KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek Programı

Aralık 21, 2019
Görsel-Template-17-1200x675.jpg
KOSGEB Yurt Dışı Pazar Destek (Uluslararasılaşma) Programı’na başvurular başlamıştır. Programın amacı, uluslararası pazara açılmalarına ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır. KOSGEB Çağrı Merkezi’nden (444 1 567) alınan şifahi bilgiye göre destek programı İmalat Sanayiinin yanı sıra Hizmet Sektörü gibi KOSGEB’in desteklediği sektörler içerisinde yer alan diğer sektörlerden başvurulara da açıktır. Bir işletme, bu programdan 1 kez yararlanabilir.

Duyuru: https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/7139/yurt-disi-pazar-destek-programi

Online başvuru sistemi: https://edevlet.kosgeb.gov.tr

(Online başvuru sisteminde oturum açma işlemini anlatan kısa sunum: https://1drv.ms/b/s!AvA4x730lOhbg-0MRZ66H2fmMiLkbA?e=XXzbrL)

Kimler başvurabilir?

Aşağıdaki şartları sağlayan KOSGEB’e kayıtlı ve KOBİ Beyannamesi onaylı işletmeler:

 • Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olmak, KOBİ Bilgi Sistemi’nde (KBS) kayıtlı ve aktif durumda olmak
 • İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olmak

Destekleme: Proje başvurusu aşağıda listelenen en az 3 farklı gider grubundan oluşmalıdır.

