Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

İş Birliği Destek Programı Hakkında

Şubat 28, 2019
Görsel-Template-17-1200x675.jpg
KOSGEB, İş Birliği Destek Programı ile KOBİ ölçeğindeki işletmelerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünün geliştirilmesine ve karşılıklı fayda ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirlikleri tesis etmelerini desteklemektedir. Daha yüksek teknoloji alanlarında imalat veya hizmet sağlama amacıyla yapılan projelerde asgari ortak sayısı şartı daha düşük ve/veya destek tutarı üst limiti daha yüksek olmaktadır.

Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu: https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/%C4%B0sletme%20Gelistirme%20Destek%20Program%C4%B1/%C4%B0sBirligiDestekProgrami/TAB.17.00.02_-_O%CC%88ncelikli_Teknoloji_Alanlar%C4%B1_Tablosu.pdf

KOSGEB’in ilgili internet sayfası: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6850/is-birligi-destek-programi

Online başvuru için: https://edevlet.kosgeb.gov.tr

(Online başvuru sisteminde oturum açma işlemini anlatan kısa sunum: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbg9NBiS1ftM4kvLaNwQ)

Tanımlar

Tanım Açıklama
Öncelikli Teknoloji Alanı İş Birliği projelerini değerlendiren ve karar alan değerlendirme ve karar kurulunu, ö) Öncelikli teknoloji alanı: Kalkınma Planları, Hükümet Programları ve Yıllık Programlarda belirlenen hedefler ile stratejik dokümanlardaki öncelikler doğrultusunda Başkanlıkça belirlenecek teknoloji alanları
İşbirliği Sözleşmesi Proje ortakları tarafından proje başvurusundan önce imzalanan ve KOSGEB’e sunulan, projenin konusu ve amacı, işbirliği ortaklığı modeli, tarafların sorumlulukları, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve işbirliği çıktılarının paylaşımı, satın alınacak makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, hukuki uyuşmazlıkların çözümü gibi konulara ilişkin hükümler içeren sözleşme
İşletici Kuruluş Destek programından yararlanmak için kurulan ve proje kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren tüzel kişilik
Proje Ortaklığı Proje ortaklarından her birinin proje faaliyetlerinin bir bölümünü yerine getirerek katkılarını birleştirdikleri ortaklık
Kurul İşbirliği projelerini değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulu
Uygulama Birimi Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlükleri
Erken Ödeme İşletmelere projelerini gerçekleştirebilmeleri için ilgili destek ödemesinden önce teminat karşılığında yapılan ödeme (Avans ödeme)
KOBİ Bilgi Sistemi (KBS) Başvuru, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ Bilgi Sistemi yazılımı

