Dış ticaret – Belge Azaltımı

Haziran 28, 2017
Gorsel-Template-29-1200x675.jpg

28 Ocak 2016 tarihinde 2016/2 sayılı Genelge ile oluşturulan Lojistik Koordinasyon toplantısında, “Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı” Politika 1.2 (Kamu Kurumlarının Lojistikte Üstlenecekleri Rollerin Tanımlanması, Lojistik Maliyetlerin Düşürülmesi ve İşlem Sürelerinin Kısaltılması) başlığı altında yer alan eylemler kapsamında; taşımacılıkta operasyonel verimliliği engelleyen en önemli faktörün ağır dokümantasyon olduğu, lojistiğin tüm kademelerinde kullanılan belgelerin azaltılarak sadeleştirmenin yapılması gerektiği belirtilerek bir çalışma yapılmasına ve özel sektörün konuya ilişkin görüşlerinin alınmasına karar verilmiştir.

Söz konusu karara istinaden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından gerçekleştirilecek çalışmalara esas teşkil etmek üzere; ihracat ve ithalat işlemlerinde kullanılan belgelerin temin maliyetleri ile anılan belgelerden mükerrer talep edildiği düşünülenlerin ve belge temin sürecinde yaşanan sorunların en geç 7 Temmuz 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar  TOBB’nde Sn. Gamze Alaçam’ın (gamze.alacam@tobb.org.tr ) adresine bildirilmesini rica ederiz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X