Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri

Ekim 25, 2018
Görsel-Template-22-1200x675.jpg
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), 2018 yılı “Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Ödülleri” yarışmasını ilan etmiştir. Başvurusu yapılacak olan Projelerin Türkiye’de halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu tarihten daha önce tamamlanan projeler ile başvuru yapılamaz. Geçmiş yıllarında TİSK KSS Ödülü almış Projeler ile tekrar başvuru yapılamaz; ancak başvuru yapılmış ancak ödüle hak kazanamamış olan Projeler ile tekrar başvuru yapabilir. Şirketler, ayrı ayrı başvuru yapmak koşuluyla birden fazla proje ile başvurabilirler. Başvurulardan ücret alınmamaktadır.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projesi tanımı: Şirketlerin ticari faaliyetleri ile sosyal ve çevresel meselelerin birleştirildiği ve paydaşlar ile gönüllülük esasına dayanan bir alanda ilişki kurabildiği projeler

·         2016 yılında ödül alanlar: http://tisk.org.tr/wp-content/uploads/2017/03/Tisk-Kss-2017.pdf

·         2015 yılında ödül alanlar: http://csrforall.eu/tr/duyuru_odul/2015.pdf

·         2014 yılında ödül alanları: http://csrforall.eu/tr/duyuru_odul/2014.pdf

Son başvuru tarihi: 9 Kasım 2018, Cuma (saat: 17.00)

Duyuru ve Başvuru Formu için: http://tisk.org.tr/tisk-yarisma-ve-odul-duyurusu/

Kimler başvurabilir?

  • Ticaret Siciline kayıtlı tüm Şirketler (şahıs işletmeleri dahil) başvurabilir. Başvuru için TİSK üyesi olma şartı aranmamaktadır.
  • Dernek, Vakıf, Üniversite, Sivil Toplum Kuruluşu ve Kamu Kurumu başvuruları kabul edilmemektedir.

Ödüller: 2019 Ocak – Mart ayında düzenlenecek törende ödül kazanan Başvuru Sahiplerine plaket takdim edilecektir.

Ödülün Adı Açıklama Kategori
Büyük Ödül Bu ödül 5 kategoride (GAN TÜRKİYE Özel Ödülü hariç) toplamda en yüksek puanı alan bir Büyük Şirkete ve bir KOBİ’ye verilecektir. Bir toplumsal soruna yönelik yenilikçi bir çözüm içeren etkili bir projenin farklı paydaşlar ile işbirliği içerisinde iyi bir uygulama ile yaygınlaşarak sürdürülmesi sürecini gerçekleştiren 2 proje yılın TİSK KSS Büyük Ödülü’nü alacaktır. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Kapsayıcılık Ödülü Kamu – Sivil Toplum – Özel Sektör işbirliği içerisinde uygulanan ve/veya diğer şirketler ile işbirliği içinde gerçekleştirilen, projenin yararlanıcısı olan toplum kesimlerini ve/veya şirket çalışanlarını sürece dahil eden KSS projeleri bu ödülü alacaktır. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Etkililik Ödülü Belirli bir toplumsal soruna ve/veya dezavantajlı gruba yönelik etkili bir çözüm getiren ve olumlu bir sosyal ya da çevresel veya ekonomik etkisi olan KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
İyi Uygulama Ödülü Fikir aşamasından başlayarak tüm planlama, uygulama, izleme-değerlendirme ve iletişim süreçlerinde etkin bir proje yönetiminin sergilendiği KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Sürdürülebilirlik Ödülü Belirli bir toplumsal sorunu tamamen ya da kısmen ortadan kaldırmaya yönelik kalıcı çözüm içeren, zaman, kaynak ve uygulama kapasitesi açısından sürdürülebilir ve/veya yaygınlaştırılabilir KSS projeleri bu ödülü alacaktır. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Yenilikçilik Ödülü Toplumsal sorunların çözümünde yenilikçi süreç, ürün, hizmet, uygulamalar ve/veya bilimsel yöntem ve teknolojilerin kullanıldığı KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Özel Ödülü

(Bu yıl eklenen bir ödül başlığı)

