Katar Ziyareti Başvurusu Hakkında

Aralık 22, 2017
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Katar ziyareti ile ilgili davet ve bilgilendirme yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur. 

Ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin www.katar.tobb.org.tr  adresinde yer alan başvuru formunu doldurmaları, yüksek çözünürlüklü ve “jpeg” formatında bir fotoğraf, pasaportun renkli kısmı ve avans bedelinin ödendiğini gösteren dekontun da katar@tobb.org.tr adresine en geç 10 Ocak 2018 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

Kişi başı organizasyon giderleri, katılımcı sayısına göre tespit edilmektedir. Bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan firmalarımızın ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, yapılan ödemenin iadesinin yapılabilmesi için, en geç 5 Ocak 2018 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) yazılı olarak bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Ziyaret ile ilgili taslak program bilahare TOBB tarafından duyurulacaktır.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X