e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

DUYURU (TOBB): İklim Değişikliği

Nisan 17, 2017
duyurular-1200x800.jpg

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen yazıda; uzun zamandır iklim değişikliği ile mücadelede kritik başlılardan biri olarak ele alınan teknoloji transferi konusu kapsamında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) altında net bir teknoloji tanımı bulunmamakla beraber, Sözleşme altında kullanılagelen “çevreye duyarlı teknolojiler (Environmentally Sound Technologies – EST)” kavramının diğer teknolojilere göre çevresel performansta belirgin bir iyileştirme potansiyeli olan teknolojiler olarak tanımlanmakta olduğu ve hem temiz teknolojileri (girdi değişikliği, daha iyi proses kontrolü, ekipman modifikasyonu, tesis içi geri dönüşüm ve geri kazanım, yan ürün kullanımı, ürün modifikasyonu veya yeniden formulasyonu) hem de kirlilik kontrol (boru sonu-arıtma) teknolojilerini içerdiği belirtilmektedir. EST’lerin bilgi, araştırma, eğitim, kapasite geliştirme vb. olarak tanımlanan soft teknolojilerin yanında ekipmanlar gibi hard teknolojileri de kapsadığı ifade edilmektedir. Aynı ilgi yazıda; iklim değişikliği müzakerelerinde teknoloji transfer konusu göz önüne alındığında teknoloji olarak EST’lerin, transfer olarak ise farklı paydaşlar/ülkeler arasındaki iklim değişikliği alanında gerçekleştirilen know-how, deneyim ve ekipman akışı ve teknoloji işbirliklerini içeren geniş kapsamlı süreçler bütününün kastedildiği açıklanmaktadır.

Yukarıda açıklanan teknoloji transferi ve EST tanımları ışığında tarafınızca ve/veya üyeleriniz tarafından gerçekleştirilen her türlü teknoloji transfer faaliyetlerinin (ortak veri tabanı kullanımı, eğitim, kapasite geliştirme, ekipman alımı, lisans sözleşmeleri, demonstrasyon projeleri, fonlar, hibeler, teknoloji yayılım çalışmaları, ortak Ar-Ge vb.) Bakanlığa iletilmek üzere Ek’te yer alan Tablolara işlenmesini ve en geç 21.04.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’ne yazılı olarak, ayrıca gamze.alacam@tobb.org.tr  adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X