Kadınların, toplumda daha etkin ve eşit statüye ulaşması, karar alma mekanizmalarında ve  iş yaşamında daha aktif yer almaları için etkili, farkındalık artıran ve kalıcı çözümler getirecek; kısa, orta ve uzun vadede pozitif  sonuçlar doğuracak toplumsal dönüşüm sergilemeyi hedefleyen KSS projeleri bu ödüle layık görülecektir. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
Girişimcilik Özel Ödülü

(Bu yıl eklenen bir ödül başlığı)

Sürdürülebilir, topluma faydalı ve yaratıcı ürünler ve hizmetler sunan bir iş modeli geliştiren; toplumun ihtiyaçlarına cevap verebilen bütüncül bir yaklaşım sergileyen ve diğer girişimcilere örnek olabilecek KSS projeleri bu ödülü almaya hak kazanacaktır. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ
GAN TÜRKİYE Özel Ödülü Küresel İşbaşında Eğitim Ağı (Global Apprenticeships Network – GAN) üyesi olarak TİSK tarafından kurulan GAN TÜRKİYE faaliyetleri kapsamında, “işbaşında eğitim (çıraklık, beceri eğitimi, stajyerlik)” imkanı sunulması, kaliteli işbaşında eğitim fırsatlarının ve bu konuda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması amacıyla şirketler tarafından yürütülen projeler, GAN TÜRKİYE Özel Ödülü’ne layık görülecektir. Büyük Ölçekli Firma
KOBİ

Dikkat edilmesi gereken hususlar

  • Başvuru yapmadan önce Ödül Duyurusu metninin okunması tavsiye edilmektedir.
  • Projelerin halen uygulanmakta olması ya da 1 Ocak 2013 tarihi ve sonrasında tamamlanmış olması zorunludur. Bu tarihten daha önce tamamlanan projeler ile başvuru yapılamaz.
  • Geçmiş yıllarda TİSK KSS Ödülü almış Projeler ile tekrar başvuru yapılamaz; ancak başvuru yapılmış ancak ödüle hak kazanamamış olan Projeler ile tekrar başvuru yapabilir.
  • Şirketler, ayrı ayrı başvuru yapmak koşuluyla birden fazla proje ile başvurabilirler.
  • Başvurular, ayrı ayrı kategorilere göre yapılmayacaktır. Aday şirketlerin sundukları Projeler bütün kategoriler açısından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

•        Başvuru Sahiplerinin, TİSK KSS Başvuru Formu’nu doldurarak, 9 Kasım 2017, Cuma günü saat 17.00’ye kadar odul@tisk.org.tr adresine Word dosyası olarak göndermeleri gerekmektedir. Ayrıca Başvuru Formunun imzalandıktan sonra taranarak iletilmesi gerekmektedir.

•        Şirketler başvuru formuna ek olarak projenin tanıtımına yönelik hazırlanmış görsel, basılı materyal, film vb. ek materyaller gönderebilirler. Ayrıca projenin 1 dakikalık tanıtım filminin gönderilmesi, faydalı görülmektedir. Söz konusu materyaller isteğe bağlı olarak elektronik ortamda ya da CD ile kapalı zarf içinde 9 Kasım 2018, Cuma günü saat 17:00’ye kadar TİSK Genel Merkezi’ne ulaştırılmalıdır. Kapalı zarfın teslim edileceği adres: TİSK, KSS Ödül Programı, Reşat Nuri Caddesi No: 108 06540 Çankaya, ANKARA

  • Alanında uzman kişilerden oluşan Seçici Kurul, Projeleri belirtilen kategorilere göre değerlendirerek, her konuda bir büyük ölçekli ve bir KOBİ olmak üzere 2’şer şirketi ödüllendirecektir.
  • Kazanan Projelerin Sahiplerine Ocak – Mart 2019 döneminde düzenlenmesi öngörülen Ödül Töreni’nde plaket sunulacaktır.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Rana Çavuşoğlu

İstihdam ve Endüstri İlişkileri Uzmanı

Tel: (312) 439 77 17

e-posta: odul@tisk.org.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X