HUKD 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı

Şubat 28, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı, ekte belirtilen gündem kapsamında, 15 Mart 2017 tarihinde, saat 15.00’te, Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ Teknoloji Merkezi Binası Konferans Salonu/ Gaziemir/ İzmir adresinde gerçekleştirilecektir.

Gerekli olan çoğunluğun belirtilen günde sağlanamaması halinde, “7. Olağan Genel Kurulumuz, 22 Mart 2019 tarihinde, saat 15.00’te yine Ege Serbest Bölgesi ESBAŞ Teknoloji Merkezi Binası Konferans Salonu/ Gaziemir/ İzmir adresinde bu defa çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Önemli: Derneğimizin Kurumsal Üyelerinden firma/ kurum/ kuruluşların HUKD’a kayıtlı yetkilileri (Genel Müdür, Şirket Sahibi vb.) harici bir kişi Genel Kurul Toplantısına katılacak ise;

  1. Ekte verilmiş olan vekaletname örnegine antet yerleştiriniz.
  2. Kendi kurum/ kuruluşunuzun 1. derece imza yetkisine haiz kurum yöneticisine imzalatınız.
  3. info@hukd.org.tr adresine mail olarak, 0232 251 02 64 numaralı faksa ileterek veya toplantı katılımınız sırasında Hazirun’u imzalarken teslim ederek bizlere ulaştırınız.

Temsile Yetki Belgeleri Genel Kurul Toplantısında oy kullanabilme hakkına sahip olmak için mutlaka bizlere iletilmelidir.

Gerçek kişi üyeler, oylarını şahsen kullanabilmektedir.

İki yılda bir gerçekleştirdiğimiz HUKD Genel Kurul Toplantısına katılımınız için gereğini rica ederiz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X