Desteklenen Gider Grupları Açıklama Destek Tutarı Oranı ve Üst Limiti
Personel Gideri
 • Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir. Projenin başlangıç tarihi itibarıyla işletmede son 4 ay içinde istihdam edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibarıyla son 30 gün içinde istihdam edilmiş ve tam zamanlı çalışacak personel için destekten yararlanılabilir.
 • Destek kapsamında istihdam edilecek personelin proje süresince sadece destek verilen işletmede SGK kaydının olması gerekir. Aksi durumda ilgili aylar için destek ödemesi yapılmaz.
 • Destek kapsamında işletmede Yabancı Uyruklu Personel de istihdam edilebilir.
 • Asgari Geçim İndirimi (bekâr ve çocuksuz) dâhil aylık net asgari ücret tutarının 30’a bölünmesi ile elde edilen tutarın (güncel tutar: 2.020,59 TL) öğrenim durumu katsayısı ile çarpımı sonucunda günlük destek üst limiti belirlenir.
  • Öğrenim durumuna göre katsayılar:
   • Ön Lisans: 1,25 (2.525,74 TL)
   • Lisans: 1,5 (3.030,89 TL)
   • Yüksek Lisans: 1,75 (3.536,03 TL)
   • Doktora: 2 (4.041,18 TL)
 • Proje kapsamında en fazla 4 personel için destekten yararlanılabilir.
 • Toplam destek tutarı üst limiti: 100 bin TL
 • Toplam destek tutarının azami %30’u olabilir.
 • Destekleme oranı:
  • Hibe: %100
Yazılım ve Donanım Gideri Desteği
 • Yazılım giderleri kapsamında aşağıdaki harcamalar destek  kapsamındadır:
  • Yazılımın lisans bedeli
  • Proje süresi ile sınırlı olmak zere zaman sınırlı lisans kullanım bedeli
  • Bulut tabanlı yazılım lisans kullanım bedeli
  • Yazılıma ait eğitim ve danışmanlık giderleri
 • Donanım giderleri kapsamında aşağıdaki harcamalar destek  kapsamındadır:
  • Sunucu (server)
  • Masaüstü bilgisayar
  • Diz üstü bilgisayar
  • Yazılımın kullanılmasında ihtiyaç duyulan diğer donanım giderleri
 • Toplam Destek Tutarı Üst Limiti: 100 bin TL
 • Destekleme oranı:
  • Hibe: %70
  • Geri Ödemeli Destek: %30
Uluslararası Pazarlara yönelik Tanıtım Gideri
 • Desteklenen giderler:
  • KOSGEB Başkanlığı tarafından belirlenen E-ticaret sitelerine üyelik giderleri
   • KOSGEB Çağrı Merkezi’nden (444 1 567) alınan şifahi bilgiye göre destek kapsamındaki E-Ticaret Sitelerinin listesi önümüzdeki günlerde KOSGEB’in internet sitesinde Yurt Dışı Pazar Desteği sayfasında yayınlanacaktır.
  • Dijital reklam/tanıtım (sosyal medya reklamları, arama motoru optimizasyonu vb.) giderleri
  • Yurt dışı basılı reklam (gazete, dergi) giderleri
  • Havayolu dergilerinde yayımlanan reklam giderlerin
  • İşletmeyi ve ürünlerini tanıtıcı yabancı dilde hazırlanmış katalog giderleri
 • Tanıtım giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
 • Toplam Destek Tutarı Üst Limiti: 100 bin TL
 • Destekleme oranı:
  • Hibe: %70
  • Geri Ödemeli Destek: %30
Yurt Dışı Fuar ve Seyahat Giderleri
 • Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yayınlanan fuarlar listesinde yer alan Yurt Dışı Fuarlara katılımlar kapsamında aşağıdaki giderler desteklenmektedir:
 • İşletme temsilcilerinin proje kapsamında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine yönelik gerçekleştirecekleri; yurt dışı iş seyahati, yurt dışı kongre/konferans/sempozyum katılımına ilişkin aşağıdaki giderler desteklenmektedir:
  • Katılım/Giriş Ücreti
  • En fazla 2 işletme temsilcisinin Konaklama giderleri (İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.)
  • En fazla 2 işletme temsilcisinin Ekonomi Sınıfı Gidiş-Dönüş Ulaşım giderleri (İşletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.)
 • Toplam Destek Tutarı Üst Limiti: 150 bin TL
 • Destekleme oranı:
  • Hibe: %70
  • Geri Ödemeli Destek: %30
Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri
 • Proje kapsamında test, analiz hizmeti ve belge alımına yönelik giderler için destek verilir.
 • Test, analiz giderleri desteği; işletmelerin, yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz konularında alacakları hizmet giderlerini kapsar.
 • Belgelendirme giderleri desteği kapsamında işletmelerin başvuru, dosya inceleme, danışmanlık, eğitim, tetkik, denetim ve belge alımı giderlerine destek verilir.
 • Toplam Destek Tutarı Üst Limiti: 100 bin TL
 • Destekleme oranı:
  • Hibe: %70
  • Geri Ödemeli Destek: %30
Hizmet Alımı Giderleri
 • Hizmet alımı giderleri desteği kapsamında aşağıdaki giderler desteklenmektedir:
 • Eğitim ve danışmanlık giderleri: işletmelerin proje kapsamında ihracata yönelik alacakları eğitim ve danışmanlık (pazar araştırma danışmanlığı dâhil) giderleri
  • Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar:
   • Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)
   • İhracatçı Birlikleri
   • Üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri
   • Kamu kurum/kuruluşları ve bunların eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri (mevzuatlarının dış ticaret kapsamında eğitim vermeye izin vermesi şartıyla)
   • 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında Program onayı olan kurum/kuruluşlar
 • Tasarım giderleri: İşletmelerin ihracata konu ürün/ambalaj tasarım giderleri
 • Yurt dışı marka tescil giderleri: İşletmelerin TÜRKPATENT (Türk Patent ve Marka Kurumu) muadili yurt dış kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere
  • İşletmenin Yurt Dışı Marka Tescil giderlerinin ödenebilmesi için ödeme aşamasında Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
 • Nakliye giderleri: işletmelerin ihracata konu ürün numunesini havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile yurt dışındaki alıcıya göndermelerine ilişkin ulaşım sürecindeki tüm nakliye ve sigorta giderleri
 • Proje ile ilişkilendirilebilecek Diğer Hizmet Alım giderleri
 • Toplam Destek Tutarı Üst Limiti: 100 bin TL
 • Destekleme oranı:
  • Hibe: %70
  • Geri Ödemeli Destek: %30
Toplam Destek Tutarı
 • Üst limit: 300 bin TL
  • Hibe: 210 bin TL
  • Geri Ödemeli Destek: 90 bin TL
KDV destek kapsamında değildir.

