Mesleki Yeterlilik Kurumu – Program komitesi

Kasım 5, 2018
Gorsel-Template-6-1200x675.jpg

Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun 08.10.2018 tarihli yazısında, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek için ulusal meslek standartları ile ulusal yeterlilikleri belirlemekte, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetlerini yürüttüğünü belirtmektedir.

Yetkilendirme kriterleri kapsamında, program komitesi yapısının kaldırılarak yerine daha etkin olarak kullanılabilecek olan ve kuruluşların kendi bünyesindeki kişilerden oluşturduğu ölçme ve değerlendirme komisyonlarının kurulması planlanmaktadır.

Bu kapsamda, daha etkin yapıların oluşturulması için, ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilikleri hazırlayan ekipte yer alan kişilerin eğitim ve deneyimine ilişkin bilgileri ile ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlama sürecinde gerçekleştirilen çalışmalara (toplantı tarihi, toplantı yöntemi vb.) ilişkin bilgiler talep edilmektedir.

Bu çerçevede, (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Meclis üyelerinden söz konusu listede yer alan dernek-oda-kuruluş vb. olması ihtimali için) ekli yazıda belirtilen ulusal meslek standardı ve-veya ulusal yeterliliklere ilişkin bilgilerin 5 Kasım 2018 tarihine kadarTOBB’nden Sn. Eda Güneysu’nun (eda.guneysu@tobb.org.tr) adresine iletilmesini rica ederiz..

Not: Plastik, kauçuk ve kompozit meclisi ile ilgili olabilecek satırlar: 460, 464, 465, 468, 469, 619, 620, 615, 616 vb.

 

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X