HUKD – Duyuru 1 Mart 2019

Mart 1, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.TOBB – Sektörel Ekonomi Şurası

toplantının ilk kısmında açıklanan istihdam teşvikleriyle ilgili sunumu ekte verilmiştir.

2.SASAD –  Başkent Üniversitesi “Savunma Sanayi Nitelik Geliştirme” Sertifika Programı

SASAD tarafından ulaştırılan Başkent Üniversitesi “Savunma Sanayi Nitelik Geliştirme” Sertifika Programı ile ilgili bilgilendirme aşağıda ve EK’te bilgilerinize sunulmuştur.

Tüm detaylar için Proje Yürütücüsü Dr. Mustafa Kemal TOPÇU (532 706 55 37) ile irtibat sağlanabilmektedir.

*********************************

Sayın İlgili,

  1. Yerli ve Milli esaslar çerçevesinde gelişmeye devam eden Savunma Sanayimizin Ülkemiz açısından bilinen önemine binaen Başkent Üniversitesi işbirliğinde hazırladığımız “Savunma Sanayi Nitelik Geliştirme” Sertifika Programı 16 Mart 2019 tarihinde başlayacak ve 4 hafta boyunca Cumartesi-Pazar günleri 9.30-16.30 saatleri arasında yapılacaktır.

  1. Eğitimden hedeflenen amaç ulusal rekabet gücünün artırılması maksadı doğrultusunda paydaşların teknoloji hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi için kapasitenin artırılması, teknoloji edinimi ve uygun pazar seçilmesi kapsamında mesleki ve bireysel gelişimin sağlanmasıdır.
  2. Katılımcılar Başkent Üniversitesi BEDAM tarafından düzenlenecek ve uluslararası geçerliliğe sahip başarı e-sertifika almaya hak kazanacaktır.

Kayıt için: http://bedam.turkvezne.com.tr/

  1. KOBİ’lerden kurumsal katılım olduğu takdirde KOSGEB İşletme Geliştirme Desteğinden faydalanma imkanı bulunmaktadır. Şartları için KOBİ uzmanınıza ya da bize danışabilirsiniz.
  2. Savunma Sanayi Nitelik Geliştirme Programına ilişkin faaliyet zaman planlaması EK’te dikkatinize sunulmuştur.
  3. Açılış Dersi Korg. (E.) Sayın Alpaslan ERDOĞAN tarafından “Savunma Sanayinin Dünü, Bugünü ve Yarını” teması ile verilecektir.
  4. Proje yürütücüsü Dr. Mustafa Kemal Topcu’nın doktora derecesi “Savunma Yönetimi” alanında olup, Romanya Milli Savunma Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Savunma Kaynak Yönetimi Kongresi Bilim Kurulu üyesi ve Uluslararası Savunma Kaynak Yönetimi Dergisi Danışma Kurulu üyesidir.

Detaylı bilgi için:

https://www.linkedin.com/in/dr-mustafa-kemal-topcu-a851b838/

  1. Programa bireysel ve kurumsal katılım konusunda gerekli desteğiniz ve yönlendirmeniz için şimdiden teşekkür eder saygılarımızı sunarız.

Dr. Mustafa Kemal Topcu

Proje Yürütücüsü

+90 532 706 55 37

3.SASAD –   Honda Vakfı 2019 Yılı Ödülleri

Honda Vakfı tarafından “Ecotechnolgy” konusunda önemli  çalışmaları olan (yenilikçi veya insan yaşamına  önemli katkı sağlayacak faaliyetler) kişi ve/veya  kuruluşlara verilecek ödül  ile ilgili etkiliğin bilgilendirilmesi Ek’te yer almaktadır.

Ödül için önerilecek kişi ve/veya kuruluşun 15 Mart 2019 tarihine kadar EK başvuru formu ile yapılması gerekmektedir.

NOT: Başvuru formunun gönderileceği e-posta adresi EK’te sarı renk ile gösterilmiştir.

4.SASAD – Japonya’dan Tedarik Edilen Ürünler Hakkında

SASAD’dan ulaşan yazı ile;

Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya arasında gerçekleşen ticaret hacminin yıllara sari olarak artış gösterdiği, iki ülke arasında olumlu yönde inkişaf eden ilişkilerin sivil veya savunma havacılık alanlarında da güçlenmesini teminen Savunma Sanayi Başkanlığı faaliyetlerinin yoğun bir şekilde devam ettiği; bu çerçevede Japonya’dan sivil veya savunma havacılık alanında tedarik edilmesi planlanan ürünler veya hali hazırda tedarik sürecinde sorun yaşanan ürünlere dair SSB’lığına bilgi verilmesi rica edilmektedir.

SSB Temas Noktası: Gökhan Özmen (0312 411 96 98)

5.SASAD – E- PTT Entegrasyon Hizmetleri Tanıtım ve Protokol İmza Töreni

PTT Genel Müdürlüğü tarafından değişik sektörlerdeki kurum ve kuruluşlara verilen E- Ptt Entegrasyon Hizmetlerinden SaSaD Üyelerinin de faydalanması değerlendirilerek iki kuruluş arasında bir protokol imzalanması ve hizmetler hakkında detay bilgilendirme yapılması konusunda ortak bir mutabakat oluşmuştur.

Hizmet kapsamı e- fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye, e- bilet olup istendiği takdirde mevcut ERP sistemine entegre edilebilmektedir. Bu hizmetlerin milli bir kuruluş tarafından yapılabilmesi, sektörümüzün bilgi güvenliği hassasiyetine de çözüm getirecek bir uygulama olacağından ayrıca önem arz etmektedir. Protokol gereği SaSaD Üyelerine liste fiyatları üzerinden çok önemli bir indirim yapılması üzerinde de taraflar mutabık kalmışlardır.

SASAD tarafından etkinliğe firmaların davet edilmesinin ve katılmasının faydalı olacağı belirtilmiştir.

Katılım sağlayacak personellerin içerisinde Mali işler ve Bilgi İşlem departmanı sorumlu /yetkililerinin olmasının karar verme kolaylığı sağlayacağı ifade edilmiştir.

Etkinlik 07 Mart 2019 günü öğleden sonra  PTT Pul Müzesi Ulus / Ankara adresinde yapılacaktır. (Saati Bilahare bildirilecektir) Katılım durumunun 04 Mart 2019 gününe kadar mesai saatleri içerisinde bildirilmesini rica ederiz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X