Destek süresi:

 • Asgari: 6 ay
 • Azami: 24 ay (İşletme tarafından revizyon talep edilmesi halinde, proje süresi 24 ayı aşmayacak şekilde Kurul kararı ile 6 aya kadar ek süre verilebilir.)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmadan önce Uygulama Esaslarının incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Bir işletme, bu programdan 1 kez yararlanabilir.
 • Değerlendirmelerde mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu, Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosunda yer alan orta-yüksek teknolojili sektörde olan işletmelere 5 puan, yüksek teknolojili sektörde olan işletmelere ise 10 puan ilave edilir.
 • Kurulun desteklenmesine karar verdiği her bir gidere ait özellikler; Asgari Nitelikleri ve Teknik Özellikleri ifade eder. Uygulama Birimi tarafından, gider kaleminin;
  • Kurul kararındaki asgari şartları taşıması durumunda, söz konusu gider kalemine ilişkin Kurulun belirlediği desteklemeye esas tutar dikkate alınarak destek ödemesi yapılır.
  • Kurul kararındaki asgari şartları taşımaması durumunda ise Uygulama Birimi tarafından bu husus Kurula sunulur ve Kurul tarafından uygun bulunması halinde destek ödemesi yapılabilir.
 • Proje başlangıç tarihinden önce gerçekleşen giderler desteklenmez. Ancak, proje süresi içinde gerçekleşen fuarlar, kongre/konferans/sempozyum için proje başlangıç
 • tarihinden önce ödemesi yapılan giderler bu kapsamda değerlendirilmez ve Kurul tarafından uygun bulunmuş olmak kaydıyla desteklenir.
 • Yurt dışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlenme tarihi esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
 • İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında
 • mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde destek ödemesi yapılmaz.
 • İşletmenin ilgili mevzuatta belirtilen limitlerin üzerinde vergi ve/veya SGK borcu olması durumunda işletmenin proje ara faaliyet raporunda yer alan talebi doğrultusunda öncelikle borç tutarı destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar, işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır.
 • İşletme tarafından yapılacak ödemenin, işletmenin kendi hesabından hizmet sağlayıcının hesabına bankacılık enstrümanlarıyla (havale, EFT, kredi kartı, çek, senet vb.)
 • yapılması gerekir. Ödemenin hizmet sağlayıcıya üçüncü kişiler tarafından yapılması durumunda banka dekontunda ödemenin kimin borcuna karşılık yapılmış olduğu veya ilgili fatura tarihi ve numarası bilgileri bulunmalıdır. Bu bilgilerin yetersiz olması durumunda ve çek, senet, kredi kartları gibi diğer bankacılık enstrümanları ile yapılan ödemelerde ayrıca işletme tarafından hizmet sağlayıcıdan işletmenin borcunun ödendiğini gösteren yazı alınması gerekir.
  • Yurt dışı hizmet alımlarında yurt dışı hizmet sağlayıcısı tarafından fatura düzenlenemediği durumlarda ücretin ödendiğini gösteren belge ödeme belgesi olarak kullanılır.
  • Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin (vadeli işlemler dâhil olmak üzere) ödemesinin tamamlanmış olması gerekir. Banka kredi kartı ile yapılan taksitli/vadeli ödemelerde, vade sonu dikkate alınmaksızın ödeme tamamlanmış sayılır.
  • 18/11/2008 tarihli ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmeliğin; “Madde 2 – (2) (Ek fıkra: 05/12/2009 – 27423 sayılı Resmi Gazete Yön\1.mad) 29/06/2004 tarihli ve 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında tesis güvenlik belgesine sahip işyerleri ile 26/06/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında bulunan gizlilik dereceli tesislerde çalıştırılanlara ve 01/11/1983 tarihli ve 2937 sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen görevleri yerine getirmekle görevlendirilenlere yapılacak ödemeler, bankalar aracılığıyla yapılması zorunluluğundan istisnadır.” hükmü gereğince istisna tutulan işyerleri ve tesislerde faaliyet gösteren işletmelere yapılacak personel gideri desteği ödemelerinde banka dekontu aranmaz.
 • Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Farklı destek programları içinde bulunması şartıyla aynı destek türünden faydalanılabilir. Ancak, gider gerçekleşmesini gösteren belgeler yalnızca bir destek için kullanılır.
