Enerji Verimliliği Ödül Yarışması

Mayıs 24, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) düzenlediği 2019 Enerji Verimliliği Ödül Yarışmasına başvurular devam etmektedir. Sanayi Kuruluşları için belirlenen kategoride ödülleri KOBİ ve Büyük Ölçekli İşletmeler için ayrı ayrı verilecektir. Bir firmanın her bir kategori için (kategori başına) başvuru sayısı en fazla ikidir. Yarışmaya katılım sanayi kuruluşları için ücretlidir. Ödül almaya hak kazanan firmalar ile kurum/kuruluşlar, ödül almaya hak kazandığı bina, tesis veya ürün için Ödül Logosu’nu ödülü aldığı yıldan başlamak üzere üç yıl boyunca kullanma hakkını elde ederler.

İnternet Sitesi: http://www.iso.org.tr/enerji-verimliligi-odulleri/

Online başvuru sistemi: http://www.iso.org.tr/enerji-verimliligi-odulleri/basvuru.html

Kategoriler ve Uygun Başvuru Sahipleri

Ana Kategoriler Alt Kategoriler Uygun Başvuru Sahipleri
Sanayi Ödülleri Enerji Verimli Ürün* Elektrikli ve elektronik eşyaları üreten firmaların Ar-Ge ve / veya mühendislik çalışmaları sonucu geliştirdikleri ve önceki eş değer ürüne oranla daha az enerji tükettiği kanıtlanabilen ürünler başvurabilecektir. Söz konusu ürün 2016-2017-2018 yılları arasında piyasaya sürülmüş olmalıdır. Türkiye’de yerleşik bütün sanayi firmaları ödüle başvurabilir.  Başvuran firmanın, sanayi firması olduğunu gösterir belgeyi (sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu vb) başvuru formuna ek olarak vermesi gerekmektedir.
Enerji Verimliliği Projesi* Gaz, buhar, ısı, hava ve elektrikteki enerji kayıplarının önlenmesi, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi veya ileri teknoloji ile üretimi düşürmeden enerji talebinin azaltılması, gelişmiş endüstriyel süreçler, enerji geri kazanımları gibi uygulamaları hayata geçirmiş bütün sanayi sektörlerindeki firmalar başvurabilecektir. Söz konusu proje 2016-2017-2018 yılları arasında hayata geçirilmiş olmalıdır. Önemli not: Güneş panellerinden ve rüzgar türbinlerinden elektrik üreterek tesiste kullanılması veya şebekeye verilmesine yönelik projeler bu kapsamda olmayıp, prosesleri için gerekli enerjinin güneş ve rüzgar kaynaklı projelerle elde edilmesi ile tasarruf sağlanan projeler kapsamdadır.
Özel Kategoriler Üniversite-Sanayi İşbirliği Bu kategoriye bir sanayi tesisinde uygulamaya geçmiş, sanayiye önerilmiş, sanayi tesisinin gerçek değerleri kullanılarak yürütülmüş/tamamlanmış doktora/yüksek lisans vb üniversite – sanayi işbirliği projeleri ile akademisyenler ve proje ekipleri başvurabilir. Projeler son üç yıl içinde (2016-2017-2018) enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirilmelidir.
 • Akademisyenler
 • Proje Ekipleri
Kurum ve Kuruluşlar Bu kategoriye kamu kuruluşları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, birlikler, odalar, üniversiteler, okullar vb. katılabilir. Son üç yıl içinde (2016-2017-2018) enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar ile başvurulabilir.
 • Kamu Kurumları/Kuruluşları
 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • STK’lar
 • Birlikler
 • Odalar
 • Okullar
 • Diğer kurum ve kuruluşlar
Teknoloji Bölgelerinde yer alan firmalar Bu kategoriye teknoloji bölgelerinde yer alan firmalar başvurabilir. Proje/ürün (akıllı şehirler, akıllı sistemler, enerji sistemleri, elektrikli araçlar, enerji depolama, nesnelerin interneti, atıktan enerji vb) son üç yıl içinde (2016-2017-2018) enerji verimliliğine yönelik gerçekleştirilmelidir. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde faaliyet gösteren firmalar

* Ödüller; sanayi firmaları için iki kategoride “Büyük Ölçekli Kuruluş” ve “KOBİ” olmak üzere ayrı ayrı verilecektir. Bir firma her iki kategoriye de başvurabilir.

Başvuru başına Katılım ücreti:

Dikkat edilmesi gereken Hususlar:

 • Bir sanayi kuruluşu, her iki kategoriye de başvurabilir. Bir firmanın her bir kategori için (kategori başına) başvuru sayısı en fazla iki adettir.
 • Başvuran firmanın, sanayi firması olduğunu gösterir belgeyi (sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu vb) başvuru formuna ek olarak vermesi gerekmektedir. Başvuru formu ile birlikte “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı” da iletilmelidir.
 • Ek olarak sunulacak olan analiz raporları, belgeler, izinler vb dokümanın son geçerlilik tarihlerinin geçmemesine ve orijinal versiyonunun kopyası şeklinde olmasına dikkat edilmelidir.
 • Başvuru formuna ilave edilecek Taahhüt, imza sirkülerinde yetkisi olan yönetim kadrosundan alınmalıdır. Islak imzalı ve taranmış hali ek olarak gönderilecektir.

Değerlendirme süreci:

 • Ödül jürisi; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Dairesi Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü, İSO Yönetim Kurulu Üyesi, İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri, sanayi temsilcileri, üniversitelerin ve enstitülerin ilgili bölümlerinden akademisyenler, enerji verimliliği uzmanları ile sivil toplum kuruluşları üyelerinden oluşur.
 • Başvuru süresi tamamlandıktan sonra İSO Çevre ve Enerji Şubesi başvuruları istenilen bilgi ve belge üzerinden ön değerlendirmeye tabii tutar. Koşullara uygun başvuruda bulunmayanlar değerlendirme dışı tutularak elenir. Elenen firmalara başvuru ücretleri iade edilir. Ön değerlendirme sonrası ilave bilgi ve belge istenebilir.
 • Jüri tarafından dosya bazında puanlama süreci tamamlandıktan sonra başvuru sahiplerinden sunum talep edilebileceği gibi belirlenen tesisler ziyaret de edilebilir.
 • İfade edilen kategorilerde değer görülmesi halinde birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödülleri verilir. Jüri uygun görmesi halinde teşvik ödülleri verebilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: http://www.iso.org.tr/enerji-verimliligi-odulleri/iletisim.html

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X