Gümrük Vergilerinin Askıya Alınması

Ağustos 8, 2018
Gorsel-Template-3-1200x675.jpg

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlıklarından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen yazı ve ekleri aşağıda ve ekte takdim edilmiştir.

Konuya ilişkin görüşlerinizin 12/08/2018 tarihine kadar TOBB’nden (eda.guneysu@tobb.org.tr) iletilmesini diler, ilginiz için teşekkürlerimizi sunarız.

 

T.C. Ticaret Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Sanayi I ve Sanayi II Daire Başkanlıkları

 

Sayın yetkili,

 

 

Bilindiği üzere, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

 

Bu çerçevede;

–          Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye’de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvuruların Bakanlığımıza intikal ettirilmesi gerekmektedir.

–          Sanayicimizin EK-1 ve EK-2’de yer alan listeyi özellikle incelemesi önem arz etmektedir. Bu listede, sanayicimizden talep gelmesi halinde tarife kontenjanı açılması ihtimali yüksek olan ürünler yer almaktadır.  Diğer taraftan, bu listelerde yer alan ürünlerde üretimi bulunan firmalarımızın itiraz taleplerini en geç 01/11/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza iletmeleri gerekmektedir.

 

–          Ek 3’de yer alan hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış eşyayı üreten ve bu ürünlerin askıya alma listesinden çıkarılmasını talep eden sanayicilerimizin ise en geç 01/11/2018 tarihine kadar Bakanlığımıza taleplerini iletmeleri gerekmektedir.

 

–          Ayrıca, AB ya da Türk firmalarınca 01/07/2019 tarihinden itibaren gümrük vergilerinin askıya alınması veya tarife kontenjanı uygulanması talep edilen eşyaya ilişkin liste Aralık ayı içerisinde  https://www.ticaret.gov.tr/portal/url/bEu adresinde yayımlanacaktır. Bu ürünlere ilişkin itiraz ya da eş başvuruların Bakanlığımıza en geç 01/01/2019 tarihine kadar intikal ettirilmesi gerekmektedir.

 

Başvuruların işleme konulabilmesi için en geç yukarıda belirtilen tarihlere kadar Ticaret Bakanlığı’ndan evrak kayıt numarası almış olması gerekmektedir. Başvurulara ilişkin formlara yukarıda yer alan linkten ulaşılabilmektedir.

 

Bilgileri ile konunun firmalarımıza ekte yer alan belgelerle birlikte duyurulması hususunda gereğini rica ederim

 

Not: Askıya alma sistemine ilişkin detaylı bilgi için 2018/1 sayılı İthalat Tebliği’nin 7 nci Kısım 2 nci Bölümü incelenebilir.

 

 

Okan ÖZTÜRK                                                                                                     Cumhur YAĞCI

Bakan a.                                                                                                            Bakan a.

Daire Başkanı                                                                                                   Daire Başkanı

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri :

 

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

 

–   Bekir Sıddık Kızmaz                     Uzman                        T: 0 312 204 95 76   E :kizmazb@ticaret.gov.tr

 

–   Ali Arda Alıcı                                  Uzman                        T: 0312 204 99 47    E: aliciarda@ticaret.gov.tr

 

–   Merve Bayata                             Uzman                        T: 0 312 204 95 75   E: mbayata@ticaret.gov.tr

 

   –   Ekin Deniz Timur                       Uzman Yrd.                T: 0 312 204 92 91   E: timured@ticaret.gov.tr

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

 

–          Muhammet Hartavi                        Uzman                     T: 0 312 204 95 84   E: hartavim@ticaret.gov.tr

–          İsmail Tulukçu                                  Uzman                     T: 0 312 204 99 78   E: tulukcui@ticaret.gov.tr

–          Murat Özmen                                   Uzman Yrd.             T: 0 312 204 99 38   E: ozmenm@ticaret.gov.tr

–     Neslihan Yavuz                                 Uzman Yrd.             T: 0 312 204 95 94   E: yavuzne@ticaret.gov.tr

 

–          Fatma Hilal Yüney                      Mühendis                      T: 0 312 204 92 96   E: yuneyf@ticaret.gov.tr

 

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X