Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı

Mayıs 22, 2017
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Karbon Piyasalarına hazırlık Ortaklığı Projesi Veri Talebi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Birliğimize iletilen Resmi yazıda, Türkiye’nin 2014 yılından bu yana, Dünya Bankası tarafından gelişmekte olan ülkelerin piyasa mekanizmalarından etkin olarak yararlanmalarına yönelik kapasite gelişimini sağlamak amacıyla hayata geçirilen “Karbon Piyasalarına Hazırlık Ortaklığı (Partnership for Market Readiness – PMR)” projesinin başarılı uygulayıcılarından biri olduğu hatırlatılmaktadır. Proje kapsamında, Türkiye’de sera gazı emisyonlarının azaltımına katkı sağlamaya yönelik olarak piyasa temelli mekanizmalar hakkında kapasite geliştirme faaliyetleri ile bu mekanizmaların ülkemize uygunluğunu araştırma amaçlı çalışmalar yapıldığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, 8-9 Mart tarihlerinde Ankara’da piyasa temelli emisyon azaltım mekanizmalarının, ekonomiye, bütçeye ve sektöre olan etkilerinin belirlenmesi amacıyla “Türkiye’de Karbon Fiyatlandırılmasının Mali, Ekonomik ve Sektörel Etkilerinin Modellenmesi” ve “Türkiye için Sektörel Marjinal Emisyon Azaltım Maliyeti Eğrilerinin Geliştirilmesi” bileşenlerine ilişkin kamu ve özel sektöre yönelik çalıştay düzenlendiği ifade edilmiştir. Ayrıca, emisyon ticareti sistemi (ETS), karbon vergisi gibi mekanizmalarda uygulanabilecek farklı tasarım kurguları, farklı fiyatlar ve emisyon üst sınırı gibi unsurların olası etkilerinin de söz konusu model çalışmaları ile ortaya konulacağı açıklanmaktadır. Bu çalışmalar ile piyasa temelli mekanizmaların sağlayabileceği emisyon azaltımlarının ve mekanizmalar sayesinde oluşabilecek muhtemel ekonomik etkilerin daha iyi anlaşılması hedeflenmektedir. Dolayısıyla çalıştayda, söz konusu modelleme çalışmalarında piyasa temelli mekanizmaların ülkemizin %21’lik azaltım beyanına etkisini görebilmek amacıyla Ülkemiz tarafından Birleşmiş Milletler Çerçeve Sözleşmesi Sekretaryası’na sunulan INDC’de (Ulusal Katkı Beyanı) kullanılan verilerin temel olarak alınması sonucuna varıldığı açıklanmıştır.

Buradan hareketle, bahse konu projeksiyon çalışmasının etkin bir şekilde yürütülmesi ve hem sektörlerin azaltım potansiyellerinin doğru bir şekilde ortaya konulması hem de piyasa temelli mekanizmaların maliyet etkilerinin belirlenmesi amacıyla; ekte verilen tabloların 2015 verileri ile doldurularak, Bakanlığa iletilmek üzere en geç  26 Mayıs 2017 Cuma akşamı mesai saati sonuna kadar bildirilmesini diler, saygılarımı sunarım.

Saygılarımla / Kind regards,

Gamze ALAÇAM   ———————

Turkish Sector Assembly Division Phone: 0312-218-2778

Fax: 0312-218-2484

E-Mail: gamze.alacam@tobb.org.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X