MESLEK STANDARTLARI REVIZYONU

Mayıs 4, 2017
Gorsel-Template-6-1200x675.jpg
Resmi Gazete’nin 13 Haziran 2012 tarihli ve 28322 nolu mükerrer sayısında yayınlanarak “Ulusal Meslek Standartları” haline gelen, 3. seviye olarak hazırlanan 5 Meslek Standardımızın revizyonları 26 Nisan 2017 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kimya Sektör Komitesi Toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Meslek Standartlarımızın revize edilen şekli Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra geçerli olacaktır.
Ayrıca aynı toplantıda 4. seviye olarak hazırlanan 1 Meslek Standardımız, görüşülerek MYK Kimya Sektör Komitesi tarafından uygun bulunmuştur. 4. seviye Meslek Standardımız da Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra “Ulusal Meslek Standardı” haline gelecektir.
Derneğimiz sektörümüzün ihtiyaç duyacağı Meslek Standartları çalışmalarını önümüzdeki dönemde de MYK nezdinde sürdürecektir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X