 • Kurul tarafından uygun görülen ve projeye konu satın alınan yazılım için sunulan Yerli Malı Belgesinin, fatura tarihinde veya ödeme talep edilen tarihte geçerli olması şartı aranır.
 • Yabancı dilde hazırlanmış her türlü belgenin gerektiğinde yeminli mütercim tarafından yapılmış Türkçe çevirisi istenebilir.
 • Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımı halinde %15 İlave Destek Oranı uygulaması:
  • Proje başvurusunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanacağını beyan eden ve proje süresi içinde kullanan işletme, Proje Sonuç Raporunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullandığını beyan ederek ilave % 15 destek oranından yararlanma talebinde bulunabilir. Proje başvurusunda ve sonucunda işletme tarafından Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanıldığı beyan edilmesi ve proje sonunda yapılacak tespitte uygun bulunması kaydı ile personel giderleri hariç olmak üzere, geri ödemesiz destek kapsamında ödenen giderler için destek oranlarına %15 ilave edilerek hesaplanacak tutar geri ödemesiz destek olarak ayrıca ödenir.
   • Kurul; proje sonucu ile birlikte, projede Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanılmış olması dolayısıyla %15 ilave destek oranı uygulanması talebini de değerlendirir ve uygun bulursa projede Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanım durumunun tespiti için öğretim elemanı görevlendirilmesine karar verir. Projenin başarısız tamamlanması veya sonlandırılmasına karar verilmesi durumunda, öğretim elemanı görevlendirilmesi için karar alınmaz.
   • Uygulama Birimi tarafından; kararın bildirimini izleyen 15 gün içinde, yazılımın Açık Kaynak Kodlu Yazılım olduğunun tespiti ve Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanımının proje ana hedefleri ve beklenen sonuçlarına ulaşılması açısından önemi/etkisi ile faaliyetlerin yerine getirilmesi açısından gerekliliğinin değerlendirmesi için iki öğretim elemanı görevlendirilir. İki konu için aynı öğretim elemanı görevlendirilebilir. Görevlendirilen öğretim elemanları tarafından aşağıdaki raporlar hazırlanır:
    • Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit Raporu: İşletme tarafından projede kullanıldığı veya proje kapsamında tasarlandığı beyan edilen yazılımın ve tüm modüllerinin (hazır kütüphaneler hariç) açık kaynak kodlu olduğunun, ilave destek oranı uygulanmasına konu olan Açık Kaynak Kodlu Yazılım türlerine uygun olduğunun, alternatif olarak kullanılabilen diğer yazılımlara göre maliyet avantajı sağlamış olduğunun, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile kullanıma uyumlu olduğunun, açık kaynak lisansına sahip olduğunun kontrol edildiği rapordur.
    • Açık Kaynak Kodlu Yazılım Değerlendirme Raporu: Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi bakımından önemi / etkisi ile faaliyetlerin yerine getirilmesi açısından gerekliliğine ilişkin değerlendirmenin yapıldığı rapordur.
   • Açık Kaynak Kodlu Yazılım Tespit Raporunu hazırlamak üzere üniversitelerin bilgisayar/yazılım veya elektrik/elektronik bölümlerinden öğretim elemanı görevlendirilir. Rapor olumlu ise, Açık Kaynak Kodlu Yazılım Değerlendirme Raporunu hazırlamak üzere öğretim elemanı görevlendirilir.
  • Destek tutarı hesaplaması:
   • %15 ilave destek oranı, personel dışındaki geri ödemesiz destek kapsamında ödemesi gerçekleşen giderler için uygulanır. Daha önce yapılan ödemeler ile geri ödemesiz destek üst limitine ulaşılmışsa %15 ilave destek oranından yararlanma talebinin reddedildiği Uygulama Birimi tarafından İşletmeye bildirilir.
    • Ödemesi gerçekleşen desteklerin gider grubu bazındaki toplam tutarları bulunur. Varsa, yerli malı belgesi kapsamında %15 ilave destek oranı uygulanan gider kalemleri için ödenen destek tutarları, bu toplamlardan düşülür.
    • Her bir gider grubu bazındaki toplam destek tutarı 0,15 ile çarpılır ve her bir gider grubu bazında ilave ödeme tutarı hesaplanır. Bu tutarla birlikte ödenecek destek tutarı, toplam geri ödemesiz destek üst limitini ve gider grubu bazında belirlenen geri ödemesiz destek üst limitlerini geçemez. Gider gruplarının alt kalemleri bazındaki limitler bu hesapta dikkate alınmaz.
    • Hesaplanan tutar, geri ödemesiz destek olarak ayrıca ödenir.