Başvuru için alternatif İş Birliği Modelleri

İş Birliği Modeli Teknoloji Alanı* İş Birliği yapacak asgari KOBİ sayısı Proje  Destek Tutarı Üst Limiti
İşletici Kuruluş kurma modeli
 • Projenin kabul edilmesinden sonra proje ortakları tarafından işletici kuruluşun kurulduğu, işbirliğinin ve projeye ilişkin tüm süreçlerin İşletici Kuruluş tarafından yürütüldüğü ve yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların tek bir yapı tarafından gerçekleştirileceği bir modeldir.
 • İşletici Kuruluşun, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen limited veya anonim şirket statüsünde kurulması gerekir.
 • İşletici kuruluş modeli aşağıdaki şekillerden birinde gerçekleştirilmelidir:
  • Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda proje ortağı işletmelerin tamamının kurulacak İşletici Kuruluşa ortak olması şartı aranır. Ortak olacak işletmelerin şahıs işletmesi olması durumunda ise işletme sahipleri İşletici Kuruluşa ortak olabilir.
  • Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek, kurulacak işletici kuruluşa ortak olabilirler. Bu durumda kendisini feshederek işletici kuruluşa dahil olacak işletmenin sahip/ortakları feshedilen işletme yerine, İşletici Kuruluşa ortak olurlar. Feshedilen işletmenin ortaklarının hisse oranının toplamı %50’den fazla olamaz.
 • Büyük işletmenin İşletici Kuruluştaki hisse oranının, proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar %25’ten az olması gerekir.
 • İşletici Kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar %50’den fazla olamaz. Projede en az 1 büyük işletme ile yalnızca 1 işletmenin işbirliği yapması durumunda bu oran uygulanmaz.
 • İşletici Kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması ve hisselerini mevcut ortaklara ya da yeni ortak olacak işletmelere devretmesi durumunda ortaklarda ve İşletici Kuruluşta aranan ve yukarıda listelenen şartların sağlanması gerekir.
 • Proje süresince ve proje sonrası izleme tarihine kadar; işletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması, ortakların veya hisse oranlarının değişmesi ve benzeri durumlar Uygulama Birimine sunulur. Uygulama Birimi, 30 gün içerisinde projenin durumunu İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu ile birlikte, değerlendirilmek üzere yazılı olarak ve/veya KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine gönderir. Yapılan destek ödemelerinin durumuna, projenin devamına veya sonlandırılmasına Kurul tarafından karar verilir.
Büyük İşletme ile bir veya daha fazla KOBİ arası Yüksek 1 KOBİ
 • Proje başına destek tutarı üst limiti: 5 milyon TL
  • Geri Ödemesiz Destek (hibe) tutarı üst limiti: 2 milyon TL
  • Geri Ödemeli Destek tutarı üst limiti: 3 milyon TL
Orta-Yüksek
Diğer
KOBİ’ler arası Yüksek 2 KOBİ
Orta-Yüksek 3 KOBİ
Diğer 5 KOBİ
Proje Ortaklığı modeli
 • Proje Ortaklarından her birinin, proje başvuru formunun iş-zaman planında belirtilen faaliyetlerin bir bölümünü yerine getirdikleri ve yatırım, mülkiyet, gelir, gider veya benzeri unsurların proje ortağı işletmeler tarafından ayrı ayrı gerçekleştirileceği bir işbirliği ortaklık modelidir.
 • Proje süresince proje ortaklarından herhangi birinin projeden ayrılması, ortakların değişmesi, projenin ortakları arasında proje faaliyetlerinin devredilmesi ve benzeri durumlar Uygulama Birimine sunulur. Uygulama Birimi, 30 gün içerisinde projenin durumunu İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu ile birlikte, değerlendirilmek üzere yazılı olarak ve/veya KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine gönderir. Yapılan destek ödemelerinin durumuna, projenin devamına veya sonlandırılmasına Kurul tarafından karar verilir.
Büyük İşletme ile bir veya daha fazla KOBİ arası Yüksek 1 KOBİ
 • Proje başına destek tutarı üst limiti: 10 milyon TL
  • Proje Ortağı başına Geri Ödemesiz Destek (hibe) tutarı üst limiti:
   • Yüksek Teknoloji: 1 milyon TL
   • Orta-Yüksek Teknoloji: 500 bin TL
   • Diğer: 250 bin TL
  • Proje Ortağı başına Geri Ödemeli Destek tutarı üst limiti:
   • Yüksek Teknoloji: 1 milyon
   • Orta-Yüksek Teknoloji: 500 bin TL
   • Diğer: 500 bin TL
Orta-Yüksek
Diğer
KOBİ’ler arası Yüksek 2 KOBİ
Orta-Yüksek 3 KOBİ
Diğer 5 KOBİ
 • Proje başına destek tutarı üst limiti: 5 milyon TL
  • Proje Ortağı başına Geri Ödemesiz Destek (hibe) tutarı üst limiti:
   • Diğer: 250 bin TL
  • Proje Ortağı başına Geri Ödemeli Destek tutarı üst limiti:
   • Diğer: 500 bin TL

* Gerçekleştirilecek işbirliğinin Teknoloji Alanına Kurul karar verir. İşletici Kuruluş Modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde İşletici Kuruluşun faaliyet göstereceği sektör/sektörlerin Teknoloji Alanı, Proje Ortaklığı Modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde ise yapılacak projenin Teknoloji Alanı dikkate alınır. Proje Ortaklığı modelinde gerçekleştirilecek işbirlikleri; beceri ve kabiliyet geliştirme, değer zincirine katılma ve benzeri konularında gerçekleştirilecek ise projenin Teknoloji Alanı diğer olarak belirlenir.

İş Birliği yapacak KOBİ’lerde aranan şartlar

·         6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzelkişi statüsündeki işletme olmak

·         KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olmak (İşletmelerin ve işletici kuruluşun, program kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması gerekir.)

·         İşbirliği amacı ile bir araya gelen işletmelerin ön başvuru tarihinden en az 1 yıl önce kurulmuş olması ve son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmuş olması gerekir. (Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda bu hüküm uygulanmaz.)

·         Proje ortağı işletmelerin sahiplerinin ve/veya ortaklarının veya bunların eşi, annesi, babası, kardeşi ve çocuklarından herhangi birinin proje ortaklarından sadece birinde ortaklığı olabilir.

