Otomotiv Alanında Tasarım Yarışması

Mart 22, 2019
Görsel-Template-11-1200x675.jpg
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğü ve T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ile düzenlenen “Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” adlı otomotiv sektörüne yönelik tasarım yarışmasına başvurular devam etmektedir. Yarışmanın amacı, 2023 ihracat stratejisi kapsamında ülkemizde Ar-Ge ve Tasarım kültürünün yerleşmesi ve teknoloji ile bütünleşmesi, Ar-Ge ve Tasarım konularında yeterli birikimin oluşturulması, İhracatta katma değerin artırılması, Komponent bazlı yenilikçi ürünler tasarlanması, Yeni tasarımcılar yetiştirilmesinin teşvik edilmesi, Ülkemiz ihracatçıları tarafından özgün ürünlerin üretilip, dünya pazarlarına sunulması Otomotiv sektörüne ait inovatif ve özgün projelerin sunulması ve bu projelerin sektör lideri kişiler, öğrenciler, akademisyenler, yatırımcılar ve girişimciler ile buluşmasıdır. Başvuru Sahibi bazında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; farklı olmak kaydı ile otomotiv sektörüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir. Yarışma kapsamında Ödül Töreni ve Etkinlik, 9 – 10 Mayıs 2019 tarihlerinde Sabancı Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Yarışmaya katılım ücretsiz olup katılmak isteyen kişi veya ekiplerin aşağıda linki yer alan online başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Yarışmanın odaklandığı tasarım kapsamı: Yarışma; otomotiv endüstrisindeki genel tasarıma odaklanmıştır. Genel tasarım ifadesi; bütünsel, görsel araç tasarımı, otomotiv endüstrisindeki komponent (parça ve aksam) teknik tasarımını ifade etmektedir. Sürücü ve yayaların güvenliği için tasarlanabilecek parçalar, batarya ve piller, araçtaki tüm elektronik, mekanik aksam, yenilenebilir enerji ve çevreci yaklaşımlar ile ergonomi, emniyet, enerji vb. temaları içeren özgün ve yenilikçi ticarileştirilebilir projeler, vb yarışma kapsamında değerlendirilir.

Geçmiş yıllarda dereceye giren projeler: https://www.otomotivingelecegi.com/tr_TR/gecmis-yillar/kataloglar/

Son başvuru tarihi: 29 Mart 2019, Cuma (saat: 17.00)

İnternet sitesi: https://www.otomotivingelecegi.com

Online başvuru formu: https://airtable.com/shrGCf6qmkWn9eBwH

Başvuru sahipleri ve tasarım projelerine dair uygunluk şartları

Başvuru Sahiplerine dair uygunluk şartları
 • Yarışmaya, 18 yaşını tamamlamış ve sektörle ilgisi bulunan aşağıdaki kapsamlara uyan kişiler katılabilir.
  • Tüm sektör profesyonelleri
  • Akademisyenler
  • Ar-Ge ve Teknopark Çalışanları
  • Serbest Çalışanlar
  • Öğrenciler
 • Yarışmaya bireysel veya ekip olarak katılmak mümkündür. Ekip katılımlarında bir kişi ekip lideri olarak bildirilmelidir.
 • OİB tarafından düzenlenen tasarım yarışmasında birinci olarak ödül alan tasarımcı, farklı bir iş birliği kuruluşu tarafından aynı sektörde düzenlenen bir tasarım yarışmasında iki yıl süresince derece elde etse dahi, bahse konu tasarımcıya tekrar ödül verilmeyecektir. Ödül verildiğinin tespiti halinde ödül geri alınacaktır.
 • Ekip katılımlarında bir kişi OİB ile ilişkilerin yürütülmesini teminen ekip lideri olarak bildirilmeli ve ekip üyelerinin tamamı başvuru koşullarını sağlamalıdır. Ekip üyelerinin her biri, OİB’ye karşı müşterek ve müteselsil sorumludurlar.
Tasarım projelerine dair uygunluk şartları
 • Yarışmaya katılan projede özgünlük, daha önce başka bir yerde üretilmemiş, ticarileşmemiş olması, düzenlenen başka bir yarışmada ödül almamış olması şartları aranmaktadır.
 • Yarışma başvurularında proje başvuru sınırı bulunmamaktadır. Bir yarışmacı; farklı olmak kaydı ile otomotiv sektörüne yönelik birden fazla proje ile yarışmaya katılabilir.