   • İlave ödeme hesaplaması, ödenmesi uygun bulunan geri ödemesiz desteklerin tamamının işletme hesabına aktarımı gerçekleştikten sonra yapılır. İşletmenin yazılı talebi üzerine, işletme hesabına aktarımı gerçekleşen cari geri ödemesiz destek tutarı üzerinden de bu hesap yapılabilir. Bu durumda, ödenmesi uygun bulunduğu halde henüz ödemesi gerçekleşmediği için işletme talebi üzerine ilave destek ödeme hesabına katılmayan ödemeler için sonradan hak talep edilemez.
  • İlave destek oranı uygulanmasına konu olan Açık Kaynak Kodlu Yazılım türleri aşağıda yer almaktadır:
   • Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak ölçü bilgilerini içerecek şekilde ürün tasarlanması amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır. İmalat sanayi ürünlerine yönelik tasarımda kullanılabilirlik ön şarttır.
   • Bilgisayar Destekli Üretim (CAM) Yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak üretim tezgahlarına üretime ilişkin komutların gönderilmesi ve ürünün tezgahta otomatik olarak işlenmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.
   • İmalat sektörüne yönelik Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Yazılımları: Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak imalat sektöründe bütünleşik şekilde; üretim planlamasının, malzeme ihtiyaç planlanmasının, imalat kaynakları planlamasının yapılması ve finans, satış-dağıtım, satın alma, pazarlama, insan kaynakları işlevlerinin yönetilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.
   • Endüstriyel Otomasyon Yazılımları: İmalat süreçlerinde (stoklama ve yükleme dahil) insan tarafından yapılan işlemler ya da kontrollerin; mekanik, elektronik ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak azaltılması ve bunların kısmen veya tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.
   • Nesnelerin İnterneti Teknolojisi Yazılımları: İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesneler (makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri transferi altyapısını oluşturarak, nesnelere ilişkin eylemlerin bu iletişim sonucunda hayata geçirilmesini sağlayan yazılımlardır.
   • İmalat Sanayinde Yapay Zekâ Yazılımları: Siber fiziksel sistemlerin insan müdahalesi olmadan otonom şekilde işler hale gelmesini sağlayan, öğrenme algoritmasına sahip yazılımlardır. İmalat sanayinde kullanılabilirlik ön şarttır.
  • Proje sonucunda işletme tarafından Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullanıldığının beyan edilebilmesi ve %15 ilave destek oranından yararlanma talebinde bulunulabilmesi için aşağıdaki şartların karşılanması gerekir:
   • Belirtilen Açık Kaynak Kodlu Yazılım türlerinden en az birinin, projenin ana hedeflerine ulaşılması ve beklenen sonuçların elde edilmesi için önemli ve gerekli olan proje faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla proje süresi içinde işletme tarafından kullanılması gerekir.
   • Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, alternatif olarak kullanılabilen diğer yazılımlara göre maliyet avantajı sağlamış olması gerekir.
   • Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile kullanıma uyumlu olması gerekir.
   • Açık Kaynak Kodlu Yazılımın tüm modüllerinin (hazır kütüphaneler hariç) açık kaynaklı olması gerekir.
  • İşletmenin Proje Sonuç Raporunda Açık Kaynak Kodlu Yazılım kullandığını beyan etmesi durumunda raporda aşağıdaki hususlara yer verilir:
   • Kullanılan Açık Kaynak Kodlu Yazılım türleri
   • Kullanılan Açık Kaynak Kodlu Yazılım isimleri
   • Açık Kaynak Kodlu Yazılımların projede kullanım alanları, kullanım gerekliliği ve ilişkili faaliyetler hakkında açıklamalar
   • Projenin ana hedefleri ve beklenen sonuçlarına ulaşılmasında, kullanılan Açık Kaynak Kodlu Yazılımların önemi ve etkisinin gerekçelendirilmesi
   • Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, alternatif olarak kullanılabilecek diğer yazılımlarla mukayeseli olarak sağlayacağı maliyet avantajı
   • Açık Kaynak Kodlu Yazılımın, açık kaynaklı işletim sistemleri ve veri tabanları ile kullanıma uyumluluğu
   • Açık kaynak lisansı
 • Geri Ödemeli Desteklerde geri ödeme planı:
  • Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden sonra 12 ayı ödemesiz olmak üzere, dörder aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılır.
  • Proje bitiş tarihinin değişmesi durumunda, geri ödeme takvimi yeniden belirlenir.
