Planlanan Çalışmalar


 • Sektör dergisinin yayınlanmasına devam edilecektir.
 • Gebze Teknik Üniversitesi’nde kompozit derslerinin verilmesine devam edilecektir.
 • Anadolu Teknik Liselerinde verilen kompozit dersleri, yeni düzenleme sonucunda ders modüllerinin içerisine yerleştirilerek devam ettirilecektir.
 • Üniversitelerde kompozit konulu eğitim konferanslarına devam edilecektir.
 • Kompozit üreticilerinin yoğun olduğu bölgelerde , nitelikli eleman yetiştirme eğitimlerine fiilen başlanacaktır.
 • Öncelikle üyemiz kuruluşlar olmak üzere, Kompozit sektörüne nitelikli ve sertifikalı eleman yetiştirilecektir.
 • Dergi, gazete ve eklere kompozit konusunda yazı ve makaleler yazılmasına devam edilecektir.
 • Atıkların geri dönüşümü konusunda başlatılan çalışmalara devam edilecektir.
 • Ürün Standartlarının oluşturulması konusunda başlatılmış olan çalışmaya, Avrupa Birliği nezdinde hazırlanmakta olan CTP ürün standartları çalışmaları ile paralel olarak devam edilerek Avrupa Birliği’nde oluşacak ürün standartlar, Derneğimiz tarafından TSE ile işbirliği yapılarak sektöre kazandırılacaktır.
 • Karayolları levha uygulamalarının belediye kullanımlarında da yaygınlaştırılması için, belediyelerin ilgili birimleri ile temasa geçilerek, gerekli çalışmalar yapılacaktır.
 • Günlük olarak düzenlenecek olan konferanslarda, yenilenebilir enerji, otomotiv, inşaat konuları işlenecektir.
 • JEC PARİS Fuarına Ulusal Katılım Organizasyonu şemsiyesi çatısı altında katılım gerçekleştirilecektir.
 • Web sayfası güncel tutulacak bu kanal ile teknik bilgilerin üyelere aktarılmasına devam edilecektir.
 • Üye sayısının artırılması için çalışmalara devam edilecektir.
 • Üyelerle etkin iletişim kurmak için sürdürülen “Bildirim Mesajları” uygulamasına yeni formatı ile devam edilecektir.

