KOBİ Aracı Desteği Hakkında

Mart 18, 2019
Görsel-Template-7-1200x675.jpg

TÜBİTAK Marmara Teknokent A.Ş. (MARTEK), Ufuk 2020 programının büyümek, gelişmek ve uluslararasılaşmak isteyen firmalara daha iyi tanıtılması, firmaların proje fikirleri için en uygun programın bulunması ve proje teklifi hazırlama konusunda birebir görüşme yapılarak tavsiyelerde bulunulması ve böylelikle bu programa katılımın artırılması amacıyla 18 Mart 2019, Pazartesi günü “Ufuk 2020 KOBİ Aracı Bilgi Günü” adlı bir etkinlik düzenleyecektir. Etkinliğe katılım ücretsiz olup katılmak isteyen firmaların aşağıda iletişim bilgileri yer alan TÜBİTAK MARTEK yetkilisi ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

  • Ufuk 2020 Programı: Avrupa 2020 stratejisinin 7 sancak gemisi inisiyatifinden biri olan İnovasyon Birliği kapsamında Avrupa genelinde araştırma ve yenilik temelinde kalkınmanın sağlanması için geliştirilmiş bir destek programıdır. Programın üç temel önceliği, Bilimde Mükemmeliyet, Endüstriyel Liderlik ve Toplumsal Sorunlardır. Program, AB’nin 2014 – 2020 mali döneminde gerçekleştirilecek olup toplam € 80 milyar’lık bir bütçeye sahiptir. Program, Avrupa Birliği’nin 7. Çerçeve Programının devamı niteliğinde olmakla beraber uygulama süreçlerinin kolaylaştırılması ve kapsamı bakımında bazı yenilikler de getirmektedir. Ufuk2020 programının Türkiye koordinatörü olan kuruluş, TÜBİTAK’tır.
  • Ufuk2020 Programı KOBİ Aracı Alt-Programı: Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020 KOBİ Aracı (SME Instrument), temel olarak inovatif bir fikrin oluşturulması, geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi üzerine AB tarafından geliştirilmiş aşamalı bir destek programıdır. KOBİ Aracı ile birlikte KOBİ’lerin inovasyon potansiyelinin geliştirilmesine destek verilerek yeni fikirlerin hızlı ve etkin bir şekilde pazara aktarılması amaçlanmakta ve uzun vadede ise Avrupa’nın endüstriyel rekabetçiliğinin artması, ekonomik büyüme ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. KOBİ Aracı 3 aşamadan oluşan bir destek programıdır. Birinci aşamasını “Kavram ve Fizibilite Değerlendirme Desteği” oluşturmaktadır. KOBİ’lerin inovatif fikirlerinin sınanmasına yönelik teknolojik ve ekonomik fizibilite amaçlı analiz, pazar araştırması, strateji ve risk değerlendirme gibi çalışmaların finansmanı için ilk aşamada firma başına azami € 50 bin destek sağlanmaktadır. Söz konusu destek için 10 sayfalık bir iş planı hazırlanarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Eğitim programı sonunda KOBİ’lerin iş planlarını hazırlayarak ilk aşama desteği için başvuru gerçekleştirmeleri beklenmektedir. İkinci aşamaya geçen firmalara AB tarafından € 500 bin ila € 2,5 milyon aralığında destek verilebilmektedir. İkinci aşamaya geçen firmalara TÜBİTAK tarafından ücretsiz koçluk hizmeti de sunulmaktadır. Üçüncü aşamada ise işletmelere girişim hızlandırma, eğitim desteği, koçluk ve girişim sermayesi ağlarına erişim gibi imkanlar sağlanmaktadır.
  • Ufuk2020 Programına katılımı teşvik için TÜBİTAK tarafından sağlanan destekler ve ödüller: https://h2020.org.tr/tr/destek-ve-oduller

 

Duyuru: https://twitter.com/Tubitak_Martek/status/1106063401372082176

 

Kimler katılabilir?
  • AB KOBİ tanımına uygun firmalar (Türkiye’de büyük ölçekli statüsüne giren pek çok firma, ciro ve bilanço değerleri açısından AB KOBİ tanımına girmektedir.)
  • Üniversiteler
  • Teknoloji Transfer Ofisleri
  • Danışmanlık Firmaları
Etkinliğin tarihi 18 Mart 2019, Pazartesi
Eğitimin saati 10.00 – 16.00
Etkinliğin yeri TÜBİTAK Marmara Teknokent Sosyal Tesisleri 2. Kat Eğitim Salonu, Gebze, Kocaeli

(Ulaşım için: http://marmarateknokent.tubitak.gov.tr/Iletisim)

Etkinliğin programı 10.00 – 10.30 Açılış ve Tanışma
10.30 – 11.30 KOBİ Aracı ve Yeniliğe Hızlı Erişim Programları
11.30 – 12.00 Destek ve Ödül Programları
12.00 – 13.00 Öğle Yemeği Arası
13.00 – 16.00 Birebir Görüşmeler
Eğitmen Burak Tiftik, TÜBİTAK Horizon 2020 Ulusal Koordinasyon Ofisi Malzeme ve İmalat Teknolojileri Kıdemli Ulusal İrtibat Noktası

Katılım bildirimleri ve sorularınız için:

Azra Afşin

Tel: (262) 676 62 41

e-posta: aafsin@marmarateknokent.com.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X