 • Geri Ödemeli Desteklerde Banka Teminat Mektubu/KGF Kefalet Mektubu şartı:
  • Geri ödemeli desteklerde, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar teminat alınır.
  • Banka Teminat Mektubu:
   • Banka Teminat Mektubu alınması durumunda; son geri ödeme tarihinden asgari 2 ay sonrasını kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir. Ancak işletmenin, uzun süreli banka teminat mektubu temin edememesi halinde asgari 1 yıl süreli banka teminat mektubu kabul edilebilir.
    • Süresi asgari 1 yıl olan Banka teminat mektubunun, süresi dolmadan 1 ay öncesinden yenilenmesi hususunda hatırlatma yazısı gönderilir. Yazıda Banka teminat mektubunun vade tarihinden 5 iş günü öncesine kadar yenilenerek Uygulama Birimine teslim edilmesi gerektiği hususu belirtilir.
   • Banka Teminat Mektubunun “konu” kısmında “KOSGEB Destekleri” ifadesi yazılmış olmalıdır.
   • Banka Teminat Mektubunda “İş bu teminat mektubu, süresi içerisinde KOSGEB’in yazılı muvafakati alınmadan risk kapaması ve çıkışı yapılmayacaktır.” ifadesi yazılmış olmalıdır.
   • Banka Teminat Mektubu, işletme adı/unvanına yazılmış olması ve Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanı ile bire bir örtüşmesi esastır.
   • Banka Teminat Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
   • Banka Teminat Mektubuna ilişkin olarak ilgili bankadan Uygulama Birimi tarafından teyit yazısı alınmalıdır.
   • KOSGEB lehine verilen Banka Teminat Mektubu, “Kesin Teminat Mektubu” olmalıdır.
  • Kefalet Mektubu:
   • Kefalet Mektubu alınması durumunda ise; son geri ödeme tarihini takip eden ikinci ayın son gününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi gerekir.
   • Kefalet Mektubunda KOSGEB Destek Programının açık adının yer alması ve işletmenin adı/unvanı ile Ticaret/Esnaf Sicil Gazetesi’nde yer alan adı/unvanın bire bir örtüşmesi esastır.
   • Kefalet Mektubunun tutarlarını belirleyen rakam ve yazı ifadeleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
   • Kefalet Mektubuna ilişkin teyit yazısı KGF tarafından ilgili Uygulama Birimine gönderilmiş olmalıdır.
   • İşletmeye bildirilen “Geri Ödeme Takviminin” aslı gibidir kaşeli, güncel tarih ve imzalı kopyası, ilgili Uygulama Birimi tarafından KGF’ye gönderilir.
   • Kefalet Mektubunun değiştirilmesi durumunda asgari kalan borç tutarı kadar yeni Kefalet Mektubu kabul edilebilir
 • Proje kapsamında temin edilen yazılım ve donanımın mülkiyeti ile ilgili hükümler:
  • Proje kapsamında desteklenerek satın alınan yazılım ve donanım işletme tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin işletme tarafından KBS üzerinden onaylandığı tarihten itibaren 3 yıl süresince; satılamaz, başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz, devredilemez veya rehin gösterilemez. Kapanan işletmeler için bu madde hükümleri uygulanmaz.
  • Proje süresi içindeki zaman sınırlı yazılım lisanslama giderinin desteklenmesi halinde; işletme projede desteklenen lisanslama dönemi süresince yazılımı başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralayamaz veya devredemez ancak projede desteklenen lisanslama dönemi bittikten sonra yazılımın işletmede bulunup bulunmadığına bakılmaz.
 • İşletmenin kapanması, devri, birleşmesi, nev’i değişikliği:
  • Proje süresinde işletmenin tasfiyesinin başlaması, kapanması veya Kurul tarafından projenin sonlandırılması halinde; destek süreci sonlandırılır. Destek süreci  sonlandırılan işletmenin durumu Kurul tarafından değerlendirilir. Kurula sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda sonlandırmanın; işletmenin kastı veya ağır kusuru bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya Kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle mücbir sebep veya zaruri hal oluştuğuna ilişkin karar verilmesi halinde verilen geri ödemesiz desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler ise sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler Kurul karar tarihinde muaccel hale gelir ve teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
  • Proje süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve tür değişikliği durumunda, bu husus ilgili Uygulama Biriminde değerlendirilerek, projenin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

