Kimyasalların Kaydı Hakkında Yönetmelik

Temmuz 31, 2017
Gorsel-Template-30-1200x675.jpg

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gelen yazıda, Avrupa Birliği’nin 1907/2006/EC sayılı Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Tüzüğü’nü uyumlaştırmak amacıyla Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (KKDİK Yönetmeliği)’in 23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı Mükerrer Resmi Gazete ’de yayımlandığı ifade edilmektedir.

Aynı ilgili yazıda, KKDİK Yönetmeliği’nin yayımlanmasıyla “Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik ”in 23 Haziran 2017 tarihinde yürürlükten kalktığı belirtilmektedir. Ayrıca “Zararlı Madde ve Karışımların Kısıtlanması ve Yasaklanması Hakkında Yönetmelik “in 23 Aralık 2017 tarihinde “Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik “in de 31 Aralık 2023 tarihinde yürürlükten kalkacağı hatırlatılmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederiz.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X