Künye

Dernek Adı : Kompozit Sanayicileri Derneği (Turkish Composites Manufacturers Association)
Kuruluş Tarihi : 18 Mayıs 2005
Kütük No : 34-164/022
Telefon : (216) 685 12 68
Faks : (216) 685 12 68
E-Mail : info@kompozit.org.tr
Web Sitesi : https://www.kompozit.org.tr
Adres : Yenişehir Mahallesi, Osmanlı Bulvarı, Atlantis AVM. A-Blok Kat:6 Daire:24 Pendik / İSTANBUL

Dernek Başkanı : Barış Pakiş
Başkan Yardımcısı : Ali Çamurdan
Sekreter : Tolga Kutluğ
Sayman : Burak Darcan

Yönetim Kurulu Üyeleri :

 • A. Kerem Paksoy
 • Hakan Kuş
 • Mustafa Koray Özatay
 • Haluk Akdemir
 • Cem Gürkan
 • Serhat Karabağ
 • Özgür Sönmez

Denetim Kurulu Üyeleri :

 • Osman Necipoğlu
 • Kaan Kıraç
 • Emre Tirben

Kuruluş

Kompozit Sanayicileri Derneği, Türk Kompozit Sanayi’nin ham madde, yarı, ara ve nihai ürün üreticilerini, tedarikçilerini ve akademik kurumlarını temsil eden, kar amacı gütmeyen bir dernektir. 18 Mayıs 2005 tarihinde kurulmuştur.


Amaç

Kompozit Sanayicileri Derneği’nin amacı;

 1. Kompozit konusunda kamuoyunu ve resmi kurumları bilgilendirmek üzere, seminer, konferans / sempozyum, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
 2. Ortak ve güncel sorunları tanımlamak, birlikte bilimsel ve akılcı çözümler aramak,
 3. Periyodik aralıklarla bülten yayınlamak,
 4. Kompozit sektörünün gelişmesine ve yaygınlaşmasına yönelik tanıtım amaçlı sunuş çalışmaları yapmak / yaptırmak,
 5. Türkiye’de kompozit’e ilişkin çalışmaların bilimsel temellere oturtulması konusunda gerekli girişimlerde bulunmak,
 6. Kalite standartlarını oluşturmak ve korumak üzere çalışmalar yapmak,
 7. Kompozit uygulama örneklerine ve üretim tekniklerine ilişkin görsel doküman hazırlamak / hazırlatmak,
 8. Kompozit sanayiinde, teknik gereksinimler doğrultusunda araştırma ve proje çalışmaları yapmak, buna ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ilişkide bulunmak,
 9. Üniversitelerde, belirlenecek teknik konularda araştırma yapılması amacı ile çalışmalar yapmak, talepler doğrultusunda, bu üniversitelerde cam elyaf takviyeli plastikler konusunda ders ve seminerler düzenlemek, lisans ve lisans üstü bursları sağlamak,
 10. Bir internet sitesi oluşturarak, üyelerin ve her isteyenin gerek duyduğu anda dernek faaliyeti ve kompozit ile ilgili bilgilere ulaşmalarını sağlamak,
 11. Kompozit sanayiinin ihtiyacına yönelik olarak, yönetici, teknik eleman ve nitelikli işçi / usta becerilerini artırıcı eğitim kursları düzenlemek, sertifika ve başarı belgeleri vermek,
 12. Kompozitler ile ilgili yerli, yabancı literatürü izlemek, yayınları taramak, faydalıları seçmek, yurtiçi ve yurtdışı fuarları izlemek ve teknolojideki gelişmeleri aktarmak üzere bir bilgi bankası oluşturmaktır.

Misyon

 • Yeni iş yapış şekilleri ile döngüsel ekonomi içinde Türk kompozit sektörünün tasarım ve üretim merkezi olarak global bir MARKA haline gelmek
 • Kompozit sektörü ile ilgili üreticilerin, kullanıcıların, bilimsel kuruluşların, kamunun birlikteliği ile sinerji yaratmak, iş birliği imkanları oluşturmak
 • Türkiye ile Uluslararası sektörel kamu mecra ve otoriteleri nezdinde kompozitin farkındalığının ve kullanımının artırılması
  Türkiye’deki kompozit sektörünün geniş üye tabanına ulaşılarak yaygınlaştırılması/geliştirilmesi

Vizyon

 • Yüksek nitelikli kompozitte (hammadde, ara mamul ve nihai ürün) Dünya’nın tasarım ve üretim üssü olmak
 • Diğer gruplar tarafından geliştirilen vizyon önerileri ise aşağıdaki gibidir
 • Katma değerli ürün üretebilmek için teknolojiye yön verebilmek
 • Global kompozit pazarında katma değerli ürün portföyü ile yer almak
 • Kompozitte dünya marka(sı)ları oluşturmak.
 • Dünya markasını yaratan sektör, şirket ve ürün olmak

TÜZÜK

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X