Desteklenecek İş Birliği konuları: Bu destek programı kapsamında aşağıda listelenen kapsama giren veya benzer nitelikteki karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki işbirliği projeleri desteklenir.

 • Kapasite, verimlilik, ürün çeşitliliği ve kalitelerini artırmaları amacıyla ortak imalat amacıyla yapılan işbirlikleri
 • Müşteri istekleri ve pazarın talebinin karşılanması amacıyla ortak tasarım, ürün ve hizmet geliştirmeleri amacıyla yapılan işbirlikleri
 • Ürün ve hizmet kalitelerini geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar kurmak amacıyla yapılan işbirlikleri
 • Pazar paylarını artırmaları ve marka imajı oluşturmaları amacıyla ortak pazarlama faaliyetleri yürütmek amacıyla yapılan işbirlikleri
 • Beceri ve kabiliyetlerini geliştirmeleri ve değer zincirlerine katılmaları amacıyla yapılan işbirlikleri

Destek Tutarı/Oranı ve Desteklenecek Harcama Kalemleri

Harcama Kalemi Açıklama Destekleme oranı
Personel
 • Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim, fazla mesai vb. ek ödemeler hariç) üzerinden geri ödemesiz destek verilir.
 • Bu destek, projenin başlangıç tarihi itibariyle, İşletici Kuruluş Modelinde İşletici Kuruluşta ve ortaklarında, Proje Ortaklığı Modelinde ise Proje Ortağı İşletmelerde son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibariyle son 30 gün içinde istihdam edilmiş personel için verilir.
 • Destek kapsamında istihdam edilecek personelin proje süresince sadece destek verilen İşletici Kuruluşta/Proje Ortağı İşletmede SGK kaydının olması gerekir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.
 • Personel giderleri kapsamında desteklemeye esas aylık net ücret üst limitleri:
  • Lisans mezuniyetine kadar eğitim durumuna sahip olanlar için kadar eğitim durumuna sahip olanlar için brüt asgari ücretin 2 katı
  • Lisans mezunları için brüt asgari ücretin 3 katı
  • Yüksek lisans mezunları için brüt asgari ücretin 4 katı
  • Doktora mezunları için brüt asgari ücretin 5 katı
%60
Makine, Teçhizat ve Kalıp
 • Proje kapsamında satın alınacak Makine, Teçhizat ve Kalıpların yeni olması gerekir. (Ancak ithal edildiği tarihte yeni olması şartıyla, proje başvuru tarihi itibariyle en fazla 3 yaşında olan Makine ve Teçhizat destek kapsamında değerlendirilir.)
%60

(Yerli Malı Belgeli Makine ve Teçhizat ise %75)

Hammadde ve Yazılım
 • Proje ile ilişkilendirilmiş Malzeme ve Hammadde için verilecek destek, Kurul tarafından karar verilen toplam destek tutarının %5’ini aşmayacak şekilde belirlenir ve sabitlenir. Proje bütçe gerçekleşmesindeki değişiklikler bu tutarı değiştirmez.
%60
Yazılım
 • Yazılım giderleri kapsamında Yazılımın Lisans Bedeli, proje süresi ile sınırlı olmak üzere Zaman Sınırlı Lisans Kullanım Bedeli ve Yazılım Eğitim ve Danışmanlık Giderleri için destek sağlanır.
%60
İşyeri Kirası
 • İşletici Kuruluşun işyeri kirası giderlerine (stopaj ve ortak giderler hariç) proje süresince geri ödemesiz destek verilir.
%60
Hizmet Alımı %60
Diğer Proje Giderleri %60
Proje Öncesi Danışmanlık ve Fizibilite Giderleri
 • Bu programda tanımlanan ortaklık amacı ile proje ortakları tarafından proje başlangıç tarihinden en fazla 1 yıl öncesinde alınan hukuki danışmanlık ve fizibilite çalışması giderlerinden Kurul tarafından uygun bulunanlar geri ödemesiz olarak desteklenir.
 • Bu gider kalemlerine ilişkin verilecek toplam destek üst limiti 50 bin TL’yi aşamaz.
%60

* Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; Asgari Nitelikleri ve Teknik Özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi tarafından, gider kaleminin;

 • Kurul kararındaki asgari şartları taşıması durumunda, söz konusu gider kalemine ilişkin destek ödemesi yapılır.
 • Kurul kararındaki asgari şartları taşımaması durumunda ise; bu husus Kurula sunulmak üzere Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine bildirilir ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.