Tamamlanan Çalışmalar


2021-2022 YILI FAALİYET RAPORU

2020 YILI FAALİYET RAPORU

2019 YILI FAALİYET RAPORU

2017-2018 Yılları Faaliyet Raporu

1 Üyelik Geliştirme Faaliyetleri.
o 7. Olağan Genel Kurul’da 111 olan üye sayımız (Aidat ödeyen üye sayısı 95, Onursal üye sayısı 16), 01 Ocak 2019 tarihi itibari ile 116 üyeye ulaşmıştır (97 aidat ödeyen üye, 19 Onursal üye).
o 7. Olağan Genel Kurul’dan 01 Ocak 2019 tarihine kadar Derneğimize 14 yeni üye katılmıştır (12 aidat ödeyen üye, 2 onursal üye). Aynı dönemde 9 üyemiz çeşitli nedenlerle üyelikten ayrılmıştır (9 aidat ödeyen üye).
2 Üyelerle Sosyal İletişim Toplantıları.
o 29 Kasım 2019 tarihinde İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı Cemile Sultan Korusu’nda sektörümüz hakkında genel bir değerlendirmenin yapıldığı, mevcut ekonomik koşulların ve sektörümüzü ilgilendiren mevzuatlar, yükümlülükler ve uygulamaların değerlendirildiği, TURK KOMPOZIT 2019 Fuarı’nın lansmanının yapıldığı bir üye toplantısı gerçekleştirmiştir. Toplantı sonrası birlikte yenen akşam yemeğine ise 60 üyemiz katılmıştır.
3 Etkin iletişim ile ilgili faaliyetler.
o Derneğimize internet üzerinden elektronik posta olarak ulaşan JEC Composites, Composites World ve Reinforced Plastics haftalık dergileri, Compounding World ve Composites Technology aylık dergileri ile çeşitli kaynaklardan Derneğimize ulaşan Kompozit Sektörü ile ilgili yayın ve magazinlerin içerikleri üyelerimizle düzenli olarak paylaşılmıştır.
o Üyelerimizin birbirleri ile her türlü konuyu tartışıp paylaşabilecekleri linkedin.com portalında Ctp-Sander haberleşme grubu üyelerimize hizmet vermeye devam etmiştir.
o 2017 yılı içerisinde web sitemiz yeni formatı ile hizmet vermeye başlamıştır.
o Web sitemizde sektörle ilgili haberler ve bilgilerin güncel tutulmasına özen gösterilmiştir.
4 Uluslararası üyelikler.
o 15 Şubat 2006 tarihinden bu yana devam eden American Composites Manufacturers Association (ACMA) üyeliğimizin 2017-2018 dönemi üyelik işlemleri gerçekleştirilmiştir.
o Derneğimiz üyesi olduğu European Composites Industries Association (EuCIA)’nın Yönetim Kurulunda yer almayı sürdürerek, sektörümüzü Avrupa Birliği nezdinde de daha güçlü temsil etmeye devam etmiştir.
5 Eğitim çalışmaları.
o Derneğimizin geçtiğimiz yıllarda sürdürdüğü eğitim çalışmalarına 2017 ve 2018 yıllarında da Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) üyemiz Sn. Fersen Kınayyiğit tarafından verilen kompozit dersiyle devam edilmiştir.
o Derneğimiz geçtiğimiz yıllarda sürdürmüş olduğu Üniversiteler ile ilişkilerine bu dönemde de devam ederek çeşitli Üniversitelerde kompozit konusunda konferanslar vermeye devam etmiştir.
6 Derneğimizin sektör ile ilgili basında yer alan yazıları.
o Turkchem, Türkiye Kimya Sanayi Dergisi,
o Dünya Gazetesi Sektör Araştırması Boru Eki,
o Dünya Gazetesi Sektör Araştırması Kompozit Eki,
o Dünya İnşaat Dergisi,
o Yat Haber Dergisi,
o Boat Builder Türkiye Yat ve Tekne İmalat Dergisi,
o Dünya Gazetesi,
o Poliüretan ve Kompozit Sanayi Dergisi,
o Alu and Art Dergisi,
o İKMİB, Chemist Dergisi,
o Win and Art Dergisi,
o Otomotiv Kataloğu,
o PLASFEDDERGİ,
o PAGEV Dergisi, vb. dergi, gazete ve yayın organlarında kompozit sektörü ile ilgili çeşitli yazı görüş ve makalelerimiz yayınlanmıştır.
7 Fuar Çalışmaları.
o Derneğimiz 6-9 Aralık 2017 ve 5-8 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleşen PlastEurasia 2017 ve 2018 Fuarlarına bir info stant ile katılmıştır.
o Derneğimiz İstanbul Ticaret Odası ile işbirliği halinde Ulusal Katılım Organizasyonu şemsiyesi altında 14-16 Mart 2017 ve 6-8 Mart 2018 tarihleri arasında düzenlenen JEC WORLD 2017 Fuarına 45, JEC WORLD 2018 Fuarı’na ise toplam 31 Türk firması ile birlikte katılmıştır.
o Derneğimiz 9-12 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen Uluslararası Savunma Sanayi IDEF 2017 Fuarına bir info stant ile katılmıştır.
o Derneğimiz 5-7 Ekim 2017 tarihlerinde 2.Türk ve Bölgesel Kompozit Sanayi, Teknoloji ve Uygulamaları Fuarı’nı (TURK KOMPOZIT 2017) düzenlemiştir.
o Derneğimiz 14-16 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleşen Otomotiv Devleri ile B2B Buluşmaları Etkinliğine bir info stand ile katılmıştır.
o Derneğimiz 5-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Automechanika İstanbul 2018 Fuarına bir info stant ile katılmıştır.
o Derneğimiz 8-12 Mayıs 2018 tarihlerinde 41. Yapı Fuarı’na bir info stant ile katılmıştır.
o Derneğimiz 13-15 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen SAHA EXPO 2018 Fuarı’na bir info stant ile katılmıştır.
8 Dergi çalışmaları.
o COMPOSITES TURKEY dergisi geçtiğimiz yıllar içerisinde Mart 2017, Haziran 2017, Eylül 2017, Mart 2018, Haziran 2018 ve Eylül 2018 olmak üzere toplam 6 sayı daha yayınlanarak 20. sayıya ulaşmıştır. Dergimiz sektörün tek dergisi olma niteliğini sürdürmüştür.
o Derneğimiz 2017 yılında 3. Sektör Kataloğunu yayınlayarak sektör ile paylaşmaya devam etmektedir.
9 Temsil çalışmaları.
