KOBİ ve Girişimci Ödül Yarışması

Ocak 24, 2019
Görsel-Template-17-1200x675.jpg
KOSGEB, 2019 yılı “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Yarışması’na” başvurular başlamıştır. Yarışmanın amacı, başarılı KOBİ ve Girişimcilerin kamuoyuna tanıtılması, ülke ekonomisine yaptıkları katkının göz önüne serilmesi, cesaretlendirilmeleri ve potansiyellerinin ortaya çıkarılmasıdır. Yarışmada finalist olanlar için Yurt Dışı İş Gezisi Desteğinden %100 oranında yararlanma ve kategori birincileri için KOSGEB proje bazlı desteklerinden %10 daha yüksek destek oranlarında yararlanma avantajları sağlanmaktadır. Daha önce ödül kazanan İşletme/Girişimci ödül kazandığı kategori için tekrar başvuru yapamaz. Ancak farklı kategoriler için başvuru yapabilir.

Son başvuru tarihi: 11 Şubat 2019, Pazartesi (Son başvuru tarihi bilgisi, KOSGEB Başkanlık’tan şifahen edinilmiştir.)

Yarışmanın internet sitesi: http://www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr/

Online başvuru için: http://kobivegirisimcilikodulleri.kosgeb.gov.tr/

(Online başvuru sisteminde oturum açma işlemini anlatan kısa sunum: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbg89NdYH4gvkRvtCnZA)

Kimler katılabilir?

  • KOBİler (İstihdam ettiği çalışan sayısı 250’yi ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 125 milyon TL’yi birbirini takip eden son iki hesap döneminin en az birinde aşmayan işletmeler. Diğer şartlar için bkz. https://goo.gl/n9bJyA)

•        Başvuru yapacak olan bulunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve güncel KOBİ Bilgi Beyannamesi onaylı olması gerekmektedir.

  • Daha önce ödül kazanan İşletme/Girişimci ödül kazandığı kategori için tekrar başvuru yapamaz. Ancak farklı kategoriler için başvuru yapabilir.

Ödüller ve Sağlanan Avantajlar

Kapsam Sağlanan Avantaj
Kategori Finalistleri KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Finalistleri, KOSGEB tarafından düzenlenecek olan Yurtdışı İş Gezisi Desteğinden bir defaya mahsus olmak üzere azami destek miktarı dikkate alınmaksızın ilgili mevzuat kapsamında %100 oranında desteklenir. Ödül kapsamında işletmelerin yararlandıkları destek miktarı ilgili Destek Programında belirtilen destek üst limitine dahil edilmez.
Kategori Birincileri KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında Kategori Birincileri, KOSGEB Proje Bazlı Destek Programlarında*, program bazında toplam destek oranı %100’ü geçmemek üzere, kategori birincisi olarak ilan edildiği tarihten itibaren 3 yıl içerisinde başvuru yapılmış olması koşuluyla bir defaya mahsus olmak üzere bir destek programı için %10 oranında daha fazla desteklenir.

* KOSGEB Proje Bazlı Destek Programları:

Başvuru kategorileri ve şartları: Başvurular, yalnızca bir kategori için yapılır.

Kategori Başvuru koşullu
İhracatçı KOBİ Ödülü En az 5 mali yıl önce kurulmuş, başvuru yapılan yıldan önceki 3 yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve kurulduğundan bu yana en az 3 farklı ülkeye ihracat gerçekleştirmiş olmak
İnovatif KOBİ Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içinde Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetleri sonucu mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş ve son 3 bilanço döneminde net satış hasılatını  %50 arttırmış olmak
İşbirliği-Güçbirliği Yapan KOBİ Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, işletmelerin kurum/kuruluşlarla, büyük işletmelerle veya diğer KOBİ’ler ile bir araya gelerek; ortak tasarım, pazarlama, tedarik ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi, üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatının arttırılması ve/veya yapılan işbirliği ile Stratejik Ürün üretiminin gerçekleştirilmesi ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması konularında işbirliği-güçbirliği oluşturulmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak
Dijital KOBİ Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, imalat süreçlerinde etkinlik ve verimliliği artırmak amacıyla; büyük veri, bulut teknolojileri, yapay zeka, akıllı ve esnek otomasyon sistemleri, robotik sistemler, akıllı sensörler vb. teknolojilere geçiş yaparak, ürün katma değerini ve kalitesini, işletme verimliliği ve karlılığını vb. üst seviyeye çıkarmış olmak
Genç Girişimci Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 olan ve başvuru esnasında 29 yaşını doldurmamış girişimci olmak
Kadın Girişimci Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 olan kadın girişimci olmak
İnovatif Girişimci Ödülü Başvuru yapılan yıldan önceki 3 mali yıl içinde işletme kurmuş olup, geleceğe dair büyüme stratejileri geliştirmiş, istihdam ve net satış hasılatı tutarında artan bir performans sağlamış, yeni girişimciler için rol model oluşturmuş, işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az %50 olan ve yenilik fikri/projeleri/faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürün/hizmet üreten/geliştiren/iyileştiren veya yeni üretim teknolojileri geliştiren/iyileştiren, belirli bir pazar payına ulaşmış girişimci olmak
Jüri Özel Ödülü Değerlendirme Jürisi, yukarıdaki kategoriler haricinde bir işletmeyi veya Türk sanayisine/iş dünyasına katkı sağlayan bir kişiyi/kurumu/kuruluşu Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirebilir. Jüri Özel Ödülü için başvuru şartı aranmaz.

Dikkat edilmesi gereken hususlar

•        Bir Başvuru Sahibi, yalnızca bir kategori için başvuru yapabilir.

  • Daha önce ödül kazanan İşletme/Girişimci ödül kazandığı kategori için tekrar başvuru yapamaz. Ancak farklı kategoriler için başvuru yapabilir.

•        Ödül Yarışması ile ilgili KOSGEB Müdürlüklerinden bilgi alabilirsiniz.

Başvuru ve Değerlendirme süreci:

·         Son başvuru tarihi: 11 Şubat 2019

·         Başvurular, belirlenen kriterler üzerinden sistem tarafından değerlendirilir ve puanlanır. KOSGEB Müdürlüğü seçilen işletmelerin sistem puanlarını ve sisteme yükledikleri bilgi ve belgeleri inceler. Başvurular ülke genelinde alınacak olup,  sistemsel değerlendirme İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) ile 12 bölge özelinde yapılacak olup, 12 bölgenin her bir kategori bazında en yüksek sistem puanını alan 5 başvuru belirlenecektir.

·         KOSGEB Müdürlükleri seçilen sisteme yükledikleri bilgi ve belgeleri inceler. Sistem üzerinden onaylanan başvurular Komisyon Değerlendirmesine iletilir. Değerlendirme “Değerlendirme Komisyonu” tarafından 3’er kişilik 7 ayrı komisyon şeklinde yapılacaktır.

·         Bu komisyon tanımlanan kriterlere göre bölge birincilerini belirleyecektir. Bölgesel Değerlendirmede 12 bölgede 1. olan başvurulardan; kategori bazında toplam puanı en yüksek olan 3’er başvuru belirlenecek ve Değerlendirme Jürisi marifetiyle ödüllendirilecek işletmeler seçilecektir.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

KOSGEB Müdürlükleri: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/iletisim

Tel (KOSGEB Başkanlık): (312) 595 27 87

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X