Proje süresi:

 • Asgari: 12 ay
 • Azami: 36 ay (İşletici Kuruluşun/Proje Koordinatörünün talep etmesi halinde, toplam proje süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.)
 • Proje başlangıç tarihi: Taahhütnamenin; İşletici Kuruluş Modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde İşletici Kuruluş tarafından, Proje Ortaklığı modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde ise proje ortağı işletmelerin tamamı tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylandığı tarih, proje başlangıç tarihidir.

Başvuru ve Değerlendirme süreci:

Aşama Detaylar
Ön Başvuru ve Kontrol
 • Başvuru Sahibi, İşbirliği Destek Programı Proje Ön Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur, işbirliği sözleşmesini ve ön başvuruya esas ek belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu onaylar.
 • İşbirliği Sözleşmesinde, projenin konusu ve amacı, işbirliği ortaklığı modeli, proje yönetimi, tarafların sorumlulukları, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve işbirliği çıktılarının paylaşımı, satın alınacak makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, gizlilik esasları, hukuki uyuşmazlıkların çözümü konularına ilişkin hükümlerin asgari yer alması gerekir.
 • Ön başvuru, sorumlu personel tarafından 15 gün içerisinde, İşbirliği Destek Programı Proje Ön Başvuru Kontrol Formu aracılığıyla mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrol edilir.
 • Kontrol sonucu hata ve/veya eksiklik bulunan Ön Başvurular KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden değişikliğe açılır. Başvuru sahibine gerekli düzeltmeleri yapması için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bilgi verilir.
 • Kontrol sonucu Ön Başvurunun uygun bulunması halinde, başvuru sahibine proje başvurusu yapması için KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bilgi verilir.
Proje Başvurusu, Kontrol ve İnceleme
 • Ön Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, Ön Başvuru Kontrol Sonucunun bildirim tarihinden itibaren 90 gün içerisinde, İşbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formunu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden doldurur, başvuruya esas ek belgeleri KOBİ Bilgi Sistemine yükler ve başvurusunu onaylar. Başvuru sahibinin, süresi içerisinde proje başvurusu yapmaması durumunda, yeniden ön başvuru yapması gerekir. Proje başvurusu, sorumlu personel tarafından 30 gün içerisinde, İşbirliği Destek Programı Proje Kontrol Formu aracılığıyla mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrol edilir.
 • Proje başvurusu, sorumlu personel tarafından 30 gün içerisinde, İşbirliği Destek Programı Proje Kontrol Formu aracılığıyla mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrol edilir.
 • Kontrol sonucu proje ve eklerinde hata ve/veya eksiklik bulunan başvurular KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden değişikliğe açılır. Başvuru sahibine KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden bilgi verilerek 30 gün içerisinde gerekli düzeltmeleri yapması istenir. Belirtilen süre içerisinde düzeltmesi yapılmayan başvurular, kurula sevk edilmez ve başvuru sonlandırılır.
 • Kontrol sonucu uygun bulunan proje başvurularının mali ve teknik açıdan incelenmesi için Uygulama Birimi tarafından kontrol tarihinden itibaren 15 gün içinde proje konusu alan ile ilgili uzman, en az 1 öğretim elemanı görevlendirilir.
 • Görevlendirilen öğretim elemanı/elemanları yapacakları inceleme sonucunda İşbirliği Destek Programı Proje Mali Analiz Formu ve İşbirliği Destek Programı Proje Teknik İnceleme Formunu hazırlar.
 • Görevlendirilen öğretim elemanları hazırladıkları formları, görevlendirme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Uygulama Birimine sunar. İlgili formların sunulmaması durumunda, Uygulama Birimi tarafından 15 gün içerisinde yeni bir öğretim elemanı belirlenebilir. Uygulama Birimi tarafından yeni öğretim elemanının belirlenmesi durumunda, belirtilen süre içerisinde ilgili formları sunmayan öğretim elemanına ödeme yapılmaz.
 • Mali analiz ve teknik inceleme süreci tamamlanan projelerin değerlendirilmesi ve karar alınması için, proje başvuru dosyası ve görevlendirilen öğretim elemanlarının hazırladığı formlar, Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine gönderilir.
Değerlendirme
 • Kontrol sonucu uygun bulunan ve mali ve teknik açıdan incelenen projeler, değerlendirilmek ve karar alınmak üzere Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul’a sunulur.
 • Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda proje; görüşe gönderilebilir, revizyonu istenebilir, kabul edilebilir veya reddedilebilir. Kurul Kararında projeye ilişkin ret veya revizyon gerekçeleri belirtilir.
 • Kurul, projenin kabulüne ya da reddine ilişkin değerlendirmesini İşbirliği Destek Programı Proje Puanlama Formuna göre yapar. Projenin kabul edilebilmesi için, her bir Kurul üyesinin 100 üzerinden verdiği puanların aritmetik ortalamasının 60 ve üzeri olması gerekir. 60 ve üzeri puan alamayan projeler reddedilir.
 • Kurul kararı, İşbirliği Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır. Karar, Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından proje ortakları ile işletmelerin bağlı bulundukları Uygulama Birimlerine 15 gün içerisinde yazı/e-posta/KOBİ Bilgi Sistemi ile bildirilir.
 • Kurul tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması halinde,
 • İşletici Kuruluş Modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde, bildirim tarihinden itibaren 90 gün içinde, proje ortaklarının işletici kuruluş kurması, işletici kuruluşun KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapması ve KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden İşbirliği Destek Programı Taahhütnamesini onaylaması gerekir. Proje ortaklarının, işletici kuruluş kurması ve işletici kuruluş tarafından taahhütnamenin onaylanması için, taahhütnameyi onaylama süresinin bitimini müteakip 15 gün içinde başvuru sahibinin ek süre talep etmesi halinde Uygulama Birimi tarafından bir kereye mahsus 30 gün ek süre verilir. Taahhütnamenin süresi içerisinde işletici kuruluş tarafından onaylanmaması halinde proje reddedilmiş sayılır. İşletici Kuruluşun başvuruyu alan Uygulama Biriminin etki alanı dışında bir ilde kurulduğu durumda, proje ilgili Uygulama Birimine devredilir. İşletici kuruluşun taahhütnamesi projenin devredildiği Uygulama Birimi tarafından alınır.
 • Proje Ortaklığı Modeli ile gerçekleştirilecek işbirliklerinde, İşbirliği Destek Programı Taahhütnamesinin, bildirim tarihinden itibaren 60 gün içinde, Proje Ortağı işletmelerin tamamı tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden onaylanması gerekir. Proje Koordinatörünün taahhütnameyi onaylama süresinin bitimini müteakip 15 gün içinde taahhütnameyi onaylamak için ek süre talep etmesi halinde bir kereye mahsus 30 gün ek süre verilir.
 • Kurul değerlendirmesi sonucu, revizyon istenmesi halinde, başvuru sahibi tarafından; İşbirliği Destek Programı Proje Başvuru Formu KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içerisinde onaylanır. Kurul tarafından belirtilen sürede istenen revizyonları yapmayan başvuru sahibinin başvurusu reddedilmiş sayılır.
 • Proje kapsamında kurulan işletici kuruluş, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde, KOSGEB internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını yapar.
 • İşbirliği projesi devam eden işletme/işletici kuruluş, proje sona ermeden başka bir İşbirliği Projesine ortak olamaz.
 • Kurulun redde ilişkin kararının başvuru sahibine bildirim yazısında; öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde 1 defaya mahsus olmak üzere, gerekçeleriyle birlikte karara itiraz edebileceğine de yer verilir.
 • Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından reddedilen proje için başka KOSGEB Birimine başvuru yapılamaz.
Revizyon
 • İşletici Kuruluş/Proje Koordinatörü talebi üzerine, proje sürecinde Kurul kararı ile en fazla 3 kez revizyon yapılabilir. Revizyon talebi İşbirliği Destek Programı Proje Revizyon Formu ile KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden yapılır.
 • İşletici Kuruluş/Proje Koordinatörü revizyon talebini proje süresi tamamlanmadan en geç 3 ay öncesine kadar yapabilir.
 • Proje, revizyon talebi üzerine Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden revizyona açılır. İşletici Kuruluş/Proje Koordinatörü, KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden proje ve eklerinde gerekli değişiklikleri yaparak onaylar.
 • Revizyon talebi; Kurula sunulmak üzere, Uygulama Birimi tarafından İşbirliği Destek Programı Kurul Bilgilendirme Formu ile birlikte değerlendirilmek üzere 15 gün içerisinde yazılı olarak ve/veya KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimine iletilir.
 • Kurul tarafından revizyon talebi değerlendirilir ve alınan karara ilişkin İşbirliği Destek Programı Kurul Karar Formu düzenlenir.
 • Kurul kararı, Kurul sekretaryasını yürüten KOSGEB Birimi tarafından Uygulama Birimine, Uygulama Birimi tarafından da işletici kuruluşa/proje koordinatörüne bildirilir.

