Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Taslak Mevzuat

Kasım 28, 2017
Gorsel-Template-30-1200x675.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 20.11.2017 tarih ve 36787900-010.03-E.14052 sayılı yazısında; Avrupa Birliği üyelik sürecinde yürütülen 850/2004/EC sayılı “Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Tüzük”ün uyumlaştırılması kapsamında “Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik” taslağının taraflarınca hazırlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu taslak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) http://www.tobb.org.tr ana sayfasında “TOBB Birimleri” başlığı “Avrupa Birliği Dairesi” linkinde bulunan “Genel Bilgilendirme” bölümünde yer almaktadır. Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 06.12.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’nden Sn. Mert Kuleoğlu’nun (mert.kuleoglu@tobb.org.tr) adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X