o Derneğimiz Kimya Sektör Platformunun toplantılarına düzenli olarak katılarak sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
o Derneğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) meslek grupları bazında oluşturmuş olduğu sanayi meclislerinden Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclisi’nin toplantılarına düzenli olarak katılarak sektörümüzü temsil etmeye başlamıştır.
o Derneğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) meslek grupları bazında oluşturmuş olduğu sanayi meclislerinden Kimya Sanayi Meclisi’nin toplantılarına düzenli olarak katılarak sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
o Derneğimiz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) meslek grupları bazında oluşturmuş olduğu sanayi meclislerinden Savunma Sanayi Meclisi’nin toplantılarına düzenli olarak katılarak sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
o Derneğimiz T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başkanlığında faaliyet gösteren Kimya Teknik Komite Toplantılarında sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
o Derneğimiz T. C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başkanlığında faaliyete geçen Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Teknik Alt Komitesi kurucularından biri olarak komitenin çalışmalarında sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
o Derneğimiz 21 Ocak 2017 tarihinde Derneğimizin üyesi BOYTEK firması tarafından gerçekleştirilen 3. Sektörel ve Ekonomi Değerlendirme Toplantısı’na katılmıştır.
o Derneğimiz 12 Nisan 2017 tarihinde Marmara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen 3. Polimer ve Kompozit Kariyer Günleri’ne katılarak sektörümüzü temsil etmiştir.
o Derneğimiz 2-4 Kasım 2017 tarihlerinde IPC’17 Polimerik Kompozitler Sempozyumu’na katılarak sektörümüzü temsil etmiştir.
o Derneğimiz 12 Ekim 2017 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen Polimer Esaslı Malzemeler Çalıştayı’na katılarak sektörümüzü temsil etmiştir.
o Derneğimiz 14-15 Şubat 2018 tarihlerinde Kimya Sektör Platformu tarafından gerçekleştirilen 9. Kimya Endüstri Gelişim Şurası’na katılarak sektörümüzü temsil etmiştir.
o Derneğimiz JEC WORLD 2018 Fuarı öncesi ACMA tarafından Fransa’da düzenlenen Geri Dönüşüm konulu toplantıya katılarak sektörümüzü temsil etmiştir.
o Derneğimiz 22-24 Mart 2018 tarihlerinde Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen “Uluslararası Hafif Alaşımlar ve Kompozit Malzemeler Sempozyumu” UHAKS 2018’e katılarak sektörümüzü temsil etmiştir.
o Derneğimiz 12 Mayıs 2018 tarihinde Türkiye Kimya Sanayi Zirvesi’ne katılarak sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
o Derneğimiz 14 Mayıs 2018 tarihinde Hollanda Konsolosluğu tarafından gerçekleştirilen “Havacılık ve Otomotiv Sanayinde İleri Malzemeler” konulu seminere katılarak sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
o Derneğimiz 6-8 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Uluslararası Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu’na (KOMPEGE) katılarak sektörümüzü temsil etmeye devam etmiştir.
o Derneğimiz Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) tarafından düzenlenen 2017 ve 2018 yılları Türk Plastik Endüstrisi Kongrelerine katılarak sektörümüzü temsil etmiştir.
10 Resmi kurumlarla ilişkiler.
o Derneğimiz 7 Kasım 2017 tarihinde T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın ana faydalanıcısı olduğu ve BM Kalkınma Programı tarafından yürütülmekte olan “Toplam Faktör Verimliliği (TFV) için Politika Çerçevesi Gelistirilmesine Destek Projesi” kapsamında, kompozit sektörüne yönelik “Karbon Fiber özelinde ülkemizin önde gelen sanayicileri ve KOBİleri ile birlikte Yol Haritası Çalısması Yapılması” Pilot Projesi ile ilgili baslangıç toplantısı Kompozit Sanayicileri Derneği önderliğinde sektör temsilcilerinin katılımıyla ve T.C. Kalkınma Bakanlığı ile BM Kalkınma Programı temsilcilerinin nezaretinde gerçekleştirilmiştir. Projenin devamı kapsamında 28-29 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen Toplam Faktör Verimliliği Uluslararası Konferansı’na katılarak sektörümüzü temsil etmiştir. Pilot proje 1 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirilen kapanış toplantısı ile sona ermiştir.
o Derneğimiz 8 Ocak 2018 tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından sürdürülen ve 2023 vizyonu doğrultusunda Ülkemizin kalkınma hedeflerini daha da ileriye tasımayı amaçlayan, 2019 – 2023 dönemini kapsayan, 11. Kalkınma Planı hazırlıklarına katılarak sektörümüzü temsil etmiştir. Ayrıca Derneğimiz bu kapsamda düzenlenen bir seri toplantıya daha katılarak hazırlanan sektör görüşleri doğrultusunda Kalkınma Planı hazırlıklarına destek vermiştir.
o Derneğimiz 26 Ekim 2018 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) öncülüğünde başlatılan Kompozit Teknolojileri Yol Haritası Çalıştayı’na katılarak sektörümüzü temsil etmiştir.

2017-2018 Faaliyet Raporları

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X