e-bülten

e-bülten üyeliği

 

Loading

2017 Kompozit Sanayicileri Derneği | Tüm hakları saklıdır

Plastik, Kauçuk ve Kompozit Alt Komite Toplantısı

Ocak 12, 2017
Altkomitetoplantisi1.jpg

TC Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlıgı Sanayi Genel Müdürlügü Plastik, Kauçuk ve Kompozit Alt Komitesi VII. Toplantısı 11 Ocak 2017 tarihinde Derneğimizin de katılımıyla bir araya gelerek asağıdaki gündem çerçevesinde gerçeklestirmistir.

  • Kauçuk Enstitüsü’nün Kimya Sanayi Strateji Belgesi’ne eklenmesinin görüşülmesi,
  • Sanayi hammaddelerindeki ÖTV iadelerinin değerlendirilmesi
  • Genel olarak teşviklerin ve Yeni EKK Kararları’nın teşviklere etkilerinin sektörel olarak değerlendirilmesi
  • Sektörün (kauçuk-plastik-kompozit) sanayi arsaları sorunu ve yeni sanayi arsalarının tahsisi konusunun çözümlenmesi
  • Kimya Sanayi Strateji Belgesi içerisinde yer alması istenilen kompozit sektörüne iliskin eylem maddeleri
  • Kompozit malzeme için NACE Kodu oluşturulması konusunun degerlendirilmesi