HUKD – Duyuru 12 Şubat 2019

Şubat 14, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Tedarikçi Günü

İstanbul Ticaret Odası tarafından ‘Makine Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE)’ iştiraki ile 18-19 Mart 2019 tarihinde “MKE Tedarikçi Günü” etkinliği yapılması planlanmaktadır.

MKE satın alma yetkilileri ile görüşmeyi arzu eden üyelerimizin ekte sunulan başvuru formunu doldurarak en geç 22 Şubat 2019 tarihine kadar ozan.aricasoy@ito.org.tr veya yansanayi@ito.org.tr e-posta adresine teyit vermeleri önemle rica olunur.

2.HAVELSAN 1. İzmir Tedarikçi Zirvesi Gerçekleştirildi

HUKD Kurumsal Üyesi HAVELSAN’ın yerlileştirme çalışmaları kapsamında tek bir il özelinde ilk defa organize edilen; Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Şenol, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Gökay ve Ahmet Akyol ile Genel Müdür Ahmet Hamdi Atalay’ın da katılım sağladığı 1. Tedarikçi İş Birliği Zirvesi 4-5 Şubat 2019 tarihlerinde 9 Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Açılış konuşmalarında Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (HUKD) Genel Sekreteri Yalçın Yılmazkaya tarafında da bir konuşma yapılmış ve sonrasında  HUKD Koordinatörü Zeynep Üçok Zor tarafından katılımcılara SSB 2018-2022 Savunma Sanayi Sektörel Strateji Dokümanı kapsamındaki yerlileştirme ve kümelenme yaklaşımına dair bilgiler de içeren bir tanıtım sunumu gerçekleştirilmiştir.

Program kapsamında HAVELSAN proje çalışmalarını, yerlileştirme ve tedarikçi işbirliği faaliyetlerini içeren sunumlar ile Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, bölge firmaları Vestel ve BMC’nin tanıtım sunumlarına yer verilmiştir.

HAVELSAN AR-GE, Teknoloji ve Ürün Yönetimi Direktörü Doç. Dr. İzzet Gökhan Özbilgin’in moderatörlüğünü yaptığı panelde ise;

*İzmir Teknopark Genel Müdürü Murat Erten,

*İzmir Bilimpark Genel Müdürü Kayahan Dede,

*Ege Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Yener Mercanköşk,

*Dokuz Eylül Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Melih Akdoğan,

*Yaşar Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Necip Özbey,

*Manisa Teknokent Genel Müdürü Hüseyin Aktaş,

*ADÜ Teknokent Genel Müdürü Cemal İyem konuşmacı olarak yer almıştır.

Etkinlik 5 Şubat 2019 günü yapılan ve HAVELSAN’ın onaylı tedarikçi havuzunda yer alabilmek için sunumlarını gerçekleştiren 120 firma ile birebir görüşmelerin ardından sona ermiştir.

3.SASAD –  1. İspanya  Savunma Sanayii Fuarı

İspanya Krallığı Savunma Bakanlığının desteği ile 29-31 Mayıs 2019 tarihlerinde Madrid’de “1. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı” gerçekleştirileceği bilgisi ulaştırılmıştır.

Detaylı bilgilere: https://www.feindef.com adresinden ulaşılabilmektedir.

4.Boren (Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü) –  Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrısı

Boren tarafından düzenlenen “Bor Ürün ve Teknolojileri” konulu proje çağrısı Enstitü web sayfasında yayınlanmıştır.

Proje Çağrısı kapsamında;

  • Borlu Kaplama Malzeme Geliştirilmesi,
  • Kübik Bor Nitrür (c-BN) Sentezi,
  • Borlu İleri Seramik Toz Sentezi,
  • Ultra Saf Borik Asit Üretimi,
  • Borlu Antifouling Boya Üretimi ve Uygulaması,
  • Organobor Bileşiklerin Sentezi ve Uygulamaları,
  • Borlu Polimerlerin Sentezi ve Uygulamaları,
  • Borlu Enerji Depolama ve Pil Teknolojileri,
  • Borlu Kalıcı Mıknatıslar ve Borlu Süperiletkenlerin Geliştirilmesi

konularında, ürün ve teknoloji geliştirmeyi hedefleyen proje önerileri için başvurular alınacaktır. Başvuru tarihleri 15/05/2019 – 24/05/2019 arasındadır.

Kabul edilen projelerin onaylanan bütçesinin tamamı desteklenecektir. BOREN bütçe olanakları çerçevesinde, belirli sayıda nitelikli proje desteklenecektir. Desteklenmesine karar verilen Projeler, BOREN ile işbirliği şeklinde yürütülecektir.

Bor Ürün ve Teknolojileri Konulu Proje Çağrı Metni için Tıklayınız

Bununla birlikte Uluslararası Bor Sempozyumu (BORON2019)’nun Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile 17-19 Nisan 2019 tarihleri arasında Nevşehir’de düzenlenecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN)

www.boren.gov.tr

5.SASAD –  Yeni Gümrük Kanunu Taslağına SASAD ve TOBB Ortak Görüşleri

SaSaD ve TOBB ortak görüşü olarak hazırlanan ‘Yeni Gümrük Kanunu Taslağı Ortak Görüşler’ isimli çizelge ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

6.SSI –  Libya’ya Silah ve Askeri Malzeme İhracında İzlenecek Usuller

Savunma Sanayi İhracatçı Birliklerinden gelen bilgiye göre;

T.C. Dışişleri Bakanlığı’ndan alınan bir bilgide, Libya’ya yönelik Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararları gereği, bu ülkeye ihracı yasaklanan veya belirli koşullara bağlanan silah ve askeri malzemelerden 2521, 6136 ve 5729 sayılı kanunlara tabi olanların (5201 sayılı Kanun kapsamındaki malzemelerin ihracı, halihazırda Milli Savunma Bakanlığı’nın iznine tabidir) kontrolsüz şekilde ihraç ve transferinin önlenebilmesi ve ülkemizin ilgili BMGK kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini bihakkın yerine getirebilmesine yardımcı olmak amacıyla, bu ürünlerin üretim ve ihracını yapan firma ve sektör kuruluşlarının bilgi sahibi olmalarına yönelik bilgi notu hazırlandığı ifade edilmiş olup, bahse konu bilgi notu Sirküler’in devamında yer almaktadır. Konuya ilişkin sirküler detayı için tıklayınız.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X