerinde üretim yapan firmalara yönelik altyapı olanaklarını sağlamak, düzenlenecek eğitimlerle firma personellerinin Ar-Ge kültürünü geliştirmek, Ar-Ge projelerinin arttırılmasını sağlamak ve bu konularda firmalar arası işbirlikleri ve kümelenmeler yaratmaktır. Ayrıca bu Ar-Ge projeleri sonucunda ortaya çıkacak patent, faydalı model gibi çıktıların ticarileşmesi sağlanarak bu alanlardan ekonomik kazanımların elde edilmesi ve ilerlemeyi sağlayacak altyapının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Proje kapsamında kurulan Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Üniversite-Sanayi işbirlikleri de geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca hem Arel Üniversitesi hem de diğer üniversitelerle ortak yürütülen temel araştırma çalışmalarının endüstriye yönelik uygulamalı araştırmalarının yürütülmesi projeler ile sağlanmaktadır.
Malzeme sektörü, ekonomide tüm faaliyetlere girdi sağlayan temel alanlardan biridir. İleri Mühendislik malzemelerinden olan fonksiyonel polimerler ve kompozit malzemeler ise toplam malzeme sektörünün %70′ ini oluşturmaktadır. Bu malzemeler savunma, havacılık, otomotiv, inşaat, mikro elektronik, biyoteknoloji, kimya, tıp ve nanoteknoloji ile birlikte sınai üretimin karakterini dönüştürecek ana teknolojik alanlarda kullanılmaktadır. Merkez,  belirtilen sektörlere yönelik faaliyetleri yürüten KOBİ ve Sanayi niteliğindeki firmalara karakterizasyon, eğitim ve altyapı hizmeti sağlamakla beraber fonksiyonel polimer ve kompozit malzemelerle ihtiyaç duyulan bilgi birikiminin aktarılması için firmalara teorik ve uygulamalı eğitim desteği de sağlamaktadır. ArelPOTKAM gerek akademik kadrosu, gerek sahip olduğu altyapı olanakları, gerekse de bir önceki faaliyet döneminde faydalanıcılara yönelik yürütmüş olduğu çalışmalarla bu alanda Türkiye’de adından söz ettiren bir merkez haline gelmiştir.
İstanbul Arel Üniversitesi Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve Araştırma Merkezi (ArelPOTKAM)‘nin Kompozit Sanayicileri Derneği’nin gücünü ve etkinliğini daha da arttıracağına olan inancımızla kendilerine aramıza hoş geldiniz diyoruz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X