Kefalet Senetleri Hakkında Bilgi

Şubat 15, 2020
Gorsel-Template1-1200x675.jpg

Kamu İhale Kurumu´nun a) 08.01.2020 tarih, 74618582-010.00.00.00-E.2020/538 sayılı yazısı, b) 13.12.2019 tarih, 34221550-249-12360 sayılı yazısında ihalelerde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sıhhati konusunda tereddütler oluştuğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, ihale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini teminen ilgili kurumun ekte yer alan yazısında belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X