Eylem Planları (GİTES 4.1) Hakkında

Haziran 15, 2019
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

İlgi : Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 27.05.2019 tarihli ve 93000617-602.05 sayılı yazısı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından gönderilen ilgi yazıda; 29/12/2017 tarih ve 2017/54 sayılı Yüksek Planlama Kurulu kararıyla kabul edilerek yürürlüğe giren, Girdi Tedarik Stratejisi Eylem Planı (GİTES)’nın (2017-2019) izleme ve değerlendirme sürecinde sorumluluğu Bakanlığa verilen 4.1 “Ülkemiz hammadde tedarikinde güvenliği sağlayacak politikalar kurumlar arası koordinasyon ile belirlenecektir.” Eylemine ilişkin alt çalışma grupları oluşturulduğu ve söz konusu çalışma grubunun koordinasyon görevinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütüleceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yapılacak 4.1 sayılı eylem ile ilgili kritik hammadde ve kritik hammadde özelinde arz güvenliği listesinin belirlenmesi amacıyla bir sunum hazırlanmıştır.

Ekte yer alan sunumla ilgili varsa görüşlerinizin ekte yer alan Word dosyasına işlenerek 21 Haziran Cuma gününe kadar Birliğimize (eda.guneysu@tobb.org.tr) iletilmesi hususunu bilgilerinize sunarım.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X