Değerlendirme süreci:

 • Kontrol sonucu uygun bulunan projeler, değerlendirilmesi ve karar alınması için Uygulama Birimi tarafından en geç 30 gün içinde, KBS üzerinden Değerlendirme ve Karar Kurulu’na (Kurul) iletilir.
 • Projelerin değerlendirilmesi Kurul tarafından toplantı usulü ile gerçekleştirilir. Başvuru sahibi, projesini sunmak üzere Kurula davet edilir. Başvuru sahibinin Kurula katılmaması durumunda proje, Proje Başvuru Formu ve ekleri üzerinden değerlendirilir. Kurul, projeyi kabul edebilir, reddedebilir veya yeniden değerlendirme yapmak üzere başvuru sahibinden revizyon isteyebilir.
 • Kurul kararı, Uluslararasılaşma Destek Programı Kurul Karar Formuna işlenir, Kurul üyelerine imzalatılarak evrak kaydına alınır. Karar, Uygulama Birimi tarafından başvuru sahibine en geç 15 gün içinde KBS üzerinden bildirilir. Kurul kararında projeye ilişkin ret veya revizyon gerekçeleri belirtilir. Başvuru sahibi, proje başvurusunun reddine ilişkin Kurul kararını öğrenme tarihinden itibaren 15 gün içinde 1 defaya mahsus olmak üzere gerekçeleriyle birlikte itiraz edebilir.
 • Kurul değerlendirmesi sonucu, revizyon istenmesi halinde, başvuru sahibi tarafından; Uluslararasılaşma Destek Programı Proje Başvuru Formu KBS üzerinden revize edilerek Kurul kararında belirtilen süre içerisinde onaylanır. Kurul tarafından belirtilen sürede istenen revizyonları yapmayan başvuru sahibinin başvurusu reddedilmiş sayılır.
 • Proje başvurusu reddedilen işletme, aynı proje için KOSGEB birimlerine tekrar başvuramaz.
 • Proje başvurusu kabul edilen işletmeden, KBS üzerinden Uluslararasılaşma Destek Programı Taahhütnamesi alınır.
 • Taahhütname, Kurul kararı bildirim tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde işletme tarafından KBS üzerinden onaylanır. İşletmenin taahhütnameyi onaylamak için ek süre talep etmesi halinde bir kereye mahsus 7 gün ek süre verilir. Ek süre talebi en geç taahhütname onaylama süresinin bitimini müteakip 7 gün içinde yapılmalıdır. Süresi içerisinde taahhütnamesini onaylamayan işletmenin projesi reddedilmiş sayılır.
 • Taahhütnamenin işletme tarafından KBS üzerinden onaylandığı tarih, projenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.
 • İşletme, taahhütnamenin onaylanmasını müteakip 30 gün içinde, onaylanan proje kapsamında destekten yararlanmak istemediği konusunda yazılı olarak talepte bulunmadığı takdirde, destekten yararlanmış sayılacaktır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Uygulama Birimleri (Hizmet Merkezi Müdürlükleri): https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/mudurlukler

Çağrı Merkezi: 444 1 567

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X