İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar Hk.

Kasım 27, 2017
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin işyeri tehlike sınıflarına yapılacak itirazlar “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” çerçevesinde yapılacaktır.

Prosedür gereğince tehlike sınıflarına yapılacak itirazlara ilişkin başvuru, işyerleri veya sektör meclisleri tarafından bağlı bulundukları üst işveren örgütleri aracılığı ile yapılabilecektir. Bu itibarla üyelerimizin yapacağı itirazlar için “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”nun eksiksiz doldurulup Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) gönderilmesi gerekmektedir. 

İlgili başvuru formuna https://www.tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar  adresinden erişilebilmektedir.

İlgili formun en geç 5 Aralık 2017 kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun  (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine mail ile bildirilmesini rica ederiz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X