HUKD Duyuru: 30 Kasım 2017

Kasım 30, 2017
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg

1.HAVELSAN 2. İŞ EKOSİSTEMİ BULUŞTAYI

Havelsan 2.İş Ekosistemi Buluştayı 7 Aralık 2017 Ankara’da gerçekleştirilecektir. Söz konusu etkinliğin davetiyesi ve programı EK1 ve Ek2’de dikkatlerinize  sunulmuştur. Buluştaya katılım sağlamak isteyen üyelerimizin 1 Aralık 2017 tarihine kadar http://isekobulustay2017.havelsan.com.tr/Register.aspx web adresini kullanarak kayıt yaptırmaları gerekmektedir.

“Güçlü Türkiye İçin,

Güç Birliği, Güçlü İşbirliği”

HAVELSAN olarak; Milli amaç ve stratejilerimiz doğrultusunda, Yurtiçi ve yurtdışı pazarda sunmakta olduğumuz ürün, hizmet, sistem ve çözümlerimizde, rekabet gücümüzün ve tercih edilen güvenilir marka imajımızın güçlendirilmesinin uzmanlaşmış bilgi birikimlerinin, kabiliyetlerin birbirlerini desteklediği, uzun sürdürülebilir yenilikçi, etkin ve güçlü bir ürün/hizmet ömür döngüsü içinde birlikte büyüme hedefi içerisinde olduğumuz İş Ortaklarımız/Alt Yüklenicilerimiz/Tedarikçilerimiz birlikte ile mümkün olduğuna inanmaktayız.

Bu kapsamda, ana faaliyet alanlarımızı destekleyen firmalarımızla birlikte büyümeye dönük ortak hedefler ile eşgüdüm içerisinde hareket ederek rekabet avantajı kazanmaya yönelik, güçlü bir HAVELSAN alt sanayi kümelenmesinin gerekliliklerini ve bu doğrultuda atılması gereken adımları paylaşmak, projelerimizde rol alan her bir firmanın yeteneğini kendi yeteneğimiz olarak değerlendirerek, bu verimli etkileşimi üstlendiğimiz tüm projelerimize nasıl yansıtabileceğimizin değerlendirmesini yapmak ve güçlü bir işbirliğinin, etkin bir iletişim ve eşgüdüm ağının ve uzun kalıcı sürdürülebilir işbirliği olanaklarının tesis edilmesinin hedeflerini paylaşmak üzere tedarikçilerimizin biraraya getirilmesi hedeflenmiştir.

HAVELSAN 2.İş Ekosistemi Buluştayında;

  • HAVELSAN Tedarik Süreci ve Uygulamaları Esaslarını aktarmak,
  • HAVELSAN İş Ekosistemi Uygulamalarımız kapsamında uzun vadeli çalışmak istediğimiz Firma profilini ve beklentilerimizi ortaya koymak,
  • HAVELSAN olarak, Tedarik süreçlerimizde planlamakta olduğumuz geliştirmeleri aktarmak,
  • Tedarikçilerimize Önümüzdeki Süreç içerisinde faydalanabilecekleri Teşvik ve Krediler hakkında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından bilgi aktarılmasını sağlamak,
  • HAVELSAN olarak, Ana Yüklenici Rolümüz gereği, sektörel sorumluluklarımız kapsamında yerli katkı oranını yükseltmek amaçlanmıştır.

KATILIM BİLGİLERİ

Katılımcı Kayıt Adresi : http://isekobulustay2017.havelsan.com.tr/Register.aspx Katılımcı Son Kayıt Tarihi : 01 Aralık 2017 Buluştay Tarihi ve Yeri : 07 Aralık 2017; Bilkent Otel -ANKARA

*****

2.SaSaD

SaSaD’ın  28 Kasım 2017 tarih ve “Lojistik ve Sürdürülebilirlik Konseptinin Dönüşümü” ile “Gulf Defense and Aerospace 2017 ve Rosoboronexport Talebi” konulu yazıları EK3 ve EK4’te bilgilerinize sunulmaktadır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X