HUKD – Duyuru 26 Mart 2019

Mart 27, 2019
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.SASAD – 8. ULUSAL SAVUNMA UYGULAMALARI MODELLEME VE SİMÜLASYON KONFERANSI (USMOS 2019)

Tarih: 19-21 Kasım 2019
Yer: ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi ANKARA

ODTÜ-TSK MODSİMMER tarafından 2005 yılından beri düzenlenmekte olan Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı” nın sekizincisi, 19-21 Kasım 2019 tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Konferansa yurt içi ve yurt dışından bu alanda seçkin uzmanlar davet edilecek, kabul edilen bildiriler yayımlanacak ve sunulacaktır.

Bildiri özeti alımları 1 Mart 2019 tarihinde alınmaya başlamış olup 14 Nisan 2019 tarihinde sonlanacaktır.

Konferans Ana Teması: “Büyük Veri Çağında Modelleme ve Simülasyon”

Ana Konular:

  • MODSİM Altyapı ve Teknolojileri
  • Mühendislik, Ar-Ge ve Test
  • Eğitim, Öğretim ve Tatbikat
  • Analiz ve Karar Destek
  • MODSİM Uygulama alanları

Ayrıntılı bilgi için USMOS 2019 internet adresini ziyaret ediniz.

2.EBİLTEM TTO –  KOBİGEL Bilgi Günü

Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması ve KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi hedefiyle hazırlayacakları projelerin desteklenmesi amacıyla KOSGEB tarafından KOBİGEL destek programı başlatılmıştır.

Bu program ile ilgili bilgilerin aktarımı adına, KOSGEB Kuzey Müdürlüğü tarafından EBİLTEM-TTO’da bir bilgilendirme sunumu yapılacaktır.

Tarih : 29.03.2019 Cuma  / Saat 13.30

Yer : EBİLTEM-TTO

3.Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile Nasıl İş Yapılır

Bir süre önce kurulan ve faaliyete başlayan Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü ile çalışabilmek, tedarikçi olabilmek üzere bilgilerin ve detayların yer aldığı web sitesi linki aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

https://www.msb.gov.tr/AFGM/icerik/askeri-fabrikalar-onayli-tedarikci-basvurulari

4.SSB – 8. Asian/Australian Rotorcraft Forum

TUSAŞ tarafından duyuruları yapılan, 30 Ekim – 2 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilecek “8.Asian/ Australian Rotorcraft Forum” isimli etkinlikle ilgili aşağıdaki linkten detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

www.arf2019.org

5.SSB – Takım Tezgahları ve Donanımları

SSB tarafından Derneğimize de yollanan ekteki yazıda (Sayı 82202625-130.10-E.2019-O-7136 Tarih 28.02.2019) cari açığa sebep olan ve son kullanıcı belgesi istenen takım tezgahları ve donanımları ile ilgili olarak yerlileştirme konusunda bir çalışma yapıldığı belirtilmiş olup, bu tür makine ve donanımlar konusunda ihtiyacı belirlemek üzere firmalardan bilgi istenmektedir.

Söz konusu bilgilerin ekteki yazıda yer alan formata uygun şekilde info@hukd.org.tr adresine iletilmesi rica olunur.

6.SASAD – PTT A.Ş. İş birliği Protokolü

SASAD ile PTT Genel Müdürlüğü arasında imzalanan “E-dönüşüm İş Birliği Protokolü” ekte iletilmiştir. Bu protokol ile PTT Genel Müdürlüğü e-fatura, e-irsaliye, e-defter, e-bilet konularında milli bir kuruluş olarak sektör oyuncularımıza 7/24 esasında hizmet verecektir. Bu hizmet, halen bu servisi sağlayanlar ile rekabetçi bir fiyat ortamında verilebileceği gibi gizliliğin korunmasında da önemli bir kriter olarak değerlendirilecektir.

Vergi Usul Kanununa göre 10M TL üzeri satış potansiyeli olan yükümlülerin e-faturaya geçmeleri zorunlu olup; e-irsaliye, e-defter konusunda da benzer yükümlülüğün tanımlanması çalışmaları sürmektedir.

SASAD üyelerinin PTT Genel Müdürlüğü E-dönüşüm Daire Başkanlığı ile iletişime geçerek detaylı bilgi almaları mümkündür. Bu hizmeti halen bir başka kaynaktan alan üyelerin sözleşmeleri sonlandığında hizmeti PTT Genel Müdürlüğünden almak için girişimde bulunmaları uygun olacaktır.

 

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X