DUNYA CAM ELYAF PAZARI HAKKINDA

Haziran 14, 2019
Gorsel-Template-35-1200x675.jpg
Her ne kadar kompozit malzemeler çelik ve alüminyum gibi daha alısılmıs malzemelerle pazar payı için çekismekte ise de, kompozit malzemelerin dünya genelinde giderek daha artan bir biçimde kullanıldıkları görülmektedir. 2024’e kadarki dönemde global kompozit pazarının büyüklüğünün yıllık yüzde 7,8 büyüme sergileyerek 130,8 milyar dolar düzeyine ulasması beklenmektedir.
Kompozit sektörü üst üste dokuzuncu yılda da büyüme yakalamıs olup çok sayıda dikey pazar ekseninde kayda değer fırsatlardan söz edilebilir. Genel itibarıyla ABD’de kompozit sektörü 2018’de, insaat demiri, pervane kanadı, boru, depo, banyo küveti, otomotiv bilesenleri ve daha bir çok üründe 25,2 milyar dolar düzeyinde bir değer sunmustur. Önde gelen takviye malzemesi olarak cam elyafı da bu alandaki fırsatların altında yatan üründür.
Cam elyafı pazarı 2018’de yüzde 2,9 büyümeyle hacmen 2,5 milyar libre, değer olarak da 2,1 milyar dolar düzeyine ulasmıstır. ABD’de cam elyafına talebin 2024’e gelindiğinde yıllık yüzde 2,8 bilesik büyüme oranıyla 3 milyar libre düzeyine ulasması beklenmektedir.
Arz-talep bağlamında global cam elyafı kapasitesi 2018’de 10,9 milyar libre iken, kapasite kullanım oranı da yüzde 91 olarak gerçeklesmistir. (Bkz. Şekil 1.) 2019’da dünyanın dört bir yanındaki önde gelen cam elyafı üreticilerinin bir çoğunun yeni tesisler açmasıyla cam elyafı üreten tesislerin kapasitesinde bir artıs beklenmektedir.
Şekil 1: Global Cam Elyafı Talebi ve Üretim Kapasitesi
Sevkiyat miktarı (milyar libre)
Owens Corning, Fransa’da Chambery’deki cam elyafı üretim tesisinin kapasitesini artırmakta ve böylelikle Avrupa’da artan termoplastik talebine yanıt vermeyi amaçlamaktadır.
Firma ayrıca ortaklasa teknoloji yatırımları yapmak ve Çin’de yüksek modüllü cam elyafı ürünler üretecek yeni bir tesisi insa ederek isletmek üzere Chongqing Polycomp International Corp. (CPIC) ile de bir stratejik isbirliği ve tedarik sözlesmesi de yapmıstır.
Yıllık 110.000 metrik ton üretim kapasitesi olacak yeni tesisin 2019 ortalarında faaliyete geçmesi ve rüzgar enerjisi sektöründeki artan talebi karsılamaya yardımcı olması bekleniyor.
Kapasite artısına giden diğer cam elyafı üreticileri arasında Jushi China ve Nippon Electric Glass Co. Ltd. (NEG) de sayılabilir. Jushi China, Güney Carolina’da 2018’in sonunda faaliyete geçmesi beklenen 80.000 ton kapasiteli üretim tesisinin yanı sıra, Mısır’da da 200.000 ton kapasiteli bir tesis insa ediyor. 2017’de NEG, Amerika Birlesik Devletlerindeki operasyonlarını büyütmek amacıyla PPG Industries’in ABD’deki cam elyafı isini devralmıs.
Giderek daha fazla sayıda OEM kompozit malzeme kullanımına baslarken GFRP’nin geleceği parlak görünüyor. Kompozitlerin mevcut pazar payının yüzde 1’in altında olduğu çok sayıda uygulamadan bahsetmek mümkün: insaat demirleri, pencere profilleri, altyapı direkleri ve yaprak yaylar bunlardan sadece birkaçı. Teknoloji ve inovasyona yatırım bu tür uygulamalarla kompozit pazarının büyümesine yardımcı olacaktır. Ancak bunun için devrim niteliğinde teknolojilerin gelistirilmesi, sektördeki firmalar arasında kayda değer isbirliği, değer zincirlerinin ve kompozit malzemelerin ve son kullanıma yönelik ürünlerin satısında yeni yöntemlerin yeniden kesfi gerekiyor.
Kompozit sektörü karmasık ve bilgi yoğun bir sektör ve yüzlerce ham madde niteliğinde ürün içeren ve binlerce uygulamaya hitap eden bir portföy söz konusu. Dolayısıyla sektörün sinerji, yetkinlik, inovasyon potansiyeli, fırsatların büyüklüğü, rekabetin yoğunluğu, kâr potansiyeli, sürdürülebilirlik ve büyümeyi tetikleyen diğer etkenlere dayalı büyük ölçekli bazı uygulamaları belirleyip bunlara öncelik vermesi gerekiyor. ABD’de kompozit sektörü, kullanılan hacim bazında sektörün yüzde 69’unu temsil eden baslıca üç segment ekseninde yapılanmıs durumda: ulasım, insaat, ve boru ve depo.
Genel itibarıyla cam elyafı sanayinin halen çelik ve alüminyum gibi malzemelerin hâkim konumda olduğu yapısal malzemeler pazarındaki mevcuttaki küçük payını ciddi ölçüde büyütebilme potansiyeli mevcuttur. Alısılmıs malzemelere kıyasla rekabet avantajı elde edebilmek bağlamında sektörün bazı önemli alanlara odaklanması gerekmektedir:
  • İnsaat mühendisliği, otomotiv ve boru ve depo gibi yüksek hacimli pazarlarda kompozit malzemelerin faydaları konusunda mühendis ve tasarımcıların bilgilendirilmesi.
  • Kompozitlerin kullanıldığı durumlarda onarım ve geri dönüsüm süreçlerini de ele almak suretiyle çelik ve alüminyumda olduğu gibi altyapı sürecinin a’dan z’ye ele alınarak gelistirilmesi.
  • Yüksek hacimli pazarlara yönelik olarak 1 ila 2 dakikalık çevrim süresi hedefine ulasmak üzere oturmus ileri üretim süreçlerinin gelistirilmesi.
  • Kompozitlerin çelik ve alüminyum parçalarla rekabet edebilir konuma gelmesi için malzeme ve parça maliyetlerinin asağı çekilmesi.
  • Yasam döngüsü ve performans bağlamında rekabet avantajı elde etmek üzere devrim niteliğinde teknolojilerin gelistirilmesi.
Not: Bu yazı Composites Manufacturing Dergisinin Ocak-Şubat 2019 tarihli sayısından Türkçe’ye çevrilmistir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X