HUKD Duyuru 23 Kasım 2017

Kasım 27, 2017
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.Ege Bölgesi –Tedarikçi Zirvesi

“Ege Bölgesi –Tedarikçi Zirvesi”, Mimar ve  Mühendisler Grubu Ege Şubesi tarafından 25-26 Şubat 2018 tarihlerinde düzenlenecektir. Bu etkinlikte Savunma ve Havacılık Sanayii İmalatçıları ile Bölge Sanayicilerinin bir araya gelmesi ve aralarında bir işbirliği oluşturulması hedeflenmektedir. Derneğimize gelen İleti EK1’de yer almaktadır. Katılım sağlamak için Mimar ve Mühendisler Grubu Ege Şubesi ile (Sayın Kadir UÇAR  zirve@kontrolbilgi.com.tr) temasa geçmeniz gerekmektedir.

2.SaSaD – KOSGEB Teknoyatırım Çağrısı Açıklandı 

KOSGEB ile SaSaD arasında imzalanan ptorokole konu “TEKNOYATIRIM PROJESİ” ne başvuru kabulü başlamıştır. Konu ile ilgili bilgilendirme sunumu  EK2’de, öncelikli teknoloji alanları ise diğer EK3’te dikkatinize sunulmuştur.

3.Metro, Hafif Raylı Sistem, Tramvay ile Benzeri Araçlar Açısından Yerli Ürün Kullanılmasına İlişkin 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi Yayımlandı

Yerli Ürün Kullanılmasına İlişkin 2017/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi (“Genelge”) 7 Kasım 2017 tarihli ve 30233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Bu kapsamda, yayımlanan Genelge ile yerli ürün kullanılmasına ilişkin yeni bir takım düzenlemeler getirilmiştir.

Söz konusu genelge uyarınca, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile bunlara bağlı veya ilgili kurum, kuruluş ve şirketlerin yapacağı metro, hafif raylı sistem, tramvay ile benzeri kullanılan çeken ve çekilen araçlar asgari %51 yerli malı olacaktır. Yerli üretim ve hizmetlerin sunulmasını engelleyen ikincil mevzuat hükümlerine artık yer verilmeyecektir. Yerli üretim ve alımlarla ilgili olarak yapılacak ihale ve sair tedarik işlerinde, yerli üretim ve hizmetlerin kullanımını yaygınlaştırma amacıyla, yerli üretimi teşvik eden her türlü tedbir alınacaktır.

Başbakanlık’ın 2017/22 sayılı Genelgesi, 7 Kasım 2017 tarihli ve 30233 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

4.TOBB – Venezuela İhracatçılar Odası (CAVEX)

TOBB tarafından gönderilen eposta aşağıda bilgilerinize sunulmaktadır.

“İlgi: Ekonomi Bakanlığı’nın 21.11.2017 tarihli ve 57637780-724.01.01 – E.125856 sayılı yazısı.

Ekonomi Bakanlığı’nın ilgide kayıtlı yazısında, Venezuela’nın Ankara Büyükelçiliği’nden alınan Nota’ya atfen, Venezuela vatandaşı Miguel Silva ile Türk vatandaşı Leyla Koç tarafından temsil edilen Venezuela İhracatçılar Odası’nın (CAVEX) ülkemizde çeşitli girişimlerde bulunduğu bilgisinin Büyükelçilikçe öğrenildiği, ancak anılan Oda’nın Venezuela Cumhuriyeti Hükümeti’nin hiçbir resmi kurum ve kuruluşunu temsil etmediği bildirilmektedir.”

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X