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapılmadan önce Uygulama Esaslarının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • İşbirliği projesi devam eden İşletme/İşletici Kuruluş, proje sona ermeden başka bir İşbirliği Projesine ortak olamaz.
 • Proje süresince proje ortağı işletme sayısındaki artış, Kurulun proje başvurusunu uygun bulduğu ilk kararında belirlenen destek üst limitini değiştirmez.
 • Herhangi bir KOSGEB Birimi tarafından reddedilen proje için başka KOSGEB Birimine başvuru yapılamaz.
 • KDV destek kapsamında değildir.
 • Destek başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez.
 • İşletici Kuruluş/Proje Ortağı İşletmeler; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden ve proje ortaklarından destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
 • İşletici Kuruluşun/Proje Ortağı İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda; öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.
 • İşletici Kuruluşun/Proje Ortağı İşletmenin Ödeme Talep Formunda yer alan talebi doğrultusunda ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde SGK borcu ve/veya vergi borcu olmaması şartı ile sadece makine-teçhizata ilişkin satın alımlar için Uygulama Biriminin de uygun bulması halinde Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapılabilir. Ödemenin Hizmet Sağlayıcıya yapılması durumunda; öncelikle İşletmeye ait katkı payı, vergi ve benzeri farkların Hizmet Sağlayıcıya ödenmiş veya akreditif hesabına yatırılmış olması gerekir.
 • Satın alımın yurtdışından akreditifli yapılması durumunda; Hizmet Sağlayıcının adına Gayri Kabili Rücu Akreditif açılması için, akreditif açtırma talimatı ile birlikte İşletmenin banka hesabına blokeli olarak yapılır.
 • Geri ödemeli desteklerde,
  • Destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar Teminat Mektubu veya Kredi Garanti Fonu (KGF) Kefalet Mektubu alınır.
   • Banka Teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak İşletmenin, uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.
   • KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu alınması durumunda vade, desteğin son ödeme tarihini takip eden ayın son gününe kadar olmalıdır. Makine ve Teçhizatın Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir.
  • Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemelerde; yatırım projesinin bitişinden itibaren 6 ayı ödemesiz olmak üzere, 3’er aylık dönemler halinde 8 eşit taksitte yapılır. İlk taksitin geri ödeme tarihi, yatırım projesinin bitişinden sonraki 6 aylık süreyi takip eden ilk iş günüdür.
  • Yatırım projesinde süre uzatımı olması halinde, uzatılan süre, yatırım projesinin bitiş tarihine eklenerek geri ödeme takvimi yeniden oluşturulur ve işletmeye bildirilir.
  • Yatırım projesinin sonlandırılması halinde, Kurul kararının tarihi aynı zamanda yatırım projesinin bitiş tarihi olup, geri ödeme takvimi bu tarihe göre belirlenerek işletmeye bildirilir.
  • Geri ödemeler zamanında ödendiği takdirde, işletmeye verilen geri ödemeli desteklerde faiz ve komisyon uygulanmaz.
 • Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde, bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
 • Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.
 • Destek ödemesinin yapılabilmesi için yapılan harcamaya dair banka dekontunun ibraz edilmesi gerekir. Banka dekontu ile kastedilen, bankacılık enstrümanları ile yapılan her türlü (hesap ekstreleriyle belgelendirilmek şartı ile kredi kartı, çek, senet v.b.) ödemedir. İşletmenin ciro ettiği çek ile yapılan ödemelerde hizmet sağlayıcılardan İşletmenin borcunun ödendiğini gösteren bir yazı alınır.
 • Yatırım Projesi kapsamında desteklenerek satın alınan makine-teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletmeye ait olup proje süresi içerisinde, proje bitiş tarihinden proje tamamlanma tarihine kadar ve projenin tamamlanma tarihinden itibaren 3 yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez veya Kredi Garanti Fonu A.Ş. haricinde rehin verilemez. Söz konusu taşınırlar üzerine, KGF tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir. İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz, tedbiri haciz konulması halinde durum 7 gün içinde tüm belgeleriyle birlikte KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir.
 • Proje süresi tamamlandıktan sonra 3 yıl içerisinde kapanan işletmenin durumu Uygulama Birimine sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda Uygulama Birimi tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, İşletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte gerekçelerle kapanmasına ilişkin bir kanaatin oluşması durumunda; yapılan geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde Geri ödemesiz destekler ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/iletisim

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X