Otomotiv alanında Tasarım Yarışması

Mart 6, 2020
Gorsel-Template-1-1200x675.jpg
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen 2020 yılı “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” adlı otomotiv sektörüne yönelik tasarım yarışmasına başvurular başlamıştır. Yarışmanın amacı, 2023 ihracat stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve Tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi, Ar-Ge ve Tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması, İhracatta katma değerin artırılması, Komponent bazlı yenilikçi ürünler tasarlanması, Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulması, Otomotiv sektörüne ait inovatif ve özgün projelerin sunulması ve bu projelerin sektör lideri kişiler, öğrenciler, akademisyenler, yatırımcılar ve girişimciler ile buluşmasıdır. Bu yılki yarışmanın teması “Elektrikli Araçlardır”. Başvuru Sahibi bazında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; farklı olmak kaydı ile otomotiv sektörüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir. Yarışma kapsamında Ödül Töreni ve Etkinlik, 7 – 8 Mayıs 2020 tarihlerinde Bursa Uludağ Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılım ücretsiz olup katılmak isteyen kişi veya ekiplerin aşağıda linki yer alan online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Yarışmanın odaklandığı tasarım kapsamı: Yarışma; otomotiv endüstrisindeki genel tasarıma, yazılım tasarımlarına ve otomotiv sektöründe ülke-bölge için farklılık yaratacak projelere odaklanmıştır. Genel tasarım ifadesi; bütünsel, görsel araç tasarımı, otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) teknik tasarımını ifade etmektedir. Yazılım tasarımı ifadesi; shared, connected, automated, vb. gibi konulara yenilikçi çözümler üreten yazılım tasarımını ifade etmektedir. Otonom araçlar, sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, batarya ve piller, araçtaki tüm elektronik, mekanik aksam, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji vb. temaları içeren özgün ve yenilikçi tüm projeler yarışma kapsamında değerlendirilir.

Geçmiş yıllarda dereceye giren projeler: https://www.otomotivingelecegi.com/tr_TR/gecmis-yillar/kataloglar/

Son başvuru tarihi: 31 Mart 2020, Salı (saat: 17.00)

İnternet sitesi: https://www.otomotivingelecegi.com

Online başvuru formu: https://airtable.com/shrH1OO2N2VXEsPkJ

Başvuru sahipleri ve tasarım projelerine dair uygunluk şartları

Başvuru Sahiplerine dair uygunluk şartları
 • Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış ve sektörle ilgisi bulunan aşağıdaki kapsamlara uyan kişiler katılabilir.
  • Tüm sektör profesyonelleri
  • Akademisyenler
  • Ar-Ge ve Teknopark Çalışanları
  • Tasarımcılar
  • Girişimciler
  • Serbest Çalışanlar
  • Öğrenciler
 • Ekip katılımlarında bir kişi, ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, OİB’e karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
 • OİB tarafından düzenlenen tasarım yarışmasında birinci olarak ödül alan tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.
Tasarım projelerine dair uygunluk şartları
 • Yarışmaya katılan projede, otomotiv sektörüne yönelik ülke-bölge için yenilikçi olması, seri üretim yapılmamış olması şartları aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun tespiti halinde, proje; yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa OİB tarafından ödülü nakden ve defaten geri alınır. Ödül kazanan yarışmacı böyle bir durumla karşılaşılması halinde aldığı ödül ve tutarı geri vermeyi taahhüt eder. Ayrıca, yarışmaya gönderilen eserin özgün bir çalışma olmaması, aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda sorumluluk yarışmacıya ait olacaktır.
 • Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; farklı olmak kaydı ile otomotiv sektörüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir.

Katılımcılara sağlanacak olan ödüller ve imkanlar:

