e-bülten üyeliği

Üyelik Tercihiniz (Birden Fazla Tercih Yapabilirsiniz)*


Loading

Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği Hk.

Kasım 16, 2017
Gorsel-Template-30-1200x675.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı” görüşlere açılmıştır. ​

Taslak, karşılaştırma cetveli ve gerekçeye Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) internet sitesinden (https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Detay.php?rid=2593&lst=DuyurularListesi) ulaşılabilmektedir.

Taslak hakkındaki görüş ve önerilerinizin, 17.02.2006 tarih ve 26083 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun ve aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan “Görüş Bildirme Formu”na işlenmiş olarak en geç 24.11.2017 tarihi mesai saati sonunu kadar TOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine elektronik ortamda gönderilmesini rica ederiz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X