Ödüller ve sağlanan imkanlar:

·         Para Ödülleri (Ödüle ilişkin T.C. Kanunlarına göre vergi doğması halinde, söz konusu vergi giderleri katılımcıya aittir. OİB yarışmanın yararlılığı açısından gerekli gördüğünde, kazananların sayısını sunumların kalitesi ve miktarına göre değiştirme hakkına sahiptir. Projelerin ödüle layık görülmemesi durumunda dilerse bir kategorideki boş kalan dereceyi aynı veya farklı kategorilerdeki dereceler arasında paylaştırabilir veya ödül kademelerinden herhangi biri veya hepsini boş bırakabilir.)

o   Birinci için 70 bin TL

o   İkinci için 60 bin TL

o   Üçüncü için 50 bin TL

o   Dördüncü için 40 bin TL

o   Beşinci için 30 bin TL

·         Yurt Dışı Tasarım Bursu Desteği:

o   T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından sağlanan 2008/2 sayılı Tebliğ kapsamında sağlanan Tasarım Desteği çerçevesinde yurt dışı okullarda tasarım bursu için yarışma bitiminden itibaren dereceye giren tasarımcıların başvuruları için bilgilendirme ayrıca yapılacak olup, talep edilen evraklar 2008/2 sayılı Tebliğ çerçevesinde değerlendirilmek üzere T.C. Ticaret Bakanlığı’na gönderilecektir. 2008/2 Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde proje sahibi en fazla iki yıl süre ile uluslararası düzeyde kabul görmüş yurt dışındaki eğitim merkezlerinde eğitime gönderilebilecek olup, eğitim giderleri ve bu döneme ilişkin yaşam giderleri söz konusu Tebliğ çerçevesinde karşılanacaktır.

·         İTÜ Çekirdek Hızlandırma Programına katılım hakkı:

o   Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında ilk 10’a giren başvuru sahipleri arasından yapılacak değerlendirme sonucu İTÜ Çekirdek’e katılacaklar belirlenecektir.

 • Ön Elemeyi geçen Başvuru Sahipleri için seyahat ve konaklama desteği:
  • Ön Elemeyi geçerek Jüri Değerlendirme toplantısına katılmaya hak kazanan proje sahipleri ile 9 Mayıs 2019 günü sahnede jüri önüne çıkacak ilk 10 finalistin belgelendirmeleri kaydıyla katılım masrafları karşılanacaktır. Ekip katılımlarında sadece bir kişinin belgelendirmesi kaydıyla seyahat ve konaklamasına ilişkin katılım masrafları OİB tarafından karşılanır. Ulaşım masraflarında; yurtiçi ekonomi sınıfı uçak bileti (söz konusu meblağı aşan kısımlar proje sahibince karşılanır) tren, otobüs, gemi ile yapılan şehirlerarası kapsam dâhilinde olup, taksi bedeli ile şahsi araç yakıt bedeli ve şehir içi ulaşım ödeme kapsamı dışındadır. Faturası ibraz edilmeyen giderler ödenmeyecektir. Etkinliğin yapıldığı ilden etkinliğe katılacak olan proje sahiplerinin ulaşım ve konaklama masrafları ödenmeyecektir. Konaklanacak olan yerler OİB tarafından bütçe imkânları ve müsaitlik durumuna göre belirlenecektir. Misafirlerin OİB tarafından belirtilen konaklama yerlerine olası itirazları değerlendirilmeyecektir.

Değerlendirme kriterleri

 • Tasarımın/Projenin özgünlüğü ve fark yaratma düzeyi (Projenin kapsam, katma değer, fikir, çizim, ifade biçimi ve malzeme özellikleriyle ayırt edici nitelikleri)
 • Pazar payı ve üreteceği ekonomik fayda
 • Ticarileşme potansiyeli
 • Kullanıcıya ve üreticiye sağlayacağı fayda
 • Proje ekibinin projeyi hayata geçirebilme yetkinliği

Başvuru ve yarışma süreci:

 • Elektronik ortamda kayıtların sona ermesi: 29 Mart 2019
 • Online Jüri Değerlendirmeleri: 8 – 12 Nisan 2019
 • Ön Elemeyi Geçenlerin Duyurusu: 15 Nisan 2019
 • Ödül Jürisi Toplantı Tarihi: 26 Nisan 2019
 • Ödül Töreni: 9 – 10 Mayıs 2019 (Sabancı Üniversitesi)

Dikkat edilmesi gereken hususlar:

 • Başvuru yapmadan önce Yarışma Şartnamesinin incelenmesi tavsiye edilmektedir.
 • Herhangi bir yerde yayımlanmış veya herhangi bir kişi ya da kuruluşa ait tasarımlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yoğunluk sebebi ile katılımcıların projelerini yüklemeye başlamadan en az bir hafta önce üyelik kayıtlarını gerçekleştirmeleri ve üyeliklerini aktif hale getirmeleri önemle tavsiye edilmektedir.
 • Katılımcıların online başvurularını yaptıktan sonra, yine belirtilen tarihler arasında internet üzerinden, daha önce e-mail yolu ile gönderilmiş şifrelerini girerek projelerini yüklemeleri gerekmektedir.
 • Yüklenen tüm projelerin, sisteme jpeg. formatında proje ismi verilerek yüklenmesi gerekmektedir. Projelerin üzerinde hiçbir şekilde şahıs/şirket bilgisi ve herhangi bir marka, logo vb. yer almamalıdır. Proje sahibi/sahiplerinin Ad-Soyad bilgisi ya da şirket unvanları ile herhangi bir marka, logo vb. yer alan projeler değerlendirme dışında tutulacaktır.
 • Katılımcılar, isim, fotoğraf ve eserlerinin tanıtım ve haber amaçlı olarak OİB tarafından kullanılabileceğini, sergilenebileceğini ve yayımlanabileceğini kabul ve taahhüt ederler. İlk 5 dereceye giren tasarımlar OİB Yarışma Sekretaryası’nın arşivinde muhafaza edilir, yarışmacılar OİB’in söz konusu tasarımları sergileme ve kullanma hakları olduğunu kabul eder. OİB, Tasarım Yarışması başvurusu gerçekleştirilen tasarımı yayımlamak, arşivlemek ve yurtiçi ve yurtdışında tasarım veya buluş sahibi adına sergilemek hakkına süresiz ve ücretsiz olarak sahip olacaktır. Bu nedenle; Tasarım Yarışması Başvurusunu gerçekleştiren/gerçekleştirenlerin, tasarımlarının fikri ve sınai haklarını üçüncü bir şahsa vermeleri halinde ilgili sözleşmelerde OİB’in işbu maddede yer alan haklarına yer vermeleri ve ayrıca fikri mülkiyet haklarındaki değişikliği OİB’e derhal bildirmeleri zorunludur. Aksi halde oluşabilecek zararlar proje başvurusunun gerçekleştiren/gerçekleştirenlere rücu edilir. OİB, yarışmaya katılan tasarımlardan uygun gördüğü tasarımların sergilenmesi amacıyla, bir ya da birden çok sayıda örnek modelini üretebilir ve bu modelleri geçici ya da sürekli olarak sergileyebilir. Bu halde yarışmaya katılan seçilen eserinin OİB’e süresiz olarak tam kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arz ile ilgili bilumum haklar için OİB’e tam lisans/yetki verdiğini kabul eder. OİB yarışmaya katılan eserleri; kurumsal kimlik çalışmalarının bir parçası olarak, OİB’i temsil edecek her türlü basılı materyal ve dijital ortamda, medya ve reklam çalışmaları ile promosyon ürünleri, kırtasiye malzemeleri, antetli kağıt, faks, pankart ve benzeri ortam ve faaliyetlerde kullanılıp çoğaltılabilecektir. Bu bağlamda, yarışmacı ödül dışında herhangi bir telif hakkı ya da başkaca ücret talep edemeyecektir. Hangi tasarımların bu çalışmada yer alacağı yada almayacağı OİB’in takdirindedir.
 • Tasarım Yarışması Başvurusu gerçekleştiren/gerçekleştirenler tasarımlarına ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarında kendi adlarına tescil başvurusu ve tescil edilmesi halleri hariç ödül tutarı kendi hesaplarına geçene dek üçüncü şahıslara devir vb. ya da başkaca herhangi bir değişiklik yapmamayı kabul ve taahhüt eder.
 • 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu İle İlgili Aydınlatma/Bilgilendirme Formunun (şartname ekinde yer alan) kişi tarafından imzalanması ile bu form, yarışmacı ve OİB arasında yapılmış bir anlaşma olarak kabul edilecektir.
 • Yarışmaya katılan bütün tasarımların, ticari amaçlı kullanımı için tasarımcıların izninin alınması gereklidir. Yarışmayı düzenleyen ve finanse eden OİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı üyeleri, uygun buldukları projeleri satın alma girişiminde bulunabilirler. Bu nedenle OİB, TİM ve Ticaret Bakanlığı’nın ödül alan projeler üzerinde yarışma sonuçlarının açıklanmasından itibaren 6 ay süreli “Öncelik” ve “Ön Alım Hakkı” vardır.
 • Tasarımların fikri ve mülkiyet haklarını korumak için gerekli önlemleri almak katılımcıların sorumluluğunda olup, OİB/Genel Sekreterlik/Jüri/Organizatörün herhangi bir sorumluluk/yükümlülüğü bulunmamaktadır.
 • Jüri tarafından verilen kararlar kesin olup, itiraz yolu kapalıdır. Katılımcılar bu hususu kabul etmiş sayılırlar.

Daha fazla bilgi ve sorularınız için: https://www.otomotivingelecegi.com/tr_TR/iletisim/

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X