İthalat Rejimi Çalışmaları Hk.

Ekim 18, 2018
Gorsel-Template-16-1200x675.jpg

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıya göre ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranları her yıl yeniden düzenlenmekte olup, 2019 yılında uygulanacak oran ve miktarların tespitine ilişkin çalışmalar başlamış bulunmaktadır.

16 Ekim 2018 tarih ve 30567 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ’de, ithalat sırasında tahsil edilecek gümrük vergileri ile Toplu Konut Fonu oranlarını belirleyen İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın hazırlanması aşamasında, ilgili şirketlerin, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının görüş ve taleplerinin uluslararası yükümlülüklerimiz de göz önünde bulundurularak değerlendirmeye alınacağı ifade edilmektedir.

Konu ile ilgili yazı ve görüşlerin belirtileceği form ekte bulunmaktadır. İlgili görüşlerin 31 Ekim 2018 Çarşamba günü saat: 17:30’a kadar, ekteki form kullanılmak suretiyle tarafımıza (begum.ardic@immib.org.tr)  iletilmesi hususu bilgilerinize arz olunur.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X