Sağlanacak Ödül ve İmkanlar Açıklama
Para Ödülleri
 • Para Ödülleri (Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir. OİB yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.) Ödüllere ilişkin ödemeler evraklarını eksiksiz ve tam olarak göndermiş proje sahiplerinin hesabına, ödül töreninden itibaren 1 ay içinde yarışmacıya banka havalesi ile yatırılacaktır.
 • Birinci için 70 bin TL
 • İkinci için 60 bin TL
 • Üçüncü için 50 bin TL
 • Dördüncü için 40 bin TL
 • Beşinci için 30 bin TL
Yurt Dışı Tasarım Bursu Desteği
 • T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamında sağlanan Tasarım Desteği çerçevesinde yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir. Seçim işlemine yönelik nihai kararı verecek merci T.C. Ticaret Bakanlığı’dır. 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde proje sahibi en fazla 2 yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır.
 • Seçilecek tasarımcıların uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinin gerektirdiği öğrenci kabul koşullarını sağlaması gerekmektedir.
 • T.C. vatandaşı olma şartı aranmaktadır.
 • Yurtdışı eğitim bursundan faydalanmak isteyen tasarımcıların ödül töreni bitiminden itibaren en geç 2 yıl içinde başvuruda bulunmuş ve dosyasının incelenerek Bakanlığa iletilmiş olması gerekmektedir.
 • Burstan faydalanacak proje sahiplerinden, OİB tarafından belirlenecek konulara ilişkin sunum, rapor vb. talep edilebilecektir.
 • Ekip katılımı durumunda; proje yöneticisi ve ekip üyelerinin derece elde eden proje kapsamındaki sorumlulukları, tasarımcı olup olmadıkları gibi hususlarda bilgilendirme yapmaları talep edilecektir.
İTÜ Çekirdek Hızlandırma Programına katılım hakkı
 • Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında ilk 10’a giren başvuru sahipleri arasından yapılacak değerlendirme sonucu İTÜ Çekirdek’e katılacaklar belirlenecektir.
Ön Elemeyi geçen Başvuru Sahipleri için seyahat ve konaklama desteği
 • Ön Elemeyi geçerek Jüri Değerlendirme toplantısına katılmaya hak kazanan proje sahipleri ile 7 Mayıs 2020 günü sahnede jüri önüne çıkacak ilk 10 finalistin belgelendirmeleri kaydıyla katılım masrafları karşılanacaktır. Ekip katılımlarında sadece bir kişinin belgelendirmesi kaydıyla seyahat ve konaklamasına ilişkin katılım masrafları OİB tarafından karşılanır.
 • Ulaşım masraflarında; yurtiçi ekonomi sınıfı olmak üzere uçak bileti tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası kapsam dâhilinde olup, taksi bedeli ile şahsi araç yakıt bedeli ve şehiriçi ulaşım ödeme kapsamı dışındadır. Faturası ibraz edilmeyen giderler ödenmeyecektir.
 • Etkinlik gününde projeleri sergilenen proje öneri sahiplerine verilen anket formlarının doldurulması ve etkinliğin yapıldığı il dışından gelen katılımcıların şehirlerarası yolculuk bedellerinin ödenebilmesi için de banka bilgileri de yer alacak şekilde ıslak imzalı bir dilekçe eşliğinde ulaşım belgeleri asıllarının etkinlik ajansına teslim edilmesi gerekmektedir. Faturaların ibrazıyla beraber havaleler banka hesaplarına gerçekleştirilecektir.
 • Etkinliğin yapıldığı ilden etkinliğe katılacak olan proje sahiplerinin ulaşım ve konaklama masrafları ödenmeyecektir. Fatura asıllarını teslim etmeyenlerin ödemeleri yapılmayacak olup, ödemelerin yapılabilmesini teminen katılımcıların sisteme nüfus cüzdanı görselini yüklemeleri gerekmektedir. Etkinliğin yapıldığı il dışından gelerek konaklama talebinde bulunan misafirlerimizin konaklama taleplerinin, iletilecek Başvuru Formunda belirtilmesi gerekmektedir.
 • Konaklanacak olan yerler Birlik tarafından bütçe imkânları ve müsaitlik durumuna göre belirlenecektir. Misafirlerin OİB tarafından belirtilen konaklama yerlerine olası itirazları değerlendirilmeyecektir.

Değerlendirme kriterleri

Değerlendirme Kriteri Ağırlığı
Proje Önerisinin Ar-Ge Niteliği, Teknolojik Yönü, Özgün Niteliği ve Inosvasyon Yönü (Uluslararası ve ulusal alanda yeni bir fikir midir?) %20
Proje Önerisinin Gerçekleşmesi Durumunda Ekonomik Katkisi (Ulusal/Uluslararası Ölçeklenebilirlik- Bu ürün ticari olarak ulusal veya uluslararası alanda büyüyebilir mi?) %20
Ticarileşmeye Yatkınlık (Desteklenirse ürün pazara çıkmaya ne kadar yakın?) %20
Proje Önerisinde Zaman ve Finans Planlaması (Fizibil olup olmadığı) %20
Proje Ekibinin Projeyi Hayata Geçirebilme Yetkinliği %20

Başvuru ve yarışma süreci:

 • Elektronik ortamda kayıtların sona ermesi: 31 Mart 2020
 • Online Jüri Değerlendirmeleri: 31 Mart – 3 Nisan 2020
 • Ön Elemeyi Geçenlerin Duyurusu: 17 Nisan 2020
 • Ödül Jürisi Toplantı Tarihi: 27 Nisan 2020
 • Ödül Töreni: 7 – 8 Mayıs 2020 (Bursa Uludağ Üniversitesi)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

·         Başvuru yapmadan önce Yarışma Şartnamesinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.

·         Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir.

·         Katılımcıların online başvurularını yaptıktan sonra, yine belirtilen tarihler arasında internet üzerinden, daha önce e-mail yolu ile gönderilmiş şifrelerini girerek projelerini yüklemeleri gerekmektedir.

·         Yüklenen tüm projelerin, sisteme jpeg. formatında proje ismi verilerek yüklenmesi gerekmektedir. Projelerin üzerinde hiçbir şekilde şahıs/şirket bilgisi ve herhangi bir marka, logo vb. yer almamalıdır. Proje sahibi/sahiplerinin Ad-Soyad bilgisi ya da şirket unvanları ile herhangi bir marka, logo vb. yer alan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.

·         Katılımcılar, isim, fotoğraf ve projelerin, vb. tanıtım ve haber amaçlı olarak OİB tarafından kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler. İlk 5 dereceye giren tasarımlar OİB Yarışma Sekretaryası’nın arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar OİB’in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder.

·         Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.

·         Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden OİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle OİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı’nın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.

·         Tasarımların fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, OİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.

·         Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için:

Güvenç Sözen

Tel: (212) 285 03 10

e-posta: guvenc.sozen@ariteknokent.com.tr

Olkan İlter Taş

Tel: (212) 285 03 10

e-posta: ilter.tas@ariteknokent.com.tr

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X