Özel Bankalar İle Yapılan Protokollerin İptali

Mart 6, 2020
Görsel-Template-1-1200x675.jpg

Ticaret Bakanlığından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) iletilen ekte takdim edilen yazıda mükelleflerin ödemekle yükümlü oldukları ithalattan alınması gereken gümrük vergisi, KDV, Toplu Konut Fonu, Telafi Edici Vergi, İthal Harcı gibi yükümlülüklerin bankalar aracılığıyla tahsil edilmesine yönelik olarak Bakanlığın, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ekteki listede belirtilen özel bankalarla imzalanan protokollerin feshedildiği ve protokollerin feshedildiğine dair ilgili bankalara 21.02.2020 tarihinde yazı gönderilerek yazının tebliğ tarihinden bir ay sonra geçerli olmak üzere bahse konu bankalar ile yapılmış olan protokollerin feshedildiği ve tahsilat yetkilerinin kaldırıldığı belirtilmektedir.

Fesih tarihinden itibaren ekte takdim edilmiş yazıda yer alan listedeki bankalara bağlı merkez, şube, internet bankacılığı, ATM, telefon bankacılığı da dahil herhangi bir kanal aracılığıyla söz konusu protokoller kapsamında hiçbir surette tahsilat yapılamayacağı bildirilmektedir.

Diğer taraftan halihazırda protokolleri devam eden,

  • T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
  • Türkiye Halk Bankası A.Ş.
  • Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
  • Ziraat Katılım Bankası A.Ş.
  • Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

vasıtasıyla tahsilat yapılmaya devam edileceği bildirilmektedir.

E-Bülten - Dergi Üyeliği

X