EKÖK Mevzuat Görüş Talebi

Aralık 4, 2017
Gorsel-Template-30-1200x675.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan ve ekte örneği bulunan “Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Yönetmeliği Taslağı” hakkında görüş talep edilmektedir.

Mezkur yönetmelik ile metal üretimi ve işlenmesi, mineral endüstrisi, kimya, kâğıt üretimi, tekstil, gıda vd. sektörlerde hava, su ve toprak kirliliğine yönelik sanayi kaynaklı emisyonları önlemek veya önlenemediği durumlarda azaltmak ve atık oluşumunu en aza indirmek için maddeler yer almaktadır.

Yönetmelik ile ilgili sektör görüşünüzün en geç 7 Aralık 2017 tarihinde tugba.tasci@sanayi.gov.tr ve orhan.cetinkaya@sanayi.gov.tr adreslerine gönderilmesi hususunda